Đề thi trắc nghiệm online Môn Công Nghệ Lớp 7 tháng 12/2023

Môn học: Công nghệ - Lớp học: Lớp 7

Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Công nghệ 7 được Sytu.vn biên soạn với đáp án đầy đủ và luôn được cập nhật, giúp các em phát triển năng lực học tập một cách hiệu quả, đạt điểm cao trong các bài kiểm tra.

Đề thi đang cập nhật, bạn vui lòng quay lại sau!

Công nghệ là môn học có tính thực hành và ứng dụng cao. Nếu khoa học là phát minh, khám phá, tìm hiểu về thế giới xung quanh thì công nghệ lại hướng tới việc tạo ra sản phẩm dựa trên các thành tựu mà khoa học đạt được. Như vậy, công nghệkhoa học có vai trò liên kết chặt chẽ và tương trợ cho nhau.

Nội dung giáo dục của Công nghệ rất đa dạng nhưng ở lớp 7, các em sẽ được học về trồng trọtchăn nuôi. Đây là những kiển thức này rất đời thường, giúp các em có được những hiểu biết cơ bản về thế giới xung quanh. Nhằm hỗ trợ các em phát triển năng lực học tập, Sytu.vn xin giới thiệu tới các bạn học sinh Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Công nghệ 7. Chỉ cần luyện tập làm đề sau mỗi bài học, các em sẽ có được nền tảng kiến thức vững chắc cho tương lai sau này.

Phần 1: Trồng trọt

Chương 1: Đại cương về kĩ thuật trồng trọt

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 1: Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 3: Một số tính chất của đất trồng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 4: Thực Hành : Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 5: Thực Hành : Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 8: Thực Hành : Nhận biết một số loại phân bón hoá học thông thường
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 9: Cách sử dụng vào bảo quản các loại phân bón thông thường
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 11: Sản xuất vào bảo quản giống cây trồng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh hại
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 14: Thực Hành : Nhận biết một số loại thuốc và nhận biết hiệu quả của thuốc trừ sâu,bệnh hại

Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 15: Làm đất và bón phân lót
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 17: Thực Hành : Xử lí hạt giống bằng nước ấm
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 18: Thực Hành : Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 20: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ
 • Ôn tập phần 1: Trồng trọt

Phần 2: Lâm nghiệp

Chương 1: Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 22: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 23: Làm đất gieo ươm cây rừng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 24: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 25: Thực Hành : Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 26: Trồng cây rừng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 27: Chăm sóc rừng sau khi trồng

Chương 2: Khai thác và bảo vệ rừng

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 28: Khai thác rừng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 29: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng
 • Ôn tập phần 2: Lâm nghiệp

Phần 3: Chăn nuôi

Chương 1: Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 30: Vài trò và nhiệm vụ phát triên chăn nuôi
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 31: Giống vật nuôi
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 34: Nhân giống vật nuôi
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 35: Thực Hành : Nhận biết và chọn một số giống gà quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 36: Thực Hành : Nhận biết một số giống lợn ( heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều ?
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 37: Thức ăn vật nuôi
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 40: Sản xuất thức ăn vật nuôi
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 41: Thực Hành : Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 42: Thực hành : Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 43: Thực Hành : Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinh vật.

Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 46: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 47: Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 48: Thực Hành : Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu Cat Xơn phòng bệnh cho gà
 • Ôn tập phần 3: Chăn nuôi

Phần 4: Thủy sản

Chương 1: Đại cương về kĩ thuật nuôi thủy sản

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 49: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 50: Môi trường nuôi thuỷ sản
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 51: Thực Hành : Xác định nhiệt độ ,độ trong và độ pH của nước nuôi thuỷ sản
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 52: Thức ăn của động vật thuỷ sản ( tôm, cá )
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 53: Thực Hành : Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm, cá )

Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 54: Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản ( tôm, cá)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 55: Thu hoạch ,bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản
 • Ôn tập phần 4: Thủy sản

 

0.04654 sec| 2282.227 kb