32+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Lịch Sử Lớp 6 tháng 5/2024

Môn học: Lịch sử - Lớp học: Lớp 6

Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Lịch sử 6 với hệ thống câu hỏi mới nhất, được chúng tôi tổng hợp giúp các em luyện tập kiến thức sau mỗi bài học, từ đó nâng cao điểm số trong các bài kiểm tra. Đề trắc nghiệm có đáp án chi tiết nhất giúp các em dễ dàng tra cứu. 

 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 1

161 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 2

108 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 3

57 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 4

70 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 5

79 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 20
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

132 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

75 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 3

57 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 4

34 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 5

40 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Lịch sử là môn học đóng vai trò tất yếu trong quá trình hoàn thiện nhân cách của cá em học sinh. Học Lịch sử sẽ giúp các em trân trọng mồ hôi nước mắt, công sức của các vị anh hùng trong quá khứ khi đã dũng cảm hy sinh thân mình để mang lại nền hoà bình ngày hôm nay. Lịch sử còn cho các em biết về nguồn cội, văn hoá, phong tục tập quán của dân tộc mình, từ đó có cách ứng xử phù hợp với một người học sinh.

Vì có vai trò quan trọng như vậy nên môn Lịch sử được đặc biệt chú trọng trong chương trình giáo dục quốc dân. Ngay từ lớp 6, các em học sinh đã được dạy về tầm quan trọng của môn Lịch sử và tại sao lại phải học bộ môn này. Lịch sử 6 cung cấp cho các em kiến thức về sự hình thành của xã hội loài người quá trình dựng - giữ nước của ông cha ta. Vì những kiến thức này có thể còn khá mới với các em lớp 6 nên sẽ có sự khó khăn trong việc tiếp thu và ghi nhớ bài giảng. Vì vậy, Sytu.vn xin giới thiệu tới các em Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Lịch sử 6 với hệ thống câu hỏi mới nhất, được chúng tôi tổng hợp với đáp án chi tiết nhất. 

Chương 1: Vì sao phải học lịch sử

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 1: Lịch sử và cuộc sống
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 2: Các nhà sử học dựa vào đâu để biết và phục hưng lại lịch sử
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 3: Thời gian trong lịch sử

Chương 2: Xã hội nguyên thủy

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 4: Nguồn gốc loài người
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 5: Xã hội nguyên thủy
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 6: Sự biến chuyển và phân hóa của xã hội nguyên thủy

Chương 3: Xã hội cổ đại

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 7: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 8: Ấn Độ cổ đại
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 10: Hy Lạp và La Mã cổ đại

Chương 4: Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp đầu công nguyên đến thế kỉ X

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X)
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

Chương 5: Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X

 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 14: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 19: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
 • Đề thi trắc nghiệm: Bài 20: Vương quốc Phù Nam

 

1.10421 sec| 2263.703 kb