Giải bài tập sách bài tập (SBT) giáo dục kinh tế pháp luật 10 chân trời sáng tạo bài 1: Nền kinh tế và các hoạt động của nền kinh tế

Giải bài 1: Nền kinh tế và các hoạt động của nền kinh tế

Trong sách giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10 "Chân trời sáng tạo", phần đáp án chuẩn và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập giúp học sinh hiểu rõ và nắm vững kiến thức bài học.

I. Củng cố

Câu 1: Một nền kinh tế bao gồm các hoạt động cơ bản nào?

Trả lời: b. Sản xuất, kinh doanh, trao đổi.

Câu 2: Hoạt động sản xuất có vai trò gì trong đời sống xã hội?

Trả lời: c. Tạo ra sản phẩm vật chất và tinh thần, đáp ứng nhu cầu và quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội.

Câu 3: Trong các hoạt động kinh tế, hoạt động nào đóng vai trò trung gian, kết nối người sản xuất với người tiêu dùng?

Trả lời: c. Hoạt động phân phối - trao đổi.

Câu 4: Hành vi nào dưới đây không đúng khi tham gia vào các hoạt động kinh tế?

Trả lời: d. Xí nghiệp Y trong quá trình sản xuất đã để khói bụi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe người dân.

Câu 5: Mở rộng các cửa hàng bán lẻ, đa dạng các mặt hàng, chú trọng đến yếu tố chất lượng,... việc làm này cả cửa hàng A đã thể hiện vai trò gì đối với đời sống xã hội?

Trả lời: a. Giải quyết được vấn đề chất lượng của hàng hóa, tăng năng suất lao động, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Câu 6: Hành vi nào dưới đây thể hiện đúng nhất vai trò của các hoạt động sản xuất trong đời sống xã hội?

Trả lời: c. Việc đầu tư dây chuyền, trang thiết bị, của Công ty H góp phần tạo ra sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Câu 7: Đâu là hành vi thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của hoạt động sản xuất trong đời sống xã hội?

Trả lời: d. Công ty sản xuất phân bón S đã đầu tư hệ thống xử lí chất thải, giảm thiểu tiếng ồn, kê khai trung thực các hóa đơn, chứng từ cho cơ quan nhà nước.

II. Luyện tập

Bài tập 1:

Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

Trả lời:

 • Em đồng tình với ý kiến a vì hoạt động sản xuất là cơ sở của các hoạt động kinh tế khác.
 • Em không đồng tình với ý kiến b vì các hoạt động kinh tế còn đáp ứng nhu cầu của xã hội chứ không chỉ vật chất.
 • Em không đồng tình với ý kiến c vì chia sẻ thông tin trên mạng xã hội không phải là cách hiệu quả để phê phán hoạt động kinh tế trái pháp luật.
 • Em đồng tình với ý kiến d vì trách nhiệm theo quy định của pháp luật là cần thiết khi tham gia hoạt động kinh tế.

Bài tập 2:

Chọn các từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Trả lời:

 • Hoạt động sản xuất là hoạt động con người tạo ra sản phẩm vật chất và tinh thần, đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội.
 • Hoạt động phân phối và kết nối thực hiện vai trò trung gian, sản xuất với tiêu dùng.
 • Hoạt động mà con người sử dụng các sản phẩm được sản xuất để thảo mãn nhu cầu vật chất và tinh thần được gọi là tiêu dùng.

Bài tập 3:

Hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi:

 • Hộ kinh doanh trứng gia cầm của ông H đã thu mua trứng kém chất lượng, ngâm hóa chất không rõ nguồn gốc để kéo dài thời gian bảo quản và giúp trứng trông đẹp mắt hơn. Em có đồng tình với hành động của ông H hay không? Vì sao?
  • Em không đồng tình vì việc làm của ông gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và không đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
 • Công ty A trong quá trình sản xuất, kinh doanh cà phê luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Em có đồng tình với hành động của công ty A không? Vì sao?
  • Em đồng tình vì công ty A đã đảm bảo chất lượng và an toàn của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
 • Bạn H không ủng hộ tiêu dùng xanh vì cho rằng nó lãng phí. Em đồng tình với ý kiến của bạn H không? Vì sao?
  • Em không đồng tình với ý kiến của bạn H vì tiêu dùng xanh giúp bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

III. Vận dụng

Viết một đoạn văn ngắn chia sẻ hiểu biết về ích lợi của hoạt động tiêu dùng xanh tại địa phương em.

Trả lời: Tiêu dùng xanh giúp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường thông qua việc sử dụng sản phẩm tái chế. Ngoài ra, việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường cũng giúp bảo vệ sức khỏe con người và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Tiêu dùng xanh không chỉ là một xu hướng mới mà còn là cách tiêu dùng hiện đại và có trách nhiệm với cộng đồng và môi trường.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.49126 sec| 2252.984 kb