30+ Đề thi trắc nghiệm online Môn Hóa Lớp 11 tháng 12/2023

Môn học: Hóa học - Lớp học: Lớp 11

Bộ đề thi trắc nghiệm Hóa học 11 chi tiết nhất giúp các em học sinh lớp 11 tự luyện tập trong thời gian rảnh rỗi, nâng cao khả năng học hoá. Đề thi trắc nghiệm luôn được chúng tôi cập nhật đáp án chuẩn xác nhất.

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 - Đề số 1

328 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 - Đề số 2

90 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 45 phút chương 1

109 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề số 1

115 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề số 2

41 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề thi giữa học kì I - Đề số 3

31 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì

Đề thi giữa học kì I - Đề số 4

29 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 40
 • Thơi gian làm bài: 50 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra giữa học kì
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 10
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra học kì I - Đề số 1

151 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì I - Đề số 2

99 lượt xem |  01/01/2021
 • Số lượng câu hỏi: 30
 • Thơi gian làm bài: 60 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra học kì
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút
 • Số lượng câu hỏi: 12
 • Thơi gian làm bài: 15 phút
 • Loại kỳ thi: Đề kiểm tra 15 phút

Hoá học là một trong số những môn học mang giá trị thực tiễn cao nhất và được áp dụng nhiều nhất vào trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Có thể nói, mọi thứ mà con người sử dụng hằng ngày đều là kết quả của Hoá học, từ cái bàn, cái ghế cho đến các loại thuốc sử dụng hằng ngày. Hoá học góp mặt trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Môn Hoá là môn học chính trong chương trình học của học sinh THPT nên có lượng kiến thức rất không lồ. Vì thế Hoá học không phải là môn dễ đối với những bạn học sinh không có năng khiếu học các môn tự nhiên. Tuy nhiên, Hoá lại là môn học quan trọng vì vậy, luyện tập là điều cần thiết để các em học sinh cải thiện điểm số của môn học này, nhất là Hoá 11 bởi Hoá lớp 11 là nền tảng cho lớp 12 và cả đại học. Chính vì thế, Sytu.vn xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 11 Bộ đề thi trắc nghiệm hoá 11 online được biên soạn dựa theo sách giáo khoa giúp các em tự luyện tập kiến thức sau mỗi bài học, tự tin hơn khi tiếp thu kiến thức trên lớp.

Hóa 11 Chương 1: Sự điện li

 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 1: Sự điện li
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 2: Axit, bazơ và muối
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 • Đề kiểm tra Hoá học 11 - 15 phút – Hóa 11 Chương 1: Sự điện li
 • Đề kiểm tra Hoá học 11 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 11 Chương 1: Sự điện li

Hóa 11 Chương 2: Nitơ - Photpho

 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 7 : Nitơ
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 8 : Amoniac và muối amoni
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 9: Axit nitric và muối nitrat
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 10: Photpho
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 11: Axit photphoric và muối photphat
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 12: Phân bón hóa học
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
 • Đề kiểm tra Hoá học 11 - 15 phút – Hóa 11 Chương 2: Nitơ - Photpho
 • Đề kiểm tra Hoá học 11 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 11 Chương 2: Nitơ - Photpho

Hóa 11 Chương 3: Cacbon - Silic

 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 15 : Cacbon
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 16 : Hợp chất của cacbon
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 17 : Silic và hợp chất của silic
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 18 : Công nghiệp silicat
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 19 : Luyện tập : Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng
 • Đề kiểm tra Hoá học 11 - 15 phút – Hóa 11 Chương 3: Cacbon - Silic
 • Đề kiểm tra Hoá học 11 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 11 Chương 3: Cacbon - Silic

Hóa 11 Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 20 : Mở đầu về hóa học hữu cơ
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 21 : Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 22 : Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 23 : Phản ứng hữu cơ
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 24 : Luyện tập : Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo
 • Đề kiểm tra Hoá học 11 - 15 phút – Hóa 11 Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ
 • Đề kiểm tra Hoá học 11 - 45 phút (1 tiết) –  Hóa 11 Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

Hóa 11 Chương 5 : Hiđrocacbon no

 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 25 : Ankan
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 26 : Xicloankan
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 27 : Luyện tập : Ankan và xicloankan
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 28 : Đề thi trắc nghiệm online: Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan
 • Đề kiểm tra Hoá học 11 - 15 phút – Hóa 11 Chương 5 : Hiđrocacbon no
 • Đề kiểm tra Hoá học 11 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 11 Chương 5 : Hiđrocacbon no

Hóa 11 Chương 6 : Hiđrocacbon không no

 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 29 : Anken
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 30 : Ankađien
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 31 : Luyện tập : Anken và ankađien
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 32 : Ankin
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 33 : Luyện tập : Ankin
 • Đề kiểm tra Hoá học 11 - 15 phút – Hóa 11 Chương 6 : Hiđrocacbon không no
 • Đề kiểm tra Hoá học 11 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 11 Chương 6 : Hiđrocacbon không no
 •  

Hóa 11 Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 36 : Luyện tập : Hiđrocacbon thơm
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 37 : Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 38 : Hệ thống hóa về hiđrocacbon
 • Đề kiểm tra Hoá học 11 - 15 phút – Hóa 11 Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon
 • Đề kiểm tra Hoá học 11 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 11 Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Hóa 11 Chương 8: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 40 : Ancol
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 41 : Phenol
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 42 : Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol
 • Đề kiểm tra Hoá học 11 - 15 phút – Hóa 11 Chương 8: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
 • Đề kiểm tra Hoá học 11 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 11 Chương 8: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

Hóa 11 Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 44 : Anđehit - Xeton
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 45 : Axit cacboxylic
 • Đề thi trắc nghiệm online: Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic
 • Đề kiểm tra Hoá học 11 - 15 phút – Hóa 11 Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic
 • Đề kiểm tra Hoá học 11 - 45 phút (1 tiết) – Hóa 11 Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic
0.83486 sec| 2351.289 kb