Giải bài tập Chuyên đề sinh học lớp 10 Cánh diều bài 7 Cơ sở khoa học và một số thành tựu của công nghệ enzyme

Hướng dẫn giải bài tập Chuyên đề sinh học lớp 10 Cánh diều bài 7

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ sở khoa học và một số thành tựu của công nghệ enzyme. Bài học này là một phần quan trọng trong việc phát triển năng lực vận dụng trí thức của các em học sinh. Chúng ta cần hiểu rõ về công nghệ enzyme để có thể áp dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả.

Để giải bài tập này, chúng ta cần tập trung vào việc nắm vững kiến thức cơ bản về enzyme và các ứng dụng của chúng. Chúng ta cần phải đọc kỹ sách giáo khoa và hướng dẫn để hiểu rõ từng khái niệm và ví dụ liên quan đến enzyme.

Hy vọng rằng với hướng dẫn chi tiết và cụ thể, các em sẽ có thể hiểu bài học này một cách dễ dàng hơn và áp dụng được vào thực tế. Hãy tự tin và kiên nhẫn trong quá trình học tập!

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu hỏi mở đầu

Ô nhiễm rác thải nhựa hiện nay đang là vấn đề nan giải toàn cầu do loại rác thải này không phân hủy hoặc có thời gian phân hủy dài hàng trăm năm. Hình 7.1 mô phỏng mong muốn của các nhà khoa học tìm ra loại sinh vật có khả năng phân huỷ hoặc tái tạo rác thải nhựa.

Ô nhiễm rác thải nhựa hiện nay đang là vấn đề nan giải toàn cầu do loại rác thải này không phân hủy hoặc có thời gian phân hủy dài hàng trăm năm. Hình 7.1 mô phỏng mong muốn của ...

Năm 2005, Rudolf Muller và cộng sự lần đâu tiên báo cáo về cutinase, một enzyme ngoại bào từ xạ khuẩn ưa nhiệt Thermobifida fusca có khả năng thuỷ phân nhựa tổng hợp từ dầu mỏ (PET - polyethylene terephthalate). Từ đó đến nay, cutinase đã được phát hiện ở nhiều vi sinh vật khác nhau. 

Làm thể nào để ứng dụng được enzyme cutinase trong thực tiễn? Nêu các cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ enzyme.

Trả lời: Để ứng dụng enzyme cutinase trong thực tế, chúng ta có thể thực hiện các bước sau:1. Tiến hành... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. Cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ enzyme

1. Công nghệ enzyme

Câu hỏi 1. Sản phẩm đầu ra của công ghệ enzyme là gì? Nêu một vài ví dụ về sản phẩm của công nghệ enzyme mà em biết.

Trả lời: Cách 1:- Bước 1: Định nghĩa sản phẩm đầu ra của công nghệ enzyme là các chế phẩm ứng dụng trong các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ enzyme

Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt động của chất xúc tác sinh học (thí nghiệm A) và chất xúc tác hóa học (thí nghiệm B) được thực hiện theo sơ đồ hình 7.2

Hiện tượng sủi bọt khí trong thí nghiệm A và B xảy ra mạnh nhất ở điều kiện nhiệt độ nào? Dự đoán kết quả theo gợi ý ở bảng 7.1.

Câu hỏi 2. Hiện tượng sủi bọt khí trong thí nghiệm A và B xảy ra mạnh nhất ở điều kiện nhiệt độ nào? Dự đoán kết quả theo gợi ý ở bảng 7.1.

Hiện tượng sủi bọt khí trong thí nghiệm A và B xảy ra mạnh nhất ở điều kiện nhiệt độ nào? Dự đoán kết quả theo gợi ý ở bảng 7.1.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Xem bảng 7.1 để dự đoán kết quả của thí nghiệm A và B khi ở các nhiệt độ khác... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3. Thí nghiệm đối chứng (ĐC) có hiện tượng sủi bọt không? Tại sao?

Trả lời: Cách làm:1. Chuẩn bị 2 cốc, cốc đối chứng và cốc thí nghiệm.2. Đảm bảo rằng cả hai cốc có cùng điều... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 4. Tại sao lại có sự khác biệt về ảnh hưởng của nhiệt độ đến kết quả phản ứng phân huỷ H2O2 tạo ra khí O2 trong thí nghiệm A và B nêu trên?

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, ta cần lập luận theo các thông tin sau:1. Nhiệt độ là yếu tố ảnh hưởng rất... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Vận dụng 1. Quy trình giặt tẩy công nghiệp thường diễn ra ở nhiệt độ cao (50 - 90 °C) và nồng độ các chất tẩy rửa có tính kiềm cao (pH > 8). Enzyme được sử dụng trong công nghiệp bột giặt và chất tẩy rửa cần có những đặc tính gì? Các sinh vật sinh enzyme có đặc tính trên có thế được tìm thấy ở đâu?

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, bạn có thể làm như sau:Cách 1:Bước 1: Xác định các đặc tính cần có của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Vận dụng 2. Chế phẩm enzyme protease dùng trong công nghiệp bột giặt và chất tẩy rửa có khác gì so với chế phẩm enzyme protease dùng trong công nghiệp dược (ví dụ chế phẩm protease dùng để phân giải các cục máu đông gây tắc nghẽn mạch)?

Trả lời: Để trả lời câu hỏi này, ta cần so sánh chế phẩm enzyme protease dùng trong công nghiệp bột giặt và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. Một số thành tựu của công nghệ enzyme

Luyện tập 1. So với động vật và thực vật, vi sinh vật có lợi thế gì khi được dùng để sản xuất chế phẩm enzyme?

Trả lời: Cách làm:1. Nhấn mạnh vào việc so sánh ưu điểm của vi sinh vật so với động vật và thực vật khi sản... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Luyện tập 2. Nêu tên một số chế phẩm enzyme được sản xuất bằng công nghệ DNA tái tổ hợp mà em biết. Chúng được ứng dụng trong lĩnh vực nào?

Trả lời: Cách làm:1. Tìm hiểu về enzyme được sản xuất bằng công nghệ DNA tái tổ hợp.2. Xác định lĩnh vực mà... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.43802 sec| 2234.344 kb