Giải bài tập sách bài tập (SBT) sinh học lớp 10 cánh diều chủ đề 3 Giới thiệu chung về tế bào

Giải bài tập sách sinh học lớp 10 cánh diều chủ đề 3 Giới thiệu chung về tế bào

Trong sách bài tập sinh học lớp 10, chủ đề 3 về giới thiệu chung về tế bào được hướng dẫn giải chi tiết trên trang 6. Đây là một phần trong bộ sách "Cánh diều" được biên soạn theo chương trình mới của Bộ giáo dục. Mục tiêu của việc hướng dẫn chi tiết và giải cụ thể là giúp học sinh hiểu rõ hơn về tế bào và nắm vững kiến thức.

Bài tập và hướng dẫn giải

3.1. Người đầu tiên chế tạo thành công kính hiển vi là?

A. Janssen                 B. A.V. Leeuwenhoek                 C. R. Hooke                 D. Malpighi

Trả lời: Cách 1:- Janssen được biết đến là người chế tạo ra kính hiển vi đầu tiên. - A. V. Leeuwenhoek là nhà... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.2. Ai là người đầu tiên có những quan sát và mô tả về tế bào sống?

A. R. Hooke               B. A.V. Leeuwenhoek                C. M. Schleiden               D. T. Schwann

Trả lời: Cách làm:Để tìm ra người đầu tiên có những quan sát và mô tả về tế bào sống, chúng ta cần biết về... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.3. Nội dung cơ bản của học thuyết tế bào là:

A. Tế bào là đơn vị cơ sở cấu tạo nên mọi sinh vật. Sinh vật được hình thành từ tế bào.

B. Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể sống và tế bào được sinh ra từ tế bào có trước.

C. Các đặc trưng cơ bản của sự sống được biểu hiện đầy đủ ở cấp tế bào và tế bào được sinh ra từ tế bào có trước.

D. Tất cả các cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào, tế bào là đơn vị cơ sở của sự sống và tế bào được sinh ra từ tế bào có trước.

Trả lời: Để trả lời câu hỏi này, bạn cần hiểu rõ nội dung cơ bản của học thuyết tế bào. Đầu tiên, hãy biết... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.4. Hãy tóm tắt lịch sử nghiên cứu tế bào. Ý nghĩa học thuyết tế bào là gì?

Trả lời: Cách làm 1:1. Xem xét lịch sử nghiên cứu tế bào từ những nhà khoa học như Robert Hooke, Antonie van... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.5. Tại sao kính hiển vi lại quan trọng đối với nghiên cứu sinh học?

Trả lời: Cách làm:1. Kính hiển vi có khả năng phóng đại hàng nghìn lần.2. Để nghiên cứu cấu trúc và hoạt động... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.46388 sec| 2197.477 kb