Giải bài tập Chuyên đề Hoá học 10 kết nối tri thức bài 11: Thực hành tính tham số cấu trúc và năng lượng

Hướng dẫn giải chuyên đề bài 11: Thực hành tính tham số cấu trúc và năng lượng

Trong trang 67 của sách chuyên đề Hoá học lớp 10 Kết nối tri thức, có hướng dẫn chi tiết cách giải bài tập về thực hành tính tham số cấu trúc và năng lượng. Bộ sách được biên soạn nhằm giúp học sinh phát triển năng lực vận dụng tri thức một cách hiệu quả. Qua cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết, hy vọng rằng học sinh sẽ dễ dàng nắm bắt bài học và học tốt hơn.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu hỏi mở đầu

Không dùng máy móc thí nghiệm, bằng máy tính làm thể nào để giải thích mối quan hệ giữa cấu tạo phân tử và tính chất của chất?

Trả lời: Cách 1: Sử dụng phần mềm 3D cấu tạo phân tử để giải thích mối quan hệ giữa cấu tạo phân tử và tính... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. Mở đầu

II. Tối ưu hóa cấu trúc hình học và tính nhiệt tạo thành của một cấu trúc phân tử bằng phương pháp bán kinh nghiệm

III. Cách đọc file kết quả và sử dụng kết quả

Câu hỏi 1: Xác định độ dài liên kết O-H và góc liên kết $\widehat{HOH}$ trong phân tử nước, tính tối ưu được theo phương pháp AM1. Hãy so sánh chúng với giá trị thực nghiệm độ dài liên kết O – H.

(0,97 $\overset{o}{A}$) và góc liên kết $\widehat{HOH}$ (104,5o).

Câu hỏi 2: Tạo file dữ liệu và thực hiện phép tính tối ưu hoá cấu trúc của phân tử, tính nhiệt hình thành và năng lượng phân tử của NH3, CH4.

Câu hỏi 3: Sử dụng kết quả tính tối ưu hóa cấu trúc để thấy được cấu trúc hình học, hiển thị được các tham số cấu trúc của phân từ NH3, CH4. Từ đó, thấy được xu hướng biến đổi độ dài liên kết H−X và góc liên kết HXH (X là O, N, C).

Hướng dẫn. Thực hiện theo các bước như ở Hoạt động 4, Hoạt động 5, mục III.

Trả lời: Để giải quyết câu hỏi trên, ta có thể làm như sau:Câu hỏi 1: Để xác định độ dài liên kết O-H và góc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Em có thể:

Sử dụng kết quả tính toán đề thấy được xu hướng thay đổi độ dài liên kết, góc liên kết, năng lượng phân tử trong dãy chất, ví dụ CH4, NH3, H2O phù hợp với định luật tuần hoàn.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Tính độ dài liên kết trong CH4, NH3, H2O dựa trên bảng periô và kết quả tính toán... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.43676 sec| 2185.617 kb