Giải bài tập Chuyên đề sinh học lớp 10 Cánh diều bài 12 Công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường đất, nước

Hướng dẫn giải bài 12 Chuyên đề Sinh học lớp 10: Công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường đất, nước

Bài 12 trong sách Chuyên đề Sinh học lớp 10 Cánh diều trang 72 đề cập đến công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong việc xử lí ô nhiễm môi trường đất và nước. Bộ sách này đã được biên soạn nhằm hỗ trợ việc phát triển khả năng vận dụng kiến thức cho học sinh. Bằng cách hướng dẫn chi tiết và giải thích rõ ràng, hy vọng rằng học sinh sẽ hiểu bài học một cách tốt hơn và áp dụng kiến thức vào thực tế.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu hỏi mở đầu

Hiện nay, ô nhiễm môi trường đất và nước đang là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của thế giới. Việc tìm ra và ứng dụng những công nghệ xanh trong xử lí chất thải vừa hiệu quả vừa thân thiện với môi trường luôn là ưu tiên của các nhà khoa học cũng như các nhà quản lí. Công nghệ vi sinh vật là một giải pháp như thế. Vậy xử lí ô nhiễm môi trường đất và nước bằng công nghệ vi sinh vật được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Cách 1:1. Thu thập mẫu chất thải và nước cần xử lí để phân tích mức độ ô nhiễm.2. Lựa chọn vi sinh... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. Công nghệ vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường

Vận dụng 1. Nêu những loại sản phẩm của công nghệ vi sinh vật dùng trong xử lí ô nhiễm môi trường mà em biết.

Trả lời: Cách làm:1. Liệt kê các loại vi sinh vật được sử dụng trong xử lí ô nhiễm môi trường.2. Cho ví dụ cụ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. Xử lí ô nhiễm môi trường bằng phục hồi sinh học

III. Xử lí ô nhiễm môi trường đất

Luyện tập 1. Dựa vào hình 12.3 và 12.4 mô tả các bước xử lí ô nhiễm đất bằng phục hồi sinh học.

Dựa vào hình 12.3 và 12.4 mô tả các bước xử lí ô nhiễm đất bằng phục hồi sinh học.

Dựa vào hình 12.3 và 12.4 mô tả các bước xử lí ô nhiễm đất bằng phục hồi sinh học.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ hình 12.3 và 12.4 để hiểu các bước xử lí ô nhiễm đất bằng phục hồi sinh học.2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Luyện tập 2. Tại sao cần bổ sung các chất vô cơ như nitrogen và phosphorus vào môi trường đất bị ô nhiễm hydrocarbon mà không cần bổ sung glucose?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định vấn đề: Môi trường đất bị ô nhiễm hydrocarbon thiếu chất dinh dưỡng như... Xem hướng dẫn giải chi tiết

IV. Xử lí nước thải và làm sạch nước

1. Xử lí nước ngầm ô nhiễm kim loại nặng

Luyện tập 3. Dựa vào hình 12.5 mô tả các bước xử lí ô nhiễm nước bằng phục hồi sinh học.

Dựa vào hình 12.5 mô tả các bước xử lí ô nhiễm nước bằng phục hồi sinh học.

Trả lời: Để xử lí nước ngầm ô nhiễm kim loại nặng bằng phương pháp phục hồi sinh học, bạn có thể thực hiện... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Luyện tập 4. Hãy giải thích vai trò của acetate trong quá trình phục hồi nước ô nhiễm uranium.

Trả lời: Cách làm:1. Nắm vững các kiến thức về vi sinh vật kích thích sinh học và quá trình khử uranium.2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Xử lí nước thải

Luyện tập 5. Sự khác nhau giữa xử lí nước thải hiếu khí và kị khí bậc hai là gì? Kết quả của quá trình xử lí kị khí nước thải là gì?

Trả lời: Cách làm:1. Đọc và hiểu câu hỏi.2. Tìm hiểu về quá trình xử lí nước thải hiếu khí và kị khí.3. So... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Luyện tập 6. Quá trình xử lí nước thải bậc một và bậc hai khác nhau như thế nào?

Trả lời: Cách 1:- Bước 1: Xác định sự khác nhau giữa quá trình xử lí nước thải bậc một và bậc hai.- Bước 2:... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Luyện tập 7. Hãy sắp xếp lại mục tiêu tương ứng với mỗi giai đoạn xử lí nước thải trong bảng dưới đây. Hãy cho biết vai trò của vi sinh vật trong các giai đoạn xử lí nước thải có liên quan. 

Hãy sắp xếp lại mục tiêu tương ứng với mỗi giai đoạn xử lí nước thải trong bảng dưới đây. Hãy cho biết vai trò của vi sinh vật trong các giai đoạn xử lí nước thải có liên quan.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đọc kỹ yêu cầu và xem lại bảng để hiểu rõ về mục tiêu tương ứng với từng giai đoạn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Vận dụng 2. Vấn đề đất ô nhiễm dioxine ở nhiều địa phương của Việt Nam đã được nghiên cứu xử lí bằng nhiều công nghệ khác nhau. Hãy tìm hiểu và tóm tắt lại công nghệ sử dụng vi sinh vật để xử lí đất nhiễm dioxine ở Việt Nam.

Trả lời: Cách làm:1. Tìm hiểu về vi sinh vật Novosphingobium pentaromativorans US6-1 và Corynebacterium... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.48440 sec| 2234.305 kb