22+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Sinh Học Lớp 7 tháng 9/2023

Môn học: Sinh học - Lớp học: Lớp 7

Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7 là phương tiện giúp các em học sinh đạt điểm số tuyệt đối trong các bài kiểm tra ở lớp, là phương tiện hỗ trợ các em ôn thi giữa kì, cuối kì hiệu quả.

 • Số lượng câu hỏi: 15
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 15
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 15
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 1

389 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 2

203 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 35
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 3

194 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 35
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 15
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 15
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

796 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 39
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

419 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 1

283 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 2

113 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 3

100 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 4

100 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 5

151 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 1

426 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Sinh học 7 là một phần trong chương trình giáo dục phổ thông. Môn Sinh 7 giúp các em học sinh tìm hiểu sâu hơn về Thế giới động vật, sự đa dạng các loài và bồi đắp cho các em tình yêu đối với thiên nhiên môi trường. Chương trình sinh học tập trung vào việc cung cấp cho các em trải nghiệm học tập tốt nhất, giúp các em áp dụng những kiến thức mình đã được học vào cuộc sống đời thường.

Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 7 trong việc củng cố kiến thức, xây dựng hiểu biết về thế giới, Sytu.vn xin giới thiệu tới các em Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7. Trong đề có rất nhiều câu hỏi về cả lý thuyết lẫn bài tập, giúp các em nắm chắc kiến thức mà thầy cô đã giảng ở lớp. Ngoài ra, đây cũng là phương tiện hỗ trợ các em trong việc ôn thi giữa kì, cuối kì hiệu quả. Đề thi được chia thành các chương, theo sát chương trình sách giáo khoa như sau:

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 1: Thế giới động vật đa dạng, phong phú
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 4: Trùng roi
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Chương 2: Ngành ruột khoang

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 8: Thủy tức
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

Chương 3: Các ngành giun

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 11: Sán lá gan
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 13: Giun đũa
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 15: Giun đất
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

Chương 4: Ngành thân mềm

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 18: Trai sống
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 19: Một số thân mềm khác
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm

Chương 5: Ngành chân khớp

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 22: Tôm sông
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 26: Châu chấu
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 30: Ôn tập phần 1 - Động vật không xương sống

Chương 6: Ngành động vật có xương sống

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 31: Cá chép
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 32: Thực hành: Mổ cá
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 35: Ếch đồng
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 36: Thực hành: QUan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mỗ
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 41: Chim bồ câu
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 42: Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 45: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 46: Thỏ
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 52: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú

Chương 7: Sự tiến hóa của động vật

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 55: Tiến hóa về sinh sản
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Chương 8: Động vật và đời sống con người

 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 57: Đa dạng sinh học
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 60: Động vật quý hiếm
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương
 • Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh 7: Bài 63: Ôn tập

 

0.75244 sec| 2335.445 kb