Giải bài tập Chuyên đề sinh học lớp 10 kết nối tri thức bài 5 Khái quát về công nghệ enzyme

Hướng dẫn giải chuyên đề bài 5 Khái quát về công nghệ enzyme

Trong sách Chuyên đề Sinh học lớp 10 kết nối tri thức, trang 27, có hướng dẫn giải chi tiết bài 5 về khái quát về công nghệ enzyme. Sách này được biên soạn nhằm giúp học sinh phát triển năng lực vận dụng tri thức một cách hiệu quả. Việc hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn về chủ đề này.

Hy vọng rằng qua sách Chuyên đề Sinh học kết nối tri thức, các em sẽ có thêm kiến thức vững chắc về công nghệ enzyme và có khả năng áp dụng vào thực tế một cách tốt nhất.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu hỏi khởi động

Các sản phẩm trong hình trên đều là những ví dụ về sản phẩm ứng dụng công nghệ enzyme. Vậy công nghệ enzyme là gì mà sản phẩm của nó lại được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống đến vậy?

Các sản phẩm trong hình trên đều là những ví dụ về sản phẩm ứng dụng công nghệ enzyme. Vậy công nghệ enzyme là gì mà sản phẩm của nó lại được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống đến vậy?

Trả lời: Cách làm 1:1. Xác định công nghệ enzyme là gì: Công nghệ enzyme là việc sử dụng enzyme để tách chiết... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. Thành tựu của ngành công nghệ enzyme

Câu hỏi 1. Em hãy liệt kê những thành tựu nổi bật của công nghệ enzyme qua các thời kì bằng cách hoàn thiện thông tin theo mẫu bảng dưới đây.

Em hãy liệt kê những thành tựu nổi bật của công nghệ enzyme qua các thời kì bằng cách hoàn thiện thông tin theo mẫu bảng dưới đây

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các thời kì và các thành tựu nổi bật của công nghệ enzyme theo mẫu bảng đã được... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2. Thành tựu của công nghệ enzyme trong giai đoạn từ những năm 30 của thế kỉ XX đến nay đã giải quyết được những vấn đề gì trong thực tiễn?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các vấn đề mà công nghệ enzyme đã giải quyết trong thực tiễn từ những năm 30... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. Cơ sở khoa học của công nghệ enzyme

Câu hỏi 1. Quan sát hình 5.3, mô tả cấu trúc hoạt động của enzyme dị lập thể.

Quan sát hình 5.3, mô tả cấu trúc hoạt động của enzyme dị lập thể.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định enzyme dị lập thể là loại enzyme có một hoặc vài vị trí dị lập thể trong cấu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2. Phân tích những đặc tính ưu việt của enzyme để chỉ ra cơ sở khoa học của việc ứng dụng công nghệ enzyme trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống.

Trả lời: Cách làm:1. Phân tích các đặc tính ưu việt của enzyme như trung tâm hoạt động, tính đặc hiệu, khả... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Luyện tập và vận dụng

Bài 1. Giải thích cơ chế hoạt động của enzyme dị lập thể trong hình sau:

Trả lời: Cách làm:1. Xác định cấu trúc của enzyme dị lập thể và trung tâm hoạt động trong hình.2. Giải thích... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 2. Hãy phân tích mô hình hoạt động của enzyme và cơ chất theo Fisher (1894) và theo Koshland (1958) trong hình dưới, tìm ra điểm giống và khác nhau giữa hai cơ chế hoạt động này.

Hãy phân tích mô hình hoạt động của enzyme và cơ chất theo Fisher (1894) và theo Koshland (1958) trong hình dưới, tìm ra điểm giống và khác nhau giữa hai cơ chế hoạt động này.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định mô hình hoạt động của enzyme và cơ chất theo Fisher và theo Koshland.2. Phân... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 3. Phosphofructokinase-1 là enzyme quan trọng điều khiển quá trình đường phân, được hoạt hoá dị lập thể bởi AMP và fructose 2, 6-bisphosphate. Nồng độ của hai chất này tăng khi nguồn năng lượng dự trữ của tế bào giảm đi.

Phosphofructokinase - 1 là enzyme quan trọng điều khiển quá trình đường phân, được hoạt hoá dị lập thể bởi AMP và fructose 2, 6 - bisphosphate....

a) Dựa vào sơ đồ điều hoà, hãy nêu cơ chế hoạt hoá của enzyme phosphofructokinase-1.

b) Giả sử, các nhà khoa học đang nghiên cứu để tạo ra một loại thuốc giảm béo dựa trên hoạt động của fructose 2, 6-bisphosphate. Các phân tử thuốc được sản xuất dựa trên cơ chế làm tăng ái lực với fructose 2, 6-bisphosphate. Hãy giải thích cơ chế giảm béo của loại thuốc này.

Trả lời: a) Cách làm:1. Xác định thông tin cơ bản: Enzyme phosphofructokinase-1 được hoạt hoá dị lập thể bởi... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.46350 sec| 2221.672 kb