32+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Lịch Sử Lớp 8 tháng 9/2023

Môn học: Lịch sử - Lớp học: Lớp 8

Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Lịch sử 8 giúp các em hiểu sâu kiến thức, đột phá 9+ môn Lịch sử trong kì thi giữa kì, cuối kì. Chỉ cần luyện tập mỗi ngày, các em sẽ nắm chắc kiến thứcnâng cao điểm số

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 1

545 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 2

185 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 3

192 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 4

138 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 5

165 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

510 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

278 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 3

128 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 4

77 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 5

124 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Lịch sử là môn học tập trung nghiên cứu về chính trị, xã hội, những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Trong tiếng Hy Lạp, lịch sử là "historia" mang nghĩa là "sự tìm hiểu kiến thức bằng cách điều tra". Thật vậy, lịch sử là ngành học tìm hiểu về tát cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. Lịch sử là môn học dành cho quá khứ nhưng lại có khả năng định hình tương lai của nhận loại. Bởi vì, chỉ khi biết được quá khứ, ta mới có động lực để hướng tới tương lai. Lịch sử có vai trò định hướng cho con người, nhắc nhở chúng ta về nguồn gốc của mình. Chính vì những lý do ấy mà môn Lịch sử trở thành môn học quan trọng trong chương trình giáo dục nước ta.

lớp 8, các em học sinh sẽ được tim hiểu về Lịch sử thế giới cận đại, hiện đại và một phần của Lịch sử Việt Nam. Qua đó, các em có thể hiểu được tình hình thế giới của những năm tháng xưa kia, từ đó hiểu được tác động của chính trị thế giới đến đất nước ta thời ấy. Tuy nhiên, Lịch sử 8 được đánh giá khá khó nhớ nên các em cần luyện tập kiến thức thường xuyên. Vì vậy, Sytu.vn xin giới thiệu Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Lịch sử 8 được cập nhật mới nhất, bao gồm cả đáp án chi tiết giúp các em gợi lại kiến thức đã được học sau từng bài.  

Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Chương 1: Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Chương 2: Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 5: Công xã Pa-ri 1871
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX

Chương 3: Châu Á thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII - Đầu thế kỉ XX
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Chương 4: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Chương 1: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)
 • Đề thi trắc nghiệm Học kì 1 Lịch Sử 8 có đáp án

Chương 2: Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Chương 3: Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

Chương 4: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Chương 5: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 22: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)
 • Đề thi trắc nghiệm Lịch Sử 8 Giữa kì 2 có đáp án

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

Chương 1: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Chương 2: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm: Bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918
 • Đề thi trắc nghiệm Học kì 2 Lịch Sử 8 có đáp án

 

0.74762 sec| 2307.398 kb