Giải bài tập sách bài tập (SBT) địa lí lớp 10 Cánh diều bài 25 Tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Hướng dẫn giải bài 25 Tổ chức lãnh thổ công nghiệp trang 46 sách bài tập (SBT) địa lí lớp 10

Bài tập này thuộc phần Tổ chức lãnh thổ công nghiệp trong sách bài tập (SBT) địa lí lớp 10, bài học này giúp học sinh hiểu rõ về cách tổ chức lãnh thổ công nghiệp và tầm quan trọng của việc này trong phát triển kinh tế của một quốc gia.

Sau khi đọc và học kỹ bài học, học sinh cần phải hiểu rõ các khái niệm và quy tắc trong việc tổ chức lãnh thổ công nghiệp, từ đó áp dụng vào bài tập để giải quyết các vấn đề liên quan. Ngoài ra, việc làm bài tập cũng giúp học sinh rèn luyện kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề một cách logic và system.

Hi vọng rằng với cách hướng dẫn chi tiết và giải đáp cụ thể trong bài tập, học sinh sẽ nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong học tập và áp dụng vào thực tế.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1. Vai trò quan trọng nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp đối với kinh tế là

A. giải quyết được nhiều việc làm.

B. sử dụng được các nguồn tài nguyên.

C. thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

D. tạo nên không gian lãnh thổ riêng.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Đọc kỹ câu hỏi và hiểu rõ nội dung của câu hỏi.2. Xác định vai trò của tổ chức... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 2. Vai trò quan trọng của tổ chức lãnh thổ công nghiệp đối với xã hội là

A. thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tăng tích luỹ vốn.

B. tạo ra nhiều hàng hoá xuất khẩu, góp phần nâng cao đời sống.

C. mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệp, nâng cao đời sống.

D. giải quyết việc làm, đào tạo lao động có kĩ thuật, nâng cho mức sống.

Trả lời: Phương pháp giải:- Đọc kỹ câu hỏi để hiểu rõ yêu cầu và lựa chọn đáp án đúng.- Xem xét vai trò của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 3. Vai trò quan trọng của tổ chức lẵnh thổ công nghiệp đối với môi trường là

A. phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

B. sử dụng hợp lí, hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

C. sử dụng triệt để các nguồn tài nguyên, nâng cao mức sống.

D. sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên và không gây ô nhiễm môi trường.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Đọc kỹ câu hỏi và hiểu rõ yêu cầu của câu hỏi.2. Phân tích vai trò của tổ chức... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 4. Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có vai trò là hạt nhân tạo vùng kinh tế?

A. Vùng công nghiệp.

B. Khu công nghiệp.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Doanh nghiệp công nghiệp.

Trả lời: Phương pháp giải:- Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào mô phỏng cấu trúc và hoạt động của một... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 5. Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp cao nhất là

A. điểm công nghiệp.

B. khu công nghiệp.

C. trung tâm công nghiệp.

D. vùng công nghiệp.

Trả lời: Phương pháp giải: 1. Xác định hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp cao nhất trong danh sách cho... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 6. Hãy nối ý ở cột B (hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp) với ý ở cột A (vai trò) và cột C (đặc điểm) sao cho đúng.

Cột A

Cột B

Cột C

1.      Đóng góp lớn vào trị giá xuất khẩu và sức cạnh tranh của nền kinh tế

A.     Điểm công nghiệp

I.Lãnh thổ không lớn, gồm một vài xí nghiệp, có cơ sở hạ tầng riêng

2.      Là hạt nhân để thưc hiện công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn.

B.     Khu công nghiệp

II. Tập trung tương đối nhiều xí nghiệp, doanh nghiệp, có ranh giới xác định, có chung cơ sở hạ tầng, có sự liên kết hợp tác cao,…

3.      Chiếm tỉ trọng đáng kể trong giá trị sản xuất và GDP của vùng, của cả nước; có sức lan tỏa rộng, tạo ra những đột phá trong sản xuất

C.      Trung tâm công nghiệp

III. Gồm nhiều xí nghiệp, doanh nghiệp, khu công nghiệp, có mối quan hệ chặt chẽ về quy trình công nghệ, hỗ trợ nhau trong sản xuất. Có dân cư sinh sống, cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng hoàn thiện

Trả lời: Phương pháp giải:- Đầu tiên, đọc kỹ câu hỏi và xác định các ý trong cột A là vai trò của hình thức... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 7. Hãy tìm hiểu và giới thiệu về một khu công nghiệp ở nước ta hoặc tỉnh thành phố nơi em sinh sống theo những gợi ý sau:

- Địa điểm ở đâu?

- Quy mô lớn hay nhỏ?

- Bao gồm các doanh nghiệp công nghiệp nào?

- Gắn với khu đô thị nào?

- Có những doanh nghiệp và dịch vụ hỗ trợ nào?

- Đặc điểm dân cư và cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp như thế nào?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định thông tin cần tìm trong câu hỏi: Địa điểm, quy mô, các doanh nghiệp... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.45291 sec| 2246.016 kb