Giải bài tập Chuyên đề học tập sinh học lớp 10 chân trời sáng tạo bài 12 Công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường

Hướng dẫn giải bài 12: Công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường

Bài 12 trong sách "Chuyên đề học tập sinh học lớp 10 - Chân trời sáng tạo" tập trung vào việc chỉ dẫn học sinh về cách áp dụng công nghệ vi sinh vật để xử lí ô nhiễm môi trường. Bài tập này được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục, nhằm giúp học sinh hiểu rõ về cách ứng dụng vi sinh vật để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.

Trong bài học này, hướng dẫn sẽ được trình bày dưới dạng chi tiết, cụ thể và dễ hiểu nhất để giúp học sinh nắm vững nội dung. Hi vọng rằng thông qua cách hướng dẫn này, học sinh sẽ tiếp cận bài học một cách linh hoạt và hiệu quả hơn.

Bài tập và hướng dẫn giải

KHỞI ĐỘNG

Câu hỏi: Nhà ông C có một trang trại nuôi lợn, hằng ngày trang trại này thải ra một lượng chất thải lớn, gây mùi hôi thối cho những người dân xung quanh. Hãy tư vấn cho ông C các biện pháp xử lí chất thải nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.

Trả lời: Để xử lí chất thải từ trang trại nuôi lợn của ông C, có thể áp dụng các biện pháp sau:1. Xây dựng hệ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

I. CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG XỬ LÍ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT

1. Ô nhiễm môi trường đất

2. Xử lí ô nhiễm môi trường đất bằng công nghệ vi sinh vật

Câu hỏi 1. Dựa vào Hình 12.1, hãy phân tích các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất từ câu hỏi và liệt kê chúng.2. Phân... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2. Ô nhiễm môi trường đất đã gây ra những hậu quả gì đối với sinh vật và đời sống con người?

Trả lời: Cách làm 1:Bước 1: Xác định hậu quả của ô nhiễm môi trường đất đối với sinh vật và con người.Bước 2:... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3. Hãy nêu nguyên lí chung của ứng dụng công nghệ vi sinh vật trong việc xử lí ô nhiễm môi trường đất.

Trả lời: Cách làm:1. Đầu tiên, bạn cần hiểu về công nghệ vi sinh vật và cách mà chúng hoạt động trong xử lí ô... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi vận dụng 1: Hãy liệt kê các chất gây ô nhiễm môi trường đất tại địa phương em.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Xác định các chất gây ô nhiễm môi trường đất tại địa phương.Bước 2: Liệt kê các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi vận dụng 2: Hãy liệt kê một số chế phẩm vi sinh vật xử lí ô nhiễm môi trường đất được sử dụng tại địa phương em.

Trả lời: Cách làm:1. Nghiên cứu về các chế phẩm vi sinh vật được sử dụng để xử lí ô nhiễm môi trường đất.2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG XỬ LÍ NƯỚC THẢI VÀ LÀM SẠCH NƯỚC

1. Xử lí nước thải và làm sạch nước

Câu hỏi 4. Hãy phân tích công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong việc xử lí nước thải và làm sạch nước.

Trả lời: Công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lí nước thải và làm sạch nước:Chủ yếu dựa vào vi khuẩn dị... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 5. Dựa vào Hình 12.2 và 12.3, hãy mô tả nguyên lí xử lí nước ô nhiễm theo công nghệ MBBR và AAO.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Xem lại Hình 12.2 và Hình 12.3 để hiểu rõ nguyên lý xử lí nước ô nhiễm theo công... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi vận dụng: Hãy mô tả thực trạng nguồn nước ở địa phương em. Từ đó, đề xuất một số công nghệ xử lí nước thải.

Trả lời: Cách làm:1. Trình bày thực trạng nguồn nước ở địa phương em: mô tả tình hình nước thải chưa được xử... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Xử lí ô nhiễm do tràn dầu

Câu hỏi 6. Nếu dầu loang trên biển không được xử lí sẽ gây ra hậu quả gì?

Trả lời: Cách làm:1. Tìm hiểu về tác động của dầu loang lên môi trường biển.2. Xác định các hậu quả tiềm ẩn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi vận dụng: Hãy tìm hiểu các cách xử lí ô nhiễm do tràn dầu ở nước ta.

Trả lời: Để xử lý ô nhiễm do tràn dầu ở nước ta, chúng ta có thể áp dụng các phương pháp sau:1. Ứng dụng công... Xem hướng dẫn giải chi tiết

III. CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG XỬ LÍ CHẤT THẢI RẮN

1. Khái niệm và phân loại chất thải rắn

Câu hỏi 7. Hãy nêu ý nghĩa của việc phân loại chất thải rắn.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc và hiểu câu hỏi: Đọc câu hỏi và hiểu rõ ý nghĩa của việc phân loại chất thải rắn.2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 8. Ở địa phương em đã sử dụng những cách phân loại chất thải rắn nào?

Trả lời: Cách làm: Đầu tiên, tìm hiểu về các loại chất thải rắn phổ biến ở địa phương, bao gồm chất thải hữu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Ứng dụng vi sinh vật trong việc xử lí chất thải rắn

Câu hỏi 9. Hãy tóm tắt các bước ứng dụng vi sinh vật trong việc xử lí chất thải rắn.

Trả lời: Câu trả lời cho câu hỏi số 9 là:Việc ứng dụng vi sinh vật trong việc xử lí chất thải rắn bao gồm các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 10. Hãy phân tích các mô hình công nghệ xử lí chất thải rắn.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các mô hình công nghệ xử lí chất thải rắn, trong trường hợp này là phương pháp... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi vận dụng: Hãy phân biệt phương pháp xử lí chất thải rắn hiếu khí và kị khí.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc lại câu hỏi để hiểu rõ yêu cầu của bài toán.2. Xác định những điểm khác biệt giữa... Xem hướng dẫn giải chi tiết

IV. CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT KHI SINH HỌC

1. Khái niệm và ý nghĩa của khí sinh học

2. Công nghệ sử dụng vi sinh vật để sản xuất khí sinh học

Câu hỏi 11. Phân tích cơ chế hình thành khí sinh học trong hệ thống biogas.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định từ khóa trong câu hỏi: cơ chế hình thành khí sinh học trong hệ thống biogas.2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi luyện tập: Hãy mô tả quá trình xây dựng và sử dụng hầm biogas ở địa phương em.

Trả lời: Để trả lời câu hỏi về quá trình xây dựng và sử dụng hầm biogas ở địa phương, bạn có thể thực hiện... Xem hướng dẫn giải chi tiết

VẬN DỤNG

Câu hỏi vận dụng: 

  1. Hãy đề xuất các biện pháp ứng dụng công nghệ vi sinh vật để xử lí môi trường đất, nước thải, chất thải rắn ở địa phương.
  2. Em đã thực hiện được những việc làm gì để góp phần bảo vệ môi trường ở gia đình, nhà trường và cộng đồng xung quanh?
Trả lời: Câu trả lời chi tiết và đầy đủ hơn cho câu hỏi trên như sau:1. Các biện pháp ứng dụng công nghệ vi... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 1. Phân tích vai trò của các ứng dụng công nghệ vi sinh vật trong xử lí môi trường ở nước ta.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các ứng dụng công nghệ vi sinh vật trong xử lí môi trường.2. Nêu vai trò của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 2. Liệt kê các chế phẩm vi sinh vật trong xử lí môi trường được sử dụng ở nước ta.

Trả lời: Cách làm:1. Tìm hiểu về các chế phẩm vi sinh vật được sử dụng trong xử lí môi trường ở Việt Nam... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 3. Sưu tầm các thành tựu trong xử lí môi trường bằng công nghệ vi sinh vật ở nước ta.

Trả lời: Cách làm:1. Tìm kiếm thông tin về các thành tựu trong xử lí môi trường bằng công nghệ vi sinh vật... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 4. Dựa vào Bảng 12.4, hãy phân tích tình trạng nhiễm mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó, hãy đề xuất các giải pháp xử lí đất nhiễm mặn bằng công nghệ vi sinh vật.

Dựa vào Bảng 12.4, hãy phân tích tình trạng nhiễm mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó, hãy đề xuất các giải pháp xử lí đất nhiễm mặn bằng công nghệ vi sinh vật.

Trả lời: Cách làm:1. Xem xét Bảng 12.4 để hiểu rõ tình trạng nhiễm mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.50588 sec| 2278.805 kb