Giải bài tập sách bài tập (SBT) giáo dục kinh tế pháp luật cánh diều bài 3: Thị trường

Giải bài tập sách bài tập (SBT) giáo dục kinh tế pháp luật cánh diều bài 3: Thị trường

Trên sách bài tập giáo dục kinh tế và pháp luật 10 cánh diều, bài tập số 3 về chủ đề thị trường cung cấp các bài tập giúp học sinh hiểu rõ về các loại thị trường và vai trò của thị trường trong nền kinh tế. Dưới đây là phần giải bài tập chi tiết cho từng câu hỏi:

Bài tập 1:

Câu hỏi: Căn cứ vào những cách phân loại thị trường đã học, em hãy quan sát các hình ảnh dưới đây và cho biết hình ảnh đó mô tả loại thị trường nào?

 • Ảnh 1: Thị trường hàng tiêu dùng.
 • Ảnh 2: Thị trường truyền thống.
 • Ảnh 3: Thị trường trong nước.
 • Ảnh 4: Thị trường yếu tố sản xuất.
 • Ảnh 5: Thị trường hàng tiêu dùng.
 • Ảnh 6: Thị trường trực tuyến.

Bài tập 2:

Câu hỏi: Thị trường là lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định:

 • A. nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.
 • B. số lượng và giá cả hàng hóa, dịch vụ.
 • C. chất lượng và mẫu mã hàng hóa, dịch vụ.
 • D. lượng tiền và lượng hàng hoá, dịch vụ.

Trả lời đúng: B. số lượng và giá cả hàng hóa, dịch vụ.

Bài tập 3:

Câu hỏi: Theo em, nhận định nào dưới đây không đúng khi nói về thị trường?

 • A. Thị trường xuất hiện cùng với sự ra đời của sản xuất và lưu thông hàng hoá.
 • B. Thị trường ngày càng mở rộng khi sản xuất hàng hoá ngày càng phát triển.
 • C. Thị trường luôn bị tác động và chi phối bởi các quy luật kinh tế khách quan.
 • D. Thị trường luôn hoạt động theo mệnh lệnh và sự quản lí của Nhà nước.

Trả lời đúng: D. Thị trường luôn hoạt động theo mệnh lệnh và sự quản lí của Nhà nước.

Bài tập 4:

Câu hỏi: Các yếu tố nào dưới đây là các yếu tố cơ bản của thị trường?

 • A. Lãi suất, tiền tệ, giá cả.
 • B. Giá cả, số lượng, chất lượng hàng hoá, dịch vụ.
 • C. Hàng hoá, tiền tệ, giá cả, người mua, người bán.
 • D. Hàng hoá, dịch vụ, số lượng, chất lượng, chủng loại.

Trả lời đúng: C. Hàng hoá, tiền tệ, giá cả, người mua, người bán.

Bài tập 5:

Câu hỏi: Quan hệ nào dưới đây không phải là quan hệ cơ bản của thị trường?

 • A. Quan hệ hàng hóa - tiền tệ.
 • B. Quan hệ mua - bán.
 • C. Quan hệ cạnh tranh hợp tác.
 • D. Quan hệ cung cầu.

Trả lời đúng: C. Quan hệ cạnh tranh hợp tác.

Bài tập 6:

Câu hỏi: Em hãy cho biết những nhận định dưới đây là đúng hay sai và giải thích vì sao.

 • A. Thị trường là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng.
 • B. Thị trường là môi trường quan trọng thúc đẩy sản xuất và trao đổi hàng hóa.
 • C. Hình thức sản phẩm đáp ứng yêu cầu của người mua là yếu tố quan trọng nhất để hàng hóa bán được trên thị trường.
 • D. Thị trường xác định số lượng hàng hóa mà người bán sẵn sàng bán, người mua sẵn sàng mua ở mỗi mức giá nhất định.
 • E. Thị trường luôn luôn tồn tại ở một địa điểm cụ thể, có thể quan sát được.

Đáp án đúng: A, B, D

Đáp án sai: C, E

Giải thích:

C. Hình thức sản phẩm không phải là yếu tố quan trọng nhất để hàng hóa bán được trên thị trường.

E. Thị trường không tồn tại ở một địa điểm cụ thể, không thể quan sát được.

Bài tập 7:

Câu hỏi: Em hãy xếp những loại hàng hóa, dịch vụ sau đây vào loại thị trường phù hợp đã cho và giải thích sự sắp xếp của em.

 • Thị trường yếu tố sản xuất: Sắt thép, Dầu thô.
 • Thị trường hàng tiêu dùng: Gạo.

Đây là phần giải bài tập số 3 về thị trường từ sách bài tập cánh diều. Hy vọng rằng các em học sinh sẽ hiểu rõ và nắm vững kiến thức qua bài tập này.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.50099 sec| 2235.961 kb