Giải bài tập sách bài tập (SBT) sinh học lớp 10 cánh diều chủ đề 2 Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

Hướng dẫn giải bài tập chủ đề 2: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

Trong sách bài tập (SBT) sinh học lớp 10 cánh diều, chúng ta sẽ tìm hiểu về các cấp độ tổ chức của thế giới sống. Đây là một phần quan trọng trong việc hiểu về cấu trúc và tổ chức của các loài sinh vật trên trái đất.

Bài học này giúp cho học sinh có cái nhìn tổng quan về cách mà các sinh vật được tổ chức, từ cấp độ tế bào, đến cấp độ cơ quan, cấp độ cơ thể, và cấp độ của các cá thể trong cùng một loài. Việc nắm vững kiến thức này giúp học sinh hiểu rõ hơn về sự đa dạng của các sinh vật và vai trò quan trọng của từng cấp độ trong sự tồn tại và phát triển của chúng.

Với cách hướng dẫn chi tiết và giải thích rõ ràng, sách bài tập (SBT) sinh 10 cánh diều sẽ giúp cho học sinh dễ dàng tiếp cận và nắm bắt kiến thức một cách chắc chắn. Hy vọng rằng sau khi hoàn thành bài tập này, học sinh sẽ có kiến thức vững chắc và sẵn sàng tiếp tục khám phá những điều mới mẻ trong thế giới sinh học.

Bài tập và hướng dẫn giải

2.1. Cấp độ tổ chức sống nào trong những cấp độ sau là cấp độ nhỏ nhất?

A. Quần thể              B. Quần xã - Hệ sinh thái               C. Sinh quyển               D. Cơ thể

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các cấp độ tổ chức sống từ lớn đến nhỏ: Quần thể, Quần xã - Hệ sinh thái, Sinh... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2.2. Đàn voi sống trong một khu rừng thuộc cấp độ tổ chức sống nào dưới đây?

A. Cá thể                 B. Quần thể                   C. Quần xã - Hệ sinh thái             D. Sinh quyển

Trả lời: Cách làm:- Đầu tiên, xác định ý nghĩa của từ "cấp độ tổ chức sống". Đây là mức độ tổ chức và tổ chức... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2.3. Cấp độ tổ chức sống có vai trò là đơn vị cấp tạo và chức năng cơ sở của mọi sinh vật là

A. mô                    B. tế bào                    C. cơ quan                    D. cơ thể

Trả lời: Cách làm:- Cấp độ tổ chức sống có vai trò là đơn vị cấp tạo và chức năng cơ sở của mọi sinh vật, từ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2.4. Tại sao tế bào được xem là cấp độ tổ chức cơ sở của thế giới sống?

Trả lời:      Tiêu chí đánh giá một cấp tổ chức sống nào đó là cấp độ cơ sở hay không phải... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2.5. Dựa vào sơ đồ dưới đây hãy chỉ ra các đặc điểm nổi trội của mỗi cấp tổ chức đó.

Trả lời: Cấp tế bào: Đơn vị cấu trúc cơ sở của thế giới sống. Trao đổi chất và năng lượng giữa tế bào và môi... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2.6. Lập bảng phân biệt các cấp tổ chức của thế giới sống: tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã.

Trả lời: Dấu hiệuCấp tế bàoCấp cơ thểCấp quần thểCấp quần xãTrao đổi chất và chuyển hóa năng lượngXảy ra ở... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.46572 sec| 2198.586 kb