32+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Lịch Sử Lớp 11 tháng 12/2023

Môn học: Lịch sử - Lớp học: Lớp 11

Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Lịch sử 11 mới nhất, luôn được cập nhật giúp các em học sinh lớp 11 tự rèn luyện kiến thức tại nhà. Đề có đáp án đầy đủ hỗ trợ các em trong quá trình làm bài.

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 1

453 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 2

158 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 3

93 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 4

54 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 5

60 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

432 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

188 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 3

73 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 4

84 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 5

59 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Lịch sử là một môn học thú vị, cung cấp thông tin về xã hội, chính trị giúp các bạn học sinh thêm tự hào về truyền thống đấu tranh vẻ vang của dân tộc ta cũng như nâng cao hiểu biết về thế giới xung quanh. Học Sử mang lại nhiều lợi ích. Đầu tiên có thể thấy, Lịch sử rèn luyện cho chúng ta khả năng chọn lọc và ghi nhớ thông tin. Tiếp theo, Lịch sử hình thành cho con người tình yêu đối với đất nước, dạy ta biết quý trọng những thành quả của các vị anh hùng trong quá khứ. Học Sử giúp ta có thêm động lúc phấn đấu để trở thành một công dân giúp ích cho Tổ quốc.

Chính vì những lợi ích đó mà hiện nay rất nhiều em học sinh cảm thấy vô cùng hứng thú và quyết tâm theo đuổi môn Lịch sử. Lớp 11 là giai đoạn quan trọng đối với những em học sinh nào muốn lựa chọn Sử làm một môn trong tổ hợp xét tuyển đại học. Chính vì vậy, ngay từ lúc này các em học sinh lớp 11 cần luyện tập nhiều hơn những kiến thức mà mình được học. Hiểu được điều này, Sytu.vn xin giới thiệu tới các em Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Lịch sử 11. Đề luôn được cập nhật mới nhất, được phân chi theo từng bài giúp các em dễ theo dõi và luyện tập.

Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại (tiếp theo)

Chương 1: Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La Tinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 1: Nhật Bản
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 2: Ấn Độ
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 3: Trung Quốc
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

Chương 2: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Chương 3: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Phần 2: Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Chương 1: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Chương 2: Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Chương 3: Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Chương 4: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Phần 3: Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)

Chương 1: Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

Chương 2: Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

 

0.76862 sec| 2295.43 kb