Giải bài tập sách bài tập (SBT) giáo dục kinh tế pháp luật 10 chân trời sáng tạo bài 9: Tín dụng và vai trò của tín dụng

Sách Giải bài tập sách bài tập (SBT) giáo dục kinh tế pháp luật 10 chân trời sáng tạo bài 9 nói về Tín dụng và vai trò của tín dụng trong nền kinh tế. Tín dụng được định nghĩa là mối quan hệ sử dụng vốn giữa người cho vay và người vay, dựa trên nguyên tắc hoàn trả. Vai trò của người cho vay là chuyển giao quyền sử dụng tiền hoặc hàng hoá cho người đi vay, trong khi người đi vay phải trả nợ đúng hạn.

Tín dụng có vai trò quan trọng trong kích thích sự lưu thông của hàng hoá và tiền tệ, thúc đẩy kinh doanh, đầu tư sinh lời và tạo ra mối quan hệ chủ nợ - con nợ trong xã hội. Sự chênh lệch giữa chi phí sử dụng tiền mặt và mua tín dụng được thể hiện qua lãi suất và các khoản chi phí khác.

Trong thực tế, việc sử dụng tín dụng có thể mang lại cơ hội phát triển kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao khi người đi vay không thể trả nợ đúng hạn. Những tổ chức cấp tín dụng phải xem xét mức lãi suất phù hợp để người vay có thể sử dụng tín dụng một cách hiệu quả.

Với các bài tập áp dụng kiến thức từ sách, học sinh có cơ hội ôn tập và nắm vững kiến thức về tín dụng và vai trò của nó trong kinh tế. Đồng thời, qua thực hành giải các bài tập, học sinh cũng hiểu rõ hơn về cách tính toán và xử lý các vấn đề liên quan đến tín dụng.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.45232 sec| 2226.422 kb