Giải bài tập sách bài tập (SBT) KTPL 10 cánh diều bài 15 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chế độ chính trị

Nội dung bài 15 trong sách Bài tập KTPL 10 cánh diều nói về Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chế độ chính trị. Trong bài tập này, các em học sinh sẽ được yêu cầu quan sát các hình ảnh và tìm hiểu nội dung của Hiến pháp thông qua các hình ảnh đó. Đồng thời, các em cũng sẽ phải trả lời các câu hỏi liên quan đến chế độ chính trị và nội dung của Hiến pháp.

Cụ thể, bài tập 1 yêu cầu học sinh xác định nội dung của Hiến pháp thông qua các hình ảnh liên quan đến bầu cử, thăm nghĩa trang liệt sĩ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hợp tác giao lưu quốc tế. Bài tập 2 đặt ra câu hỏi về hình thức chính thể của nước ta, với đáp án là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa. Bài tập 3 yêu cầu học sinh trả lời về quy định về lãnh thổ trong Hiến pháp, với đáp án là thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

Bài tập 4, 5 và 6 liên quan đến quy định về nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, cách thức thực hiện dân chủ và hình thức của dân chủ. Bài tập 7 và 8 tiếp tục khám phá về đường lối đối ngoại và các hình thức dân chủ trong xã hội.

Qua việc tham gia bài tập này, các em học sinh sẽ rèn luyện khả năng hiểu và áp dụng kiến thức về chế độ chính trị và Hiến pháp của đất nước, từ đó nắm vững về hệ thống chính trị và pháp luật của Việt Nam.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.40193 sec| 2218.914 kb