Giải bài tập sách bài tập (SBT) giáo dục kinh tế pháp luật 10 chân trời sáng tạo bài 6: Ngân sách nhà nước và thực hiện pháp luật về ngân sách

Giải bài 6: Ngân sách nhà nước và thực hiện pháp luật về ngân sách - Sách giáo dục kinh tế và pháp luật 10 chân trời sáng tạo

Trong bài học này chúng ta cùng tìm hiểu về vai trò quan trọng của ngân sách nhà nước và cách thực hiện pháp luật về ngân sách. Điều quan trọng nhất trong việc quản lý ngân sách là phải hiểu rõ rằng ngân sách nhà nước không chỉ là bản dự trù thu chi tài chính của Nhà nước trong một khoảng thời gian nhất định mà còn là công cụ quan trọng để thúc đẩy và tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển, cân bằng an sinh xã hội, và đảm bảo sự ổn định chính trị.

Trong việc thực hiện chi ngân sách, chúng ta cần chú ý đến việc điều tiết thu nhập dân cữ, hạn chế sự bất bình đẳng xã hội, và góp phần vào việc giải quyết các vấn đề xã hội. Ngân sách nhà nước không chỉ tạo nguồn thu nhập cho Nhà nước mà còn đảm bảo rằng người dân có thể được hưởng các dịch vụ và tiện ích cần thiết.

Việc giám sát và tham gia vào quản lý ngân sách nhà nước cũng là quyền và nghĩa vụ của công dân. Chúng ta cần đảm bảo rằng ngân sách được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả, và rằng các khoản thuế và phí được đóng đầy đủ và đúng hạn.

Với những công trình sử dụng ngân sách nhà nước địa phương như nhà văn hóa phường, chùa tại địa phương, và đường xá cần tu sửa, chúng ta có cơ hội thấy rõ vai trò quan trọng mà ngân sách nhà nước đóng góp vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế xã hội.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.44306 sec| 2239.195 kb