Giải bài tập sách bài tập (SBT) KTPL 10 cánh diều bài 14 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài tập giải sách bài tập (SBT) KTPL 10 - Cánh Diều Bài 14 Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Trong sách bài tập giáo dục kinh tế và pháp luật 10 cánh diều, bài tập 14 nói về Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập giúp học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

Bài tập 1: Học sinh được yêu cầu quan sát các hình ảnh và cho biết nội dung của công dân tuân thủ Hiến Pháp. Mỗi hình ảnh thể hiện các nội dung như bầu cử, nghĩa vụ quân sự, nộp thuế, tôn trọng và bảo vệ pháp luật và Hiến Pháp.

Bài tập 2: Yêu cầu chọn văn bản quy định nội dung cơ bản của quốc gia trong Hiến Pháp 2013.

Bài tập 3: Học sinh phải chọn khẳng định đúng về Hiến Pháp, liên quan đến việc Hiến Pháp là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc Hội ban hành.

Bài tập 4 và 5: Yêu cầu học sinh phân biệt hành vi tuân thủ và không tuân thủ Hiến Pháp, như việc không tuân thủ bằng việc xả rác thải ra môi trường.

Bài tập 6: Bài tập này yêu cầu học sinh chọn đặc điểm của Hiến Pháp, như việc quy định những vấn đề cơ bản nhất của đất nước.

Bài tập 7: Học sinh phải chọn câu trả lời xác định mối quan hệ giữa Hiến Pháp và các văn bản pháp luật khác.

Bài tập 8: Yêu cầu học sinh chọn câu trả lời về việc đặc điểm của Hiến Pháp năm 2013.

Và còn nhiều bài tập khác như khẳng định đúng về Hiến Pháp, việc tuân thủ và thực hiện nghĩa vụ của công dân. Mọi bài tập đều nhằm mục đích giúp học sinh hiểu rõ về Hiến Pháp và tầm quan trọng của việc tuân thủ nó trong đời sống công dân, xã hội.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.45381 sec| 2214.977 kb