Giải bài tập sách bài tập (SBT) địa lí lớp 10 Cánh diều bài 20 Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Hướng dẫn giải bài 20 Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bài tập này xoay quanh vai trò và đặc điểm của nông nghiệp, lâm nghiệp, và thủy sản, cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của chúng. Để hiểu rõ vấn đề này, chúng ta cần tìm hiểu về môi trường và điều kiện tự nhiên của từng ngành.

Nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào đất đai, khí hậu, nguồn nước và nguồn lao động. Lâm nghiệp cần có điều kiện thích hợp về đất đai, thủy điều, và khí hậu. Còn thủy sản phụ thuộc vào nguồn nước, độ mặn, và sinh vật sau trong môi trường nước.

Ngoài ra, các yếu tố nhân tạo cũng ảnh hưởng đến phát triển của các ngành này, như cơ sở hạ tầng, công nghệ, chính sách hỗ trợ, và nhận thức của người dân.

Hiểu rõ về vai trò, đặc điểm, và nhân tố ảnh hưởng sẽ giúp chúng ta đề xuất những biện pháp phát triển bền vững cho nông nghiệp, lâm nghiệp, và thủy sản, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1. Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản và không ngành nào có thể thay thế được là

A. cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

B. tạo nhiều mặt hàng xuất khẩu có giá trị.

C. cung cấp lương thực. thực phẩm cho con người.

D. giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động.

Trả lời: Cách giải: 1. Xác định vai trò của nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản và không nghành là gì.2. So... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 2. Ở các nước đang phát triển, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản có vai trò đặc biệt là

A. tận dụng được các nguồn tài nguyên.

B. tâng cao trình độ cho người lao động.

C. nâng cao chất lượng cuộc sủng cho người dân.

D. giải quyết việc làm và tạo thu nhập cho người dân.

Trả lời: Phương pháp giải:- Đọc và hiểu câu hỏi cẩn thận.- Xác định các thông tin chính trong câu hỏi.- Liệt... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 3. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của ngành nông nghiệp?

A. Phân bố rộng.

B. Có tính mùa vụ.

C. Có tính tập trung cao.

D. Phụ thuộc nhiều vào tự nhiên.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Đọc kỹ câu hỏi và xác định yêu cầu của câu hỏi.2. Xác định các đặc điểm của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 4. Tư liệu sản xuất chủ yếu của nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản là

A. khí hậu và cây, con.

B. đất trồng và mặt nước.

C. phân bón và đất trồng.

D. mặt nước và cây, con.

Trả lời: Giải thích:1. Để giải câu hỏi này, ta cần hiểu rằng tư liệu sản xuất chủ yếu của nông nghiệp, lâm... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 5. Nhân tố tự nhiên nào sau đây ảnh hưởng trực tiếp tới mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp?

A. Đất trồng.

B. Khí hậu.

C. Nguồn nước.

D. Sinh vật.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Bắt đầu bằng việc đọc kỹ câu hỏi và nhận biết những từ khóa quan trọng, trong... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 6. Nhân tố tự nhiên nào sau đây ảnh hưởng trực tiếp tới quy mô, phương hướng sản xuất trong sản xuất nông nghiệp?

A. Đất trồng.

B. Nguồn nước.

C. Khi hậu.

D. Sinh vật.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Phân tích từng nhân tố tự nhiên để xem xét ảnh hưởng trực tiếp tới quy mô,... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 7. Nhân tố kinh tế - xã hội nào sau đây ảnh hưởng chủ yếu tới việc sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản?

A. Khoa học - công nghệ.

B. Cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật.

C. Chính sách phát triển nông nghiệp.

D. Vốn đầu tư và thị trường.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần xác định nhân tố kinh tế - xã hội nào ảnh hưởng chủ yếu tới việc sử... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 8. Những nhân tố chủ yếu thúc đẩy nông nghiệp sản xuất hàng hoá là

A. sinh vật, khoa học - công nghệ và vốn đầu tư.

B. sinh vật, đất trồng và dân cư, lao động.

C. khí hậu, nguồn nước và cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật.

D. cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật và chính sách phát triển nông nghiệp.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần xác định những nhân tố chủ yếu thúc đẩy nông nghiệp sản xuất hàng hoá.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 9. Con người đã phát huy tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp như thế nào?

Trả lời: Con người đã phát huy tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp bằng cách:Xây dựng cơ cấu nông nghiệp... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 10. Tại sao nói sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên?

Trả lời: Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, vì:Trong nông nghiệp, đất là tư liệu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 11. Quan sát các hình sau, hãy chứng minh rằng: Khi trình độ khoa học kĩ thuật càng phát triển thì sự phụ thuộc vào tự nhiên của ngành nông nghiệp càng giảm.

 Khi trình độ khoa học kĩ thuật càng phát triển thì sự phụ thuộc vào tự nhiên của ngành nông nghiệp càng giảm.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Tiến bộ trong khoa học kĩ thuật giúp con người tạo ra các phương pháp canh tác... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.45675 sec| 2263.898 kb