Giải bài tập sách bài tập (SBT) địa lí lớp 10 Cánh diều bài 29 Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Hướng dẫn giải bài 29 Môi trường và tài nguyên thiên nhiên sách bài tập địa lí lớp 10

Trong bài tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mối quan hệ giữa môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Mục đích của bài tập là giúp học sinh hiểu rõ hơn về tác động của con người đến môi trường và cách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Đầu tiên, hãy đọc kỹ yêu cầu của bài tập và xác định các khái niệm cơ bản liên quan đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Sau đó, áp dụng kiến thức đó để phân tích các tình huống cụ thể và đưa ra những giải pháp phù hợp để bảo vệ môi trường.

Qua bài tập này, hy vọng học sinh sẽ nhận ra vai trò quan trọng của việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, từ đó thúc đẩy ý thức hoạt động bảo vệ môi trường hàng ngày để duy trì sự cân bằng tự nhiên.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1. Tất cả những gì bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, kinh tế xã hội, sự tồn tại của con người, sinh vật và tự nhiên được gọi là

A. môi trường.

B. các yếu tố tự nhiên.

C. điều kiện sống.

D. tài nguyên thiên nhiên.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Đọc kỹ câu hỏi và hiểu rõ từng từ khóa.2. Xác định các khái niệm và liên kết... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 2. Môi trường sống của con người bao gồm:

A. những sản phẩm do con người làm ra.

B. môi trường tự nhiên và các tài nguyên thiên nhiên.

C. các loại tài nguyên được sử dụng trong đời sống và sản xuất.

D. môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và môi trường nhân tạo.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định các yếu tố trong mỗi lựa chọn để tìm ra đặc điểm của môi trường sống... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 3. Tất cả các dạng vật chất tồn tại trong tự nhiên, con người có thể sử dụng để phục vụ cho cuộc sống và sự phát triển của xã hội loài người được gọi là

A. điều kiện tự nhiên.

B. nhân tố tự nhiên.

C. tài nguyên thiên nhiên.

D. cảnh quan thiên nhiên.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Đọc kỹ câu hỏi và xác định từ khóa.2. Hiểu rõ ý nghĩa của các từ khóa trong câu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 4. Đặc điểm chung của môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, môi trường nhân tạo là

A. tồn tại vĩnh cửu, không thay đổi theo thời gian.

B. không chịu tác động của tự nhiên và con người.

C. có quan hệ mật thiết và tác động qua lại với con người.

D. tồn tại xung quanh con người và không tác động tới con người.

Trả lời: Phương pháp giải:- Đọc kỹ câu hỏi và xác định đặc điểm chung của môi trường tự nhiên, môi trường xã... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 5. Hãy tìm ví dụ để chứng minh rằng con người có thể làm thay đổi môi trường tự nhiên.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xây dựng công trình thủy điện để kiểm soát lũ lụt, thiên tai.2. Rừng ngập mặn ở... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 6. Tại sao con người cần sử dụng hợp lí và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên?

Trả lời: Phương pháp giải: 1. Tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận, có thể bị suy giảm hoặc suy thoái... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 7. Quan sát các hình sau:

a) Hãy cho biết hai hình trên có thuộc về môi trường hay không?

b) Nêu sự khác nhau giữa chúng.a

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định các đặc điểm của từng hình và so sánh chúng.2. Xác định xem mỗi hình mô... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.48567 sec| 2246.242 kb