Giải bài tập sách bài tập (SBT) giáo dục kinh tế pháp luật cánh diều bài 1: Các hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội

Bài tập 1: Trong đời sống xã hội, có nhiều hoạt động kinh tế quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Ví dụ như sản xuất ô tô để phục vụ cho việc di chuyển, chăm sóc đàm cừu để cung cấp sản phẩm cho thời trang và ăn uống, siêu thị giảm giá đưa ra các ưu đãi để kích cầu tiêu dùng, buôn bán hàng hóa trên sông để kiếm thu nhập và phục vụ du khách, thưởng lương bổng và phúc lợi để động viên lao động và bữa cơm gia đình để tạo điều kiện gắn kết gia đình.

Bài tập 2: Các hoạt động kinh tế như sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng đều đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm vật chất và tinh thần để thỏa mãn nhu cầu, phân phối đưa sản phẩm đến người tiêu dùng, trao đổi sử dụng sản phẩm và hoạt động tiêu dùng dùng sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu cá nhân.

Bài tập 3: Hoạt động sản xuất vật chất như trồng trọt, chăn nuôi, thiết kế xây dựng, chế tạo vũ khí tạo ra sản phẩm hữu hình dự trữ được, trong khi hoạt động sản xuất tinh thần như âm nhạc, phim ảnh, trò chơi, du lịch tạo ra sản phẩm vô hình không thể dự trữ được. Điểm khác biệt giữa hai loại hoạt động sản xuất này chính là tính chất của sản phẩm tạo ra.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.34304 sec| 2226.477 kb