Giải bài tập Chuyên đề sinh học lớp 10 kết nối tri thức bài 10 Vi sinh vật trong phân Giải bài tập các hợp chất làm ô nhiễm môi trường

Hướng dẫn chi tiết giải bài 10 trong sách Giải bài tập Chuyên đề Sinh học lớp 10

Trong bài 10 của sách, chúng ta sẽ tìm hiểu về vi sinh vật trong phân giải các hợp chất gây ô nhiễm môi trường. Vi sinh vật có vai trò quan trọng trong việc phân hủy các chất lượng gây ô nhiễm, giúp tái tạo và làm sạch môi trường.

Để giải bài này, hãy chú ý đến các phản ứng hóa học và sinh học mà vi sinh vật thực hiện để phân hủy hợp chất độc hại. Đồng thời, nắm rõ vai trò của vi sinh vật trong việc bảo vệ môi trường và cách chúng ảnh hưởng đến quá trình phân hủy chất ô nhiễm.

Qua bài tập này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa vi sinh vật và môi trường, đồng thời học hỏi cách áp dụng tri thức vào thực tiễn để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong cuộc sống hàng ngày.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu hỏi khởi động

Vi sinh vật có khả năng phân giải các chất gây ô nhiễm môi trường. Vậy dựa vào những nguyên lí hô hấp tế bào cơ bản nào người ta có thể ứng dụng các vi sinh vật trong việc giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định nguyên lí hô hấp tế bào cơ bản liên quan đến vi sinh vật phân giải chất ô... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. Vi sinh vật phân giải hiếu khí trong xử lí ô nhiễm môi trường

Câu hỏi 1. Quá trình phân giải hiếu khí của vi sinh vật được ứng dụng như thế nào trong xử lí ô nhiễm môi trường?

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đề cập đến các ứng dụng của vi sinh vật phân giải hiếu khí trong xử lí ô nhiễm môi... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. Vi sinh vật phân giải kị khí trong xử lí ô nhiễm môi trường

Câu hỏi 1. Vi sinh vật hô hấp kị khí có thể phân giải được những chất gây ô nhiễm môi trường như thế nào?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các chất gây ô nhiễm môi trường cần phân giải.2. Tìm hiểu về vi sinh vật hô hấp... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2. Hãy chỉ ra những ưu và nhược điểm của việc xử lí rơm rạ bằng vi sinh vật và bằng cách đốt.

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, có thể sử dụng các bước sau:1. Xử lí rơm rạ bằng vi sinh vật:-Thu thập rơm... Xem hướng dẫn giải chi tiết

III. Vi sinh vật lên men trong xử lí ô nhiễm môi trường

Câu hỏi 1. Để phân giải rơm rạ hoặc các rác thải chứa cellulose thành đường đơn rồi sau đó cho lên men tạo ra cồn dùng để sản xuất xăng sinh học thì cần vi sinh vật tham gia vào những công đoạn chính nào? Giải thích.

Trả lời: Bước 1: Giai đoạn thủy phân chất thải hữu cơ phức tạp thành đường đơn 5C, 6C- Vi sinh vật cần tham... Xem hướng dẫn giải chi tiết

IV. Chọn lọc và tạo giống các vi sinh vật có khả năng phân giải các chất lạ gây ô nhiễm môi trường

Câu hỏi 1. Một số chất được gọi là lạ với sinh vật (xenobiotic), đó là những chất gì và chúng ảnh hưởng tới môi trường nhủ thế nào?

Trả lời: Cách 1: - Tìm hiểu về các chất xenobiotic và tác động của chúng lên môi trường thông qua việc đọc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2. Nêu các bước tiến hành trong nghiên cứu sử dụng một số vi sinh vật có tiếm năng phân giải các chất lạ với sinh vật.

Trả lời: Câu trả lời chi tiết và đầy đủ hơn cho câu hỏi trên:1. Phân lập các chủng vi sinh vật sống được... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Luyện tập và vận dụng

Bài 1. Tại sao cần phân loại rác thải vô cơ với rác thải hữu cơ?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định ý nghĩa của việc phân loại rác thải vô cơ và rác thải hữu cơ.2. Liệt kê các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 2. Các rác thải nhựa như túi nylon, chai nhựa, ống hút nhựa và các đổ nhựa dùng một lần gây ô nhiễm môi trường như thế nào?

Trả lời: Cách làm:1. Tìm hiểu về các loại rác thải nhựa (ví dụ: túi nylon, chai nhựa, ống hút nhựa, đồ nhựa... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 3. Hãy nêu các biện pháp mà em có thể áp dụng hằng ngày để giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường.

Trả lời: Câu trả lời chi tiết hơn cho câu hỏi trên có thể bao gồm các biện pháp như sau:1. Giữ gìn và trồng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 4. Nước khi được lưu thông sẽ ít bị ô nhiễm. Dựa trên những kiến thức đã học về quá trình phân giải các chất, em hãy giải thích khẳng định trên.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các quá trình phân giải chất:- Vi sinh vật hiếu khí trong nước phân giải các... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
2.43518 sec| 2222.828 kb