Giải bài tập sách bài tập (SBT) giáo dục kinh tế pháp luật cánh diều bài 6: Thuế

Giải các bài tập về Thuế từ sách Bài tập giáo dục kinh tế và pháp luật cánh diều bài 6

Trong bài tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại thuế và đặc điểm cơ bản của chúng. Các loại thuế bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế tài nguyên.

- Thuế giá trị gia tăng (VAT) là loại thuế thu trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đối tượng chịu thuế là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá.

- Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế áp vào các hàng hoá, dịch vụ đặc biệt gây tác động đến môi trường. Người nộp thuế là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hoá và kinh doanh dịch vụ.

- Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập cao phải trích nộp một phần vào ngân sách nhà nước. Đối tượng chịu thuế là cá nhân có thu nhập chịu thuế.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế áp vào thu nhập của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Người nộp thuế là doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế.

- ... (tiếp tục phân tích chi tiết các loại thuế còn lại theo thông tin trong bài tập)

Trong bài tập 2, chúng ta sẽ ghép nội dung ở cột B với nội dung ở cột A cho phù hợp. Ví dụ, ghép Thuế giá trị gia tăng với là loại thuế thu vào hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá. Hãy tự thử sức và kiểm tra đáp án chính xác nhé!

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.46836 sec| 2249.773 kb