Giải bài tập Chuyên đề Hoá học 10 kết nối tri thức bài 4: Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs

Hướng dẫn giải bài tập Chuyên đề Hoá học 10: Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs

Sách giải bài tập Chuyên đề Hoá học 10 kết nối tri thức bài 4 về Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs là tài liệu được biên soạn nhằm giúp học sinh phát triển năng lực vận dụng kiến thức một cách hiệu quả. Bằng cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết, sách giúp học sinh nắm vững bài học và hiểu sâu hơn vấn đề.

Bài học về Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs là một phần quan trọng trong chương trình Hoá học lớp 10. Qua sách giải bài tập này, học sinh sẽ được cung cấp những kiến thức căn bản về Entropy và cách tính toán biến thiên năng lượng tự do Gibbs. Những ví dụ và bài tập trong sách giúp học sinh áp dụng lí thuyết vào thực tế và rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề.

Hy vọng rằng, qua việc sử dụng sách giải bài tập Chuyên đề Hoá học 10 về Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs, học sinh sẽ có được sự tự tin và thành công trong việc học tập môn Hoá học. Sách là nguồn tài liệu hữu ích để giúp học sinh hiểu bài một cách rõ ràng và dễ dàng.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu hỏi đầu bài

Dựa vào đại lượng nào để dự đoán phản ứng hóa học có thể xảy ra được hay không?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các giá trị của các đại lượng liên quan đến phản ứng hóa học như nhiệt độ, áp... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. Entropy

Câu hỏi 1: Dãy nào dưới đây các chất sắp xếp theo chiều tăng giá trị entropy chuẩn?

A. CO2(s) < CO2(l) < CO2(g).       B. CO2(g) < CO2(l) < CO2(s).

C. CO2(s) < CO2(g) < CO2(l)        D. CO2(g) < CO2(s) < CO2(l).

Câu hỏi 2: Phản ứng nào dưới đây xảy ra kèm theo sự giảm entropy?

A. N2(g) + O2(g) → 2NO(g).         B. N2O4(g) → 2NO2(g).

C. 2CO(g) → C(s) + CO2(g).         D. 2HCl(aq) + Fe(s) → FeCl2(aq) + H2(g).

Câu hỏi 3: Biến thiên entropy chuẩn của phản ứng nào dưới đây có giá trị dương?

A. Ag+ (aq) + Br-(aq) → AgBr(s).

B. 2C2H6(g) + 3O2(g) → 4CO2(g) + 6H2O(l).

C. N2(g) + 2H2(g) → N2H4(g).

D. 2H2O2(l) → 2H2O(1) + O2(g).

Câu hỏi 4: Dựa vào dữ liệu ở Bảng 4.1, tính biến thiên entropy chuẩn của các phản ứng:

a) 4Fe(s) + 3O2(g) → 2Fe2O3(s)        b) SO2(g) +  O2(g) → SO3(g)

Trả lời: Câu 1:Cách 1:- Giá trị entropy chuẩn tăng theo thứ tự từ rắn đến khí, nên ta có: CO2(s) < CO2(l) <... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. Năng lượng tự do Gibbs

Câu hỏi 5: Phản ứng phân huỷ của potassium chlorate:

KClO3(s) → KCl(s) + $\frac{3}{2}O2(g)

Dựa vào các giá trị của $\Delta _{r}H_{298}^{o}, S_{298}^{o}$  ở Bảng 4.1 để tính toán và cho biết ở điều kiện chuẩn phản ứng có khả năng tự xảy ra ở 25°C không?

Câu hỏi 6: Dựa vào các giá trị của $\Delta _{r}H_{298}^{o}, S_{298}^{o}$ ở Bảng 4.1, hãy cho biết có thể dùng C (graphite) để khử Fe2O3 thành Fe ở điều kiện chuẩn theo phương trình sau được không?

3C(graphite) + 2Fe2O3(s) ⟶ 4Fe(s) + 3CO2(g)

Trả lời: Câu trả lời đầy đủ và chi tiết hơn cho câu hỏi trên như sau:Câu hỏi 5:KClO3(s) → KCl(s) +... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Em có thể

Xác định được $\Delta _{r}G_{298}^{o}$ từ các giá trị $S_{298}^{o}$ và $\Delta _{r}H_{298}^{o}$ suy ra xu hướng tự xảy ra của các phản ứng hóa học.

Trả lời: Để xác định được $\Delta _{r}G_{298}^{o}$ từ các giá trị $S_{298}^{o}$ và $\Delta _{r}H_{298}^{o}$,... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.47372 sec| 2198.422 kb