18+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Hóa Lớp 9 tháng 12/2023

Môn học: Hóa học - Lớp học: Lớp 9

Bộ đề thi trắc nghiệm môn Hoá học lớp 9 được chúng tôi biên soạn nhằm khuyến khích các em học sinh lớp 9 tự giác học tập, hỗ trợ các em ôn luyện cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với những em có nguyện vọng thi chuyên Hoá. Đề thi trắc nghiệm có những câu hỏi cô đọng và sát với đề thi thật nhất, có đáp án đầy đủ, luôn được cập nhật.

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 - Đề số 1

2054 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 - Đề số 2

957 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 45 phút chương 1

1025 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 45 phút chương 2: Kim loại

281 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề số 1

681 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề số 2

268 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra học kì I - Đề số 1

999 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì I - Đề số 2

400 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề số 2 - Đề kiểm tra giữa học kì II

320 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề số 3 - Đề kiểm tra giữa học kì II

120 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề số 1 - Đề kiểm tra giữa học kì II

194 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề số 5 - Đề kiểm tra giữa học kì II

122 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề số 4 - Đề kiểm tra giữa học kì II

170 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Hoá là môn học trung tâm, làm cơ sở cho nhiều ngành, nhiều môn học khác ví dụ như Vật lý, Hoá sinh,... Hoá học có vai trò rất quan trong trong đời sống của mỗi con người bởi mọi sự vật đều có liên quan đến hoá. Trong Y học, người ta sử dụng các kiến thức hoá học để điều chế thuốc hay trong Vật lý học, những học thuyết của môn Hoá được áp dụng để nghiên cứu về nguyên tử.

Hóa học đóng vai trò thiết yếu trong cuộc sống của nhân loại. Tuy nhiên, đây lại là môn học không hề dễ bởi nó yêu cầu học sinh phải có tư duy sáng tạo cộng với đầu óc nhạy bén để có thể học tốt môn học này. Lớp 9 là một khỏng thời gian quan trọng bởi kì thi chuyển cấp đang gần kề trước mắt. Đối với những các em có ý định thi vào chuyên Hoá thì việc luyện tập ngay bây giờ là điều vô cùng cần thiết. Nhằm giúp đỡ các em trong quá trình ôn thi tuyển sinh cũng như củng cố kiến thức sau mỗi bài học, Sytu.vn xin giới thiệu tới các em Bộ đề thi trắc nghiệm môn Hoá học lớp 9. Đề thi được chúng tôi biên soạn dựa trên sách giáo khoa, có lời giải và những câu hỏi sát đề thi thật nhất.

Hóa 9 Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 2: Một số oxit quan trọng
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 3: Tính chất hóa học của axit
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 4: Một số axit quan trọng
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 6: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 8: Một số bazơ quan trọng
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 9: Tính chất hóa học của muối
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 10: Một số muối quan trọng
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 11: Phân bón hóa học
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối
 • Đề kiểm tra Hoá học 9 - 15 phút – Hóa 9 Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
 • Đề kiểm tra Hoá học 9 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 9 Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
 • Đề thi trắc nghiệm Hóa học lớp 9 Giữa kì

Hóa 9 Chương 2: Kim loại

 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 15: Tính chất vật lí của kim loại
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 18: Nhôm
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 19: Sắt
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 24: Ôn tập học kì 1
 • Đề kiểm tra Hoá học 9 - 15 phút – Hóa 9 Chương 2: Kim loại
 • Đề kiểm tra Hoá học 9 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 9 Chương 2: Kim loại
 • Đề thi trắc nghiệm Học kì 1 Hóa học 9

Hóa 9 Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 25: Tính chất của phi kim
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 26: Clo
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 27: Cacbon
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 28: Các oxit của cacbon
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 30: Silic. Công nghiệp silicat
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 • Đề kiểm tra Hoá học 9 - 15 phút – Hóa 9 Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 • Đề kiểm tra Hoá học 9 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 9 Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Hóa 9 Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 36: Metan
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 37: Etilen
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 38: Axetilen
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 39: Benzen
 • Đề thi trắc nghiệm Hóa học lớp 9 Giữa kì 2
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 41: Nhiên liệu
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 42: Luyện tập chương 4 : Hiđrocacbon - Nhiên liệu
 • Đề kiểm tra Hoá học 9 - 15 phút – Hóa 9 Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
 • Đề kiểm tra Hoá học 9 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 9 Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Hóa 9 Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 44: Rượu etylic
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 45: Axit axetic
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 47: Chất béo
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 50: Glucozơ
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 51: Saccarozơ
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 53: Protein
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 54: Polime
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 56: Ôn tập cuối năm
 • Đề kiểm tra Hoá học 9 - 15 phút – Hóa 9 Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
 • Đề kiểm tra Hoá học 9 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 9 Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
 • Đề thi trắc nghiệm Học kì 2 Hóa học 9

 

 

Câu hỏi thường gặp

Có hai mảnh lụa bề ngoài giống nhau: Một được dệt từ sợi tơ tằm và một được dệt từ sợi bông. Cho biết cách đơn giản để phân biệt chúng.
Trả lời:
Đốt hai mảnh lụa, nếu mảnh nào khi cháy có mùi khét, đó là mảnh được dệt từ sợi tơ tằm, còn sợ bông không cho mùi khét.
Có phải tất cả các chất kiềm đều là bazơ không? Dẫn ra công thức hóa học của vài ba chất kiềm. Có phải tất cả các bazơ đều là chất kiềm không? Dẫn ra công thức hóa học của những bazơ để minh họa.
Trả lời:
Kiềm (hay còn gọi là dung dich bazo) là các bazo tan được trong nước nên: – Tất cả các chất kiềm đều là bazơ. Ví dụ: NaOH, Ba(OH)2, KOH.\ - Không phải tất cả các bazơ đều là chất kiềm. Ví dụ: Al(OH)3, Cu(OH)2, Fe(OH)3 ... Vì các bazơ này đều là bazơ không tan.
Có 10g hỗn hợp bột các kim loại đồng và sắt. Hãy giới thiệu phương pháp xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) của mỗi kim loại trong hỗn hợp theo: a) Phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học. b) Phương pháp vật lí. (Biết rằng đồng không tác dụng với axit HCl và axit H2SO4 loãng).
Trả lời:
a) Phương pháp hóa học: - Ngâm hỗn hợp Cu và Fe trong dung dịch HCl dư. - Phản ứng xong, lọc lấy chất rắn, rửa nhiều lần trên giấy lọc. - Làm khô chất rắn, thu được bột Cu. - Cân, giả sử ta cân được 7,2g. Từ đó suy ra trong hỗn hợp có 7,2g Cu và 10-7,2= 2,8g Fe ⇒ % Cu = (7,2/10).100% = 72% và % Fe = 100% - 72% = 28% PTHH: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ Cu + HCl → không phản ứng. b) Phương pháp vật lí: Dùng thanh nam châm, sau khi đã bọc đầu nam châm bằng mảnh nilon mỏng và nhỏ. Chà nhiều lần trên hỗn hợp bột ta cũng thu được 2,8g bột Fe.
0.66821 sec| 2353.359 kb