Giải bài tập sách bài tập (SBT) địa lí lớp 10 Cánh diều bài 18 Các nguồn lực phát triển kinh tế

Hướng dẫn giải bài 18 Các nguồn lực phát triển kinh tế trang 33 SBT Địa lí lớp 10

Bài 18 trong sách bài tập Địa lí lớp 10 Cánh diều là một bài tập quan trọng giúp học sinh hiểu rõ hơn về các nguồn lực phát triển kinh tế. Bài tập này được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục, nhằm giúp học sinh nắm bắt bài học một cách tổng quát và chi tiết.

Việc hướng dẫn giải bài tập cụ thể và chi tiết giúp học sinh dễ dàng tiếp cận và hiểu bài học hơn. Bằng cách giải chi tiết, học sinh sẽ có cơ hội áp dụng kiến thức đã học vào thực tế, từ đó nắm vững kiến thức và ghi nhớ lâu hơn.

Hi vọng rằng với sự hướng dẫn và giải thích chi tiết, học sinh sẽ có thêm động lực và tự tin khi học tập. Bài tập này không chỉ giúp học sinh hiểu sâu hơn về các nguồn lực phát triển kinh tế mà còn rèn luyện khả năng xử lý vấn đề và tư duy logic.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1. Nguồn lực không bao gồm

A. vị trí địa lí, tải nguyên thiên nhiên.

B. hệ thống tài sản quốc gia, nhân lực.

C. đường lối chính sách, vốn, thị trường.

D. các nguồn tài nguyên chưa xác định được.

Trả lời: Cách 1: Phương pháp giải: - Đọc kỹ câu hỏi và xác định các nội dung cần xác định để chọn đáp án... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 2. Nguồn lực vào sau đây có vai trò quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của một đất nước?

A. Vị trí địa lí.

B. Tự nhiên.

C. Kinh tế - xã hội.

D. Vốn đầu tư của nước ngoài.

Trả lời: Phương pháp giải của câu hỏi trên chính là phân tích và đánh giá vai trò của từng nguồn lực địa lý... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 3. Nhận định nào sau đây là đúng với vai trò của nguồn lực thước ngoài?

A. Chỉ chi phối tới sự phát triển của một bộ phận lãnh thổ đất nước.

B. Chỉ ảnh hưởng tới thị trường nhưng không tác động tới sự phát triển kinh tế - xã hội của một đất nước.

C. Là nhân tố quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của một đất nước.

D. Không mang tính quyết định nhưng lại rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một đất nước.

Trả lời: Phương pháp giải:- Đọc câu hỏi và hiểu rõ yêu cầu của đề bài.- Xác định và so sánh vai trò của nguồn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 4. Nối ý ở cột A (nguồn lực) với ý ở cột B (vai trò) sao cho đúng.

Cột A

 

Cột B

1.      Tự nhiên (khoáng sản, sinh vật, đất, nước,…)

 

A.     Tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả sử dụng vốn,…

2.      Khoa học – công nghệ

 

B.     Tập hợp các nguồn lực để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế

3.      Vốn

 

C.      Quyết định tới việc tổ chức, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực khác

4.      Chính sách phát triển

 

D.     Là điều kiện cần cho quá trình sản xuất.

5.      Nguồn lao động

 

E.      Là cơ sở để mở rộng quy mô sản xuất, để nâng caao trình độ khoa học – công nghệ

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần kết hợp thông tin về nguồn lực và vai trò của chúng để đưa ra sự nối ý... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 5.

a) Hãy nêu tên một số nguồn vốn mà nước ta đã thu hút được từ bên ngoài trong giai đoạn hiện nay

b) Tại sao nước ta cần phải sử dụng hợp lí, có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Liệt kê các nguồn vốn từ bên ngoài đã thu hút được bởi nước ta trong giai đoạn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 6. Trong các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, theo em nguồn lực nào là quan trọng nhất với nước ta hiện nay? Tại sao?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.2. Đánh giá mức độ... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.46528 sec| 2246.258 kb