Giải bài tập chuyên đề tin học lớp 10 kết nối tri thức bài 10 Điều khiển robot nhận biết vật cản

Hướng dẫn giải bài 10 chuyên đề: Điều khiển robot nhận biết vật cản

Sách Giải bài tập chuyên đề tin học lớp 10 kết nối tri thức bài 10 Điều khiển robot nhận biết vật cản là tài liệu học tập hữu ích cho học sinh. Bộ sách này được biên soạn với mục tiêu giúp học sinh phát triển năng lực vận dụng trí thức một cách hiệu quả. Nội dung trong sách cung cấp hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết, giúp học sinh nắm bắt bài học một cách tốt hơn.

Cuốn sách này không chỉ giúp học sinh hiểu rõ về chuyên đề Điều khiển robot nhận biết vật cản mà còn khuyến khích họ thực hành và ứng dụng kiến thức vào thực tế. Hy vọng rằng sau khi đọc sách, học sinh sẽ có những kiến thức cần thiết để áp dụng vào việc điều khiển robot nhận biết và tránh vật cản một cách linh hoạt và chính xác.

Bài tập và hướng dẫn giải

Nếu trên đường đi robot gặp vật cản thì sẽ như thế nào? Làm thế nào để robot nhận ra vật cản và làm gì để tránh vật cản đó?

Trả lời: Cách làm:1. Sử dụng cảm biến tiếp xúc: Đặt các cảm biến tiếp xúc ở phía trước của robot để phát hiện... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 1. Tìm hiểu cách điều khiển cảm biến siêu âm

Đọc, thảo luận về nguyên tắc hoạt động và lệnh lập trình cảm biến siêu âm.

Trả lời: Cách 1:1. Tìm hiểu về nguyên tắc hoạt động của cảm biến siêu âm: Cảm biến siêu âm hoạt động dựa trên... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 1. Nếu câu lệnh xử lý tín hiệu cảm biến siêu âm đặt trong vòng lặp không vô hạn thì sẽ như thế nào?

Trả lời: Cách 1: 1. Xác định điều kiện dừng của vòng lặp không vô hạn, ví dụ như sau: while (true) { // vòng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 2. Vì sao không thể đặt lệnh kiểm tra nhận biết vật cản của cảm biến siêu âm ở khoảng cách quá ngắn, ví dụ dưới 1cm?

Trả lời: Cách 1: - Bước 1: Xác định vấn đề: Vấn đề đặt lệnh kiểm tra nhận biết vật cản của cảm biến siêu âm ở... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 2. Robot tránh vật cản như thế nào?

Đọc, thảo luận về nguyên tắc chung và cách lập trình điều khiển robot tránh vật cản.

Trả lời: Để lập trình robot tránh vật cản, bạn cần sử dụng cảm biến siêu âm để nhận biết vật cản và điều... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Em hãy viết đoạn chương trình điều khiển robot chuyển động thẳng, nếu gặp vật cản thì quay lại đi theo chiều ngược lại.

Trả lời: Cách làm:1. Sử dụng cảm biến siêu âm để đo khoảng cách từ robot đến vật cản.2. Nếu khoảng cách nhỏ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

LUYỆN TẬP

Bài tập 1. Vì sao luôn phải đặt lệnh nhận tín hiệu cảm biến siêu âm trong vòng lặp vô hạn?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định vòng lặp vô hạn cho việc nhận tín hiệu cảm biến siêu âm.2. Đặt điều kiện kiểm... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 2. Nếu có 2 cảm biến siêu âm kết nối với robot thì làm thế nào để phân biệt được tín hiệu của 2 cảm biến khi lập trình?

Trả lời: Cách 1: Sử dụng địa chỉ độc đáo cho từng cảm biến trong lập trình. Khi lập trình, ta cần xác định... Xem hướng dẫn giải chi tiết

VẬN DỤNG

Bài tập 1. Em hãy tìm hiểu xem các robot hút bụi sử dụng cảm biến siêu âm để cảm nhận vật cản như thế nào?

Trả lời: Cách làm:1. Tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của cảm biến siêu âm.2. Thăm hiểu về cơ cấu và chức năng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 2. Em hãy viết chương trình mở rộng yêu cầu của chương trình minh họa trong Mục 2, yêu cầu robot xử lý vật cản như sau:

- Nếu gặp phải vật cản thứ nhất sẽ rẽ trái.

- Nếu gặp phải vật cản thứ hai sẽ rẽ phải.

- Nếu gặp phải vật cản thứ ba thì xoay 180 độ đi theo chiều ngược lại.

- Nếu gặp phải các vật cản tiếp theo thì lặp lại yêu cầu như trên: robto rẽ trái, sau đó rẽ phải, sau đó xoay để đi ngược lại nếu gặp các vật cản tiếp theo.

Trả lời: Cách làm:- Khởi tạo biến dem_vat_can = 0.- Sử dụng vòng lặp vô hạn để thực hiện các bước sau: -... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.43760 sec| 2222.258 kb