21+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Địa Lý Lớp 7 tháng 9/2023

Môn học: Địa lý - Lớp học: Lớp 7

Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Địa lý 7 mới nhất được chúng tôi tổng hợp gồm nhiều dạng câu hỏi theo chuẩn kiến thức sách giáo khoa. Chỉ cần luyện tập 1 đề sau mỗi bài học thì các em sẽ nắm chắc được lý thuyết và các dạng bài tập mà thầy cô sẽ ra trong bài kiểm tra.

Đề kiểm tra 15 phút lần 1 - Đề số 1

452 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 0
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 15 phút lần 1 - Đề số 2

386 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 15 phút lần 1 - Đề số 3

160 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 15 phút lần 1 - Đề số 4

73 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 0
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 15 phút lần 1 - Đề số 5

68 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 15 phút lần 2 - Đề số 1

90 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 15 phút lần 2 - Đề số 2

61 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 15 phút lần 2 - Đề số 3

58 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 15 phút lần 2 - Đề số 4

46 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 15 phút lần 2 - Đề số 5

37 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề thi giữa kì 1 lần 1 - Đề số 1

229 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề thi giữa kì 1 lần 1 - Đề số 2

145 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề thi giữa kì 1 lần 1 - Đề số 3

74 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề thi giữa kì 1 lần 1 - Đề số 3

40 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề thi giữa kì 1 lần 1 - Đề số 4

51 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề thi giữa kì 1 lần 1 - Đề số 5

47 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề thi học kì 1 - Đề số 1

689 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề thi học kì 1 - Đề số 2

257 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề thi học kì 1 - Đề số 3

159 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề thi học kì 1 - Đề số 4

148 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Địa lí là môn học đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Học Địa lí sẽ giúp các em nắm được cách sử dụng bản đồ, cách xác định phương hướng và bồi đắp kiến thức về tự nhiên, con người Việt Nam, thế giới. Ngoài ra, môn Địa lí còn hỗ trợ các em rèn luyện sự tò mò, hiếu học.

Tuy nhiên, môn Địa đòi hỏi các em phải ghi nhớ nhiều lý thuyết, đôi khi gây nhàm chán đối với những bạn học sinh chưa nắm bắt được cách học. Ở lớp 7, các em học sinh sẽ được học những kiến thức Địa lý trừu tượng, đôi khi gây khó hiểu. Chính vì thế, Sytu.vn xin giới thiệu tới các em Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Địa lý 7. Trong đề có rất nhiều dạng câu hỏi bảm sát kiến thức sách giáo khoa, gợi lại các kiến thức hỗ trợ hiệu quả các em trong quá trình học bài. Chỉ cần làm 1 đề sau mỗi bài học, chúng tôi chắc chắn các em sẽ có thể nắm vững, nhớ lâu các lý thuyết mà các em đã đươc học trên lớp.

Phần 1: Thành phần nhân văn của môi trường

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 1: Dân số
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Phần 2: Các môi trường địa lí

Chương 1: Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng.

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 6: Môi trường nhiệt đới
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng

Chương 2: Môi trường đới ôn hòa. Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa.

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 13: Môi trường đới ôn hòa
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa

Chương 3: Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 19: Môi trường hoang mạc
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Chương 4: Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 21: Môi trường đới lạnh
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Chương 5: Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 23: Môi trường vùng núi
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

Phần 3: Thiên nhiên và con người ở các châu lục

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng

Chương 6: Châu Phi

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 26: Thiên nhiên châu Phi
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 29: Dân cư xã hội châu Phi
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 30: Kinh tế châu Phi
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 32: Các khu vực châu Phi
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp theo)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Chương 7: Châu Mĩ

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 35: Khái quát châu Mĩ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp "Vành đai Mặt Trời"
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 43: Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 46: Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực vật ở sường đông và sường tây của dãy núi An-đet

Chương 8: Châu Nam Cực

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 47: Châu Nam Cực - châu lục lạnh nhất thế giới

Chương 9: Châu Đại Dương

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a

Chương 10: Châu Âu

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 51: Thiên nhiên châu Âu
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 54: Dân cư xã hội châu Âu
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 55: Kinh tế châu Âu
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 56: Khu vực Bắc Âu
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 58: Khu vực Nam Âu
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 59: Khu vực Đông Âu
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 60: Liên minh Châu Âu
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

 

 

0.73586 sec| 2323.398 kb