Giải bài tập sách bài tập (SBT) giáo dục kinh tế pháp luật cánh diều bài 10 Lập kế hoạch tài chính cá nhân

Giải bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá nhân - Sách bài tập giáo dục kinh tế và pháp luật 10 cánh diều

Trong bài tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc lập kế hoạch tài chính cá nhân và tại sao nó quan trọng.

Bài tập 1. Em hãy đặt tên cho mỗi hình ảnh dưới đây và cho biết sự cần thiết của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Trả lời:

Ảnh 1: Bảo hiểm y tế

Ảnh 2: Tiết kiệm tiền mua vật dụng yêu thích.

Ảnh 3: Tiết kiệm tiền mua nhà.

Ảnh 4: Quyên góp từ thiện.

Ảnh 5: Học đại học, mua nhà.

Ảnh 6: Đầu tư tiền.

Sự cần thiết của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân giúp bạn quản lý chi tiêu tiền hiệu quả, giúp bạn biết được tiền của mình đi về đâu, tiền được tiêu cho vấn đề gì. Việc lập kế hoạch tài chính cá nhân không chỉ mang lại hiệu quả mà còn giúp bạn giám sát dòng tiền đã sử dụng.

Bài tập 2. Em hãy liệt kê các loại kế hoạch tài chính cá nhân (theo thời gian thực hiện) và cho ví dụ cụ thể.

Trả lời:

Loại kế hoạch tài chính cá nhân | Thời gian thực hiện | Ví dụ minh họa

1. Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn | Dưới 3 tháng | Mua quà sinh nhật cho bản thân.

2. Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn | Từ 3 - 6 tháng | Tiết kiệm để đăng ký một khóa học tiếng Anh.

3. Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn | Từ 6 tháng trở lên | Tiết kiệm để mua xe điện đi học.

Bài tập 3. Em hãy cho biết ý nghĩa của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân trong các trường hợp dưới đây.

Trường hợp | Ý nghĩa

1. Chị H lập kế hoạch tiết kiệm tiền chi tiêu hằng tháng để mua bảo hiểm cho gia đình.

2. Gia đình bạn M thường xuyên lập kế hoạch chi tiêu hằng tháng để cân đối thu chi trong gia đình.

3. Bạn K lập kế hoạch tiết kiệm tiền để mua một số dụng cụ thí nghiệm phục vụ cho học tập của bản thân.

4. Bạn N lập kế hoạch tiết kiệm tiền chi tiêu và đi làm thêm để mua một chiếc máy tính xách tay.

Bài tập 4. Nhận định nào dưới đây không đúng khi nói về các loại kế hoạch tài chính cá nhân?

A. Xét theo thời gian thực hiện, kế hoạch tài chính cá nhân được phân chia thành kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

B. Thời gian thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân của mỗi người là khác nhau.

C. Thực hiện các mục tiêu tài chính cá nhân ngắn hạn là cơ sở để thực hiện mục tiêu tài chính cá nhân trung hạn và dài hạn.

D. Cần tập trung cho mục tiêu tài chính cá nhân dài hạn, không cần thiết thực hiện mục tiêu tài chính cá nhân ngắn hạn và trung hạn.

Thông qua các bài tập này, chúng ta đã hiểu rõ hơn về việc lập kế hoạch tài chính cá nhân và tại sao nó quan trọng trong việc quản lý chi tiêu và định hình mục tiêu tài chính cho tương lai.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.41854 sec| 2240.469 kb