Giải bài tập Chuyên đề Hoá học 10 kết nối tri thức bài 6: Điểm chớp cháy. Nhiệt độ ngọn lửa. Nhiệt độ tự bốc cháy

Hướng dẫn giải bài tập Chuyên đề Hoá học 10: Điểm chớp cháy, Nhiệt độ ngọn lửa và Nhiệt độ tự bốc cháy

Trong chuyên đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các khái niệm quan trọng liên quan đến cháy và nhiệt độ. Điểm chớp cháy là điểm mà một chất bắt đầu cháy dưới tác dụng của ngọn lửa. Nhiệt độ ngọn lửa là nhiệt độ cần thiết để chất bắt đầu cháy trong môi trường oxy. Còn nhiệt độ tự bốc cháy là nhiệt độ mà chất tự cháy mà không cần tác động từ bên ngoài.

Sách Giải bài tập Chuyên đề Hoá học 10 Kết nối tri thức đã được biên soạn cụ thể và chi tiết, giúp học sinh hiểu rõ hơn về các khái niệm này. Việc áp dụng tri thức vào thực tế thông qua việc giải bài tập sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức và phát triển năng lực vận dụng tri thức một cách hiệu quả.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu hỏi mở đầu

Tại các trạm bán xăng dầu, yêu cầu về an toàn cháy, nổ được đặt lên hàng đầu. Khi vào đổ xăng, chúng ta phải tuân thủ các biển báo cấm lửa, cấm hút thuốc vì xăng là chất lỏng dễ bay hơi và bắt lửa ngay ở nhiệt độ thường. Vậy, những loại nhiệt độ giới hạn nào được sử dụng để cảnh báo nguy cơ cháy, nổ của một chất lỏng cháy dễ bay hơi?

Trả lời: Cách làm:1. Xem xét câu hỏi và hiểu rõ vấn đề cần giải quyết.2. Xác định các loại nhiệt độ giới hạn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. Điểm chớp cháy

Câu hỏi 1

a) Hãy phân loại các chất lỏng trong Bảng 6.1 thành hai loại: loại chất lỏng dễ cháy và loại chất lỏng có thể gây cháy.

b) Tại sao không phải tất cả các chất lỏng đều có điểm chớp cháy?

Câu hỏi 2: Tại sao nghiêm cấm nguồn lửa tại các trạm xăng, biết điểm chớp cháy của octane, chất có nhiều trong xăng là 14°C.

Câu hỏi 3: Khi sử dụng cồn để đốt, nếu không cần thận có thể bị bỏng cồn.

a) Những đặc điểm nào sau đây tiềm ẩn nguy cơ gây bỏng cồn: cồn dễ bay hơi, hơi cồn dễ bắt lửa, phản ứng toả nhiệt mạnh, nhiệt độ ngọn lửa cao?

b) Nêu các biện pháp đảm bảo an toàn khi dùng cồn đề đốt.

Trả lời: Câu trả lời chi tiết và đầy đủ cho các câu hỏi trên như sau:Câu hỏi 1a:- Loại chất lỏng dễ cháy:... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. Nhiệt độ ngọn lửa

Câu hỏi 4:

a) Tại sao phản ứng đốt cháy các nhiên liệu thường có nhiệt độ ngọn lửa cao? Điều này có ý nghĩa gì trong đời sống và sản xuất?

b) Tại sao nhiệt độ ngọn lửa khi đốt cháy một chất trong oxygen tinh khiết cao hơn khi đốt cháy trong không khí?

Trả lời: Cách làm: - Xem xét về tính chất của chất cháy và của chất oxy hóa.- Xem xét về cấu trúc của phản... Xem hướng dẫn giải chi tiết

III. Nhiệt độ tự bốc cháy

Câu hỏi 5: Một số vụ nổ xe bồn chở xăng, dầu xảy ra khi thợ sửa chữa đang hàn xì nắp bồn.

a) Hãy chỉ ra 3 yếu tố gây nổ dù bồn đã được tháo hết nhiên liệu lỏng.

b) Nếu trong quá trình hàn xì, nắp bồn vẫn đóng thì vụ nổ gây ra bởi hỗn hợp hơi trong bồn đã đạt điểm chớp cháy hay đã đạt nhiệt độ tự bốc cháy?

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, đầu tiên ta cần lập luận về các yếu tố gây nổ dù bồn đã được tháo hết nhiên... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.49028 sec| 2198.461 kb