Giải bài tập sách bài tập (SBT) giáo dục kinh tế pháp luật 10 chân trời sáng tạo bài 7: Thuế và thực hiện pháp luật về thuế

Phân Tích Chi Tiết Về Người Chịu Thuế Và Người Nộp Thuế

Người nộp thuế là tổ chức hoặc cá nhân phải trả tiền thuế cho Nhà nước, trong khi người chịu thuế là hàng hóa, dịch vụ, tài sản, thu nhập hoặc lợi ích vật chất khác mà sắc thuế tác động đến để phát sinh nghĩa vụ nộp thuế cho người nộp thuế. Ví dụ, người làm mỗi tháng có thu nhập, họ phải nộp thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế là phải hiểu rõ về lĩnh vực thuế, nắm vững biểu thuế suất được áp dụng.

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế đánh lên tất cả cá nhân có thu nhập chịu thuế. Những người chịu thuế này không thể chuyển gánh nặng thuế cho người khác vì đây là loại thuế trực thu. Việc đánh thuế này áp dụng theo nguyên tắc lũy tiến từng phần, có biểu thuế rõ ràng với mỗi mức chi trả thu nhập cụ thể.

Người chịu thuế và người nộp thuế phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật để tránh trường hợp trốn thuế, nợ thuế. Cơ quan thuế cần nắm rõ nguồn thu nhập, tình trạng cư trú của người chịu thuế để quản lý thuế hiệu quả. Việc nộp thuế thu nhập cá nhân đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và chi phí quản lý lớn.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.39950 sec| 2230.461 kb