32+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Lịch Sử Lớp 7 tháng 12/2023

Môn học: Lịch sử - Lớp học: Lớp 7

Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Lịch sử 7 mới và hay nhất gồm nhiều dạng câu hỏi được chúng tôi biên soạn nhằm hỗ trợ các em học sinh trong việc ôn lại kiến thức đã được học trên lớp, bồi đắp tình yêu đối với môn Lịch sử.

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 1

406 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 2

260 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 3

199 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 4

112 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 5

85 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

1185 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

283 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 29
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 3

166 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 4

159 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 5

120 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Người xưa có câu "Lá rụng về cội, sông chảy về nguồn" ý chỉ rằng mỗi con người ai ai cũng có quê hương, đất nước. Dẫu cho có đi xa vạn dặm thì cuối cùng, nơi mà tâm hồn chúng ta tìm về cũng chính là nơi chôn rau cắt rốn của mình. Câu nói này làm rõ tầm quan trọng của môn Lịch sử bởi đây là môn học nghiên cứu về sự biến chuyển của đất nước trong quá khứ. Học Lịch sử sẽ giúp các em học sinh bồi đắp tình yêu đối với mảnh đất mình đang sinh sống, nâng cao niềm tự hào dân tộc.

Chính vì những lý do trên mà môn Lịch sử nên được qua tâm hơn bao giờ hết, nhất là Lịch sử lớp 7. Lịch sử lớp 7trọng tâm kiến thức hướng học sinh tìm hiểu về Lịch sử Việt Nam. Học lịch sử 7, các em sẽ rõ hơn về quá trình dẹp loạn 12 sứ quân của Đinh Bộ lĩnh, những nỗ lực của toàn thể nhân dân ta trong công cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước khỏi quân xâm lược,... Từ đó thêm yêu và trân trọng nền hoà bình, tự do dân tộc ngày hôm nay. Để nắm rõ hơn những điều này, chúng tôi xin giới thiệu tới các em học sinh lớp 7 Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Lịch sử 7 với dạng câu hỏi được hệ thống hoá theo từng bài. Chỉ cần làm một bài trắc nghiệm mỗi tuần, các em chắc chắn sẽ nắm vững kiến thức được học trên lớp.

Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới trung đại

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Chương 1: Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (Thế kỉ X)

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 9 phần 1: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 9 phần 2: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Chương 2: Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI - XII)

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 11 phần 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 11 phần 2: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 12 phần 1: Đời sống kinh tế, văn hóa
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 12 phần 2: Đời sống kinh tế, văn hóa

Chương 3: Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII - XIV)

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 13 phần 1: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 13 phần 2: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 14 phần 1: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 14 phần 3: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 14 phần 4: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 15 phần 1: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 15 phần 2: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 16 phần 1: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 16 phần 2: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 17: Ôn tập chương II và chương III

Chương 4: Đại Việt thời Lê Sơ (Thế kỉ XV - Đầu thế kỉ XVI)

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 19 phần 1: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 19 phần 2: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 19 phần 3: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 20 phần 1: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 20 phần 2: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 20 phần 3: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 20 phần 4: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 21: Ôn tập chương IV

Chương 5: Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 22 phần 1: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI - XVIII)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 22 phần 2: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI - XVIII)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 23 phần 1: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 23 phần 2: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 25 phần 1: Phong trào Tây Sơn
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Chương 6: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 27 phần 1: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 27 phần 2: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 28 phần 1: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 28 phần 2: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 30: Tổng kết

 

 

0.79580 sec| 2319.398 kb