Giải bài tập sách bài tập (SBT) sinh học lớp 10 cánh diều chủ đề 10 Virus

Hướng dẫn giải chủ đề 10: Virus trong sách bài tập sinh học lớp 10

Trong chủ đề 10 về Virus, các trang 58, 59, 60, 61, 62 của sách bài tập (SBT) sinh học lớp 10 được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Bài tập này sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn về virus và cách chúng hoạt động trong cơ thể con người.

Hướng dẫn giải bài tập Virus cụ thể và chi tiết sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức. Qua đó, học sinh sẽ có cơ hội học tập hiệu quả hơn và phát triển kiến thức về mảng này.

Bài tập và hướng dẫn giải

10.1. Virus có hình thức sống

A. kí sinh trong cơ thể sinh vật.

B. hoại sinh trên cơ thể sinh vật.

C. cộng sinh trong cơ thể sinh vật.

D. tự do ngoài môi trường.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần hiểu rõ về hình thức sống của virus. Virus không được coi là sinh vật... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.2. Hệ gen của virus có đặc điểm là

A. chỉ có RNA.

B. chỉ có DNA.

C. chỉ có DNA hoặc RNA.

D. gồm cả DNA và RNA.

Trả lời: Cách làm:- Virus có thể chứa các gen là RNA hoặc DNA hoặc cả hai loại này. Do đó, hệ gen của virus... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.3. Nucleocapsid là phức hợp gồm

A. lipid và vỏ capsid.

B. polysaccharide và vỏ capsid.

C. nucleic acid và vỏ capsid.

D. vỏ capsid và protein.

Trả lời: Cách làm: - Đọc kỹ câu hỏi và xác định đề cập đến khái niệm nào.- Tìm hiểu về nomenclature và chức... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.4. Virus chỉ có thể bám dính lên bề mặt tế bào chủ khi

A. có thụ thể tương thích.

B. virus có màng bọc.

C. có protein tương thích.

D. có bộ gen tương thích.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định điều kiện để virus có thể bám dính lên tế bào chủ.2. Liệt kê các điều kiện... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.5. Phage là virus gây bệnh trên

A. động vật

B. vi khuẩn

C. thực vật.

D. vi sinh vật

Trả lời: Cách làm:Phage (hay còn gọi là bacteriophage) là loại virus chỉ lây nhiễm và gây bệnh trên vi khuẩn.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.6. Virus kí sinh ở thực vật không tự xâm nhập được vào tế bào vì

A. virus không bám được lên bề mặt tế bào thực vật.

B. thành tế bào thực vật tiết ra chất độc ngăn cản virus.

C. môi trường cơ thể thực vật không thích hợp cho virus.

D. thành tế bào thực vật được cấu tạo bởi cellulose vững chắc.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi và hiểu ý mà câu hỏi đặt ra.2. Liệt kê các lý do tại sao virus kí sinh ở... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.6. Virus kí sinh ở thực vật không tự xâm nhập được vào tế bào vì

A. virus không bám được lên bề mặt tế bào thực vật.

B. thành tế bào thực vật tiết ra chất độc ngăn cản virus.

C. môi trường cơ thể thực vật không thích hợp cho virus.

D. thành tế bào thực vật được cấu tạo bởi cellulose vững chắc.

Trả lời: Cách làm: - Virus không thể tự xâm nhập vào tế bào thực vật do thành tế bào thực vật được cấu tạo... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.7. Virus khi nhân lên trong tế bào thực vật sẽ lan sang các tế bào khác bằng cách

A. tổng hợp enzyme làm thủng thành tế bào và chui sang tế bào bên cạnh.

B. phân chia nhanh làm vỡ tế bào rồi chui sang tế bào bên cạnh.

C. chui sang tế bào bên cạnh qua cầu sinh chất.

D. nảy chồi giải phóng dần và xâm nhập vào tế bào bên cạnh.

Trả lời: Cách làm: Để chọn ra câu trả lời đúng cho câu hỏi trên, ta cần hiểu về cách mà virus lây nhiễm tế... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.8. Trình tự các giai đoạn trong chu trình nhân lên của virus là:

A. bám dính - xâm nhập - lắp ráp - sinh tổng hợp - giải phóng.

B. xâm nhập - sinh tổng hợp - bám dính - lắp ráp - giải phóng.

C. bám dính - xâm nhập - sinh tổng hợp - lắp ráp - giải phóng.

D. giải phóng - bám dính - xâm nhập - sinh tổng hợp - lắp ráp.

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ câu hỏi và tìm hiểu về chu trình nhân lên của virus.- Xem xét các giai đoạn trong... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.9. Hoạt động nào sau đây không lây nhiễm HIV?

A. Sử dụng chung bơm kim tiêm.

B. Truyền máu bị nhiễm HIV.

C. Bắt tay, ôm hôn.

D. Mẹ bị nhiễm HIV cho con bú.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi và xác định hoạt động nào không lây nhiễm HIV.2. Xem xét từng lựa chọn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.10. Nhóm sinh vật nào sau đây thường là vật trung gian truyền bệnh virus ở thực vật?

A. Các loài chim

B. Vật nuôi trong gia đình

C. Vi khuẩn

D. Côn trùng

Trả lời: Cách làm:- Vi khuẩn và côn trùng thường là những vật trung gian truyền bệnh virus ở thực vật.- Vi... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.11. Sinh vật nào sau đây không làm lây virus từ cây bệnh sang cây khỏe?

A. Côn trùng

B. Động vật ăn thực vật

C. Động vật ăn thịt.

D. Nấm

Trả lời: Cách làm:1. Côn trùng: Côn trùng như muỗi, bọ chét có thể làm lây virus từ cây bệnh sang cây khỏe... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.12. Virus gây bệnh trên đối tượng nào sau đây thường có màng bọc?

A. Động vật

B. Thực vật

C. Nấm

D. Vi khuẩn

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các đối tượng trong câu hỏi: virus, có màng bọc và đối tượng (động vật, thực... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.13. Yếu tố nào sau đây không phải là miễn dịch không đặc hiệu?

A. Da và niêm mạc

B. Tế bào lympho

C. Dịch tiết của cơ thể như nước mắt, dịch vị

D. Các đại thực bào, bạch cầu trung tính

Trả lời: Cách làm:- Xác định yếu tố miễn dịch không đặc hiệu bằng cách kiểm tra từng lựa chọn.- A. Da và niêm... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.14. Loại virus nào sau đây thường được sử dụng để sản xuất vaccine vector?

A. Virus gây bệnh trên động vật

B. Virus gây bệnh trên vi khuẩn

C. Virus gây bệnh trên thực vật

D. Virus gây bệnh trên nấm

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi và xác định yêu cầu của bài toán.2. Xác định kiến thức cơ bản về vaccine... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.15. Loại virus nào sau đây thường được sử dụng để sản xuất chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học?

A. Virus gây bệnh trên nấm.

B. Virus gây bệnh trên vi khuẩn.

C. Virus gây bệnh trên thực vật.

D. Virus gây bệnh trên côn trùng.

Trả lời: Cách 1:Để chọn đúng loại virus thường được sử dụng để sản xuất chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học, ta... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.16. Vì sao gọi virus là dạng sống mà không gọi là sinh vật?

Trả lời: Cách làm:1. Virus có một số đặc điểm giống như sinh vật như sinh sản, di truyền và tiến hóa.2. Virus... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.17. Virus gây bệnh trên thực vật lây truyền từ cây bệnh sang cây khỏe bằng cách nào?

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, bạn có thể làm như sau:Cách 1:- Virus gây bệnh trên thực vật có thể lây... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.18. Vaccine là gì? Trình bày khái quát cơ chế hình thành kháng thể khi tiêm vaccine.

Trả lời: Cách làm 1:1. Làm rõ khái niệm vaccine và vai trò của vaccine trong việc bảo vệ cơ thể khỏi bệnh... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.19. Phân biệt miễn dịch không đặc hiệu và miễn dịch đặc hiệu.

Trả lời: Cách làm:1. Để phân biệt miễn dịch không đặc hiệu và miễn dịch đặc hiệu, ta cần tìm hiểu về cơ chế... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.20. So sánh sự khác biệt giữa virus và vi khuẩn bằng cách điền chữ "có" hoặc "không" vào bảng sau.

Bảng so sánh sự khác biệt giữa virus và vi khuẩn

Đặc điểm

Virus

Vi khuẩn

Có cấu tạo tế bào

 

 

Chứa cả DNA và RNA

 

 

Chứa protein

 

 

Chứa ribosome

 

 

Di truyền tính trạng

 

 

Khả năng trao đổi chất

 

 

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ đề bài và xác định các đặc điểm cần so sánh giữa virus và vi khuẩn.2. Xem xét... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.21. Nối tên virus ở cột A với con đường lây truyền của virus đó ở cột B cho phù hợp. Một virus có thể có nhiều con đường lây truyền.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần nhớ các con đường lây truyền của virus thông qua vi khuẩn tại một số cơ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.22. Các số trong hình tương ứng với giai đoạn nào trong chu trình nhân lên của virus?

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Xác định chu trình nhân lên của virus: - bám dính (1)- xâm nhập (2)- cởi áo (3)-... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.23. Vì sao không thể sử dụng kháng sinh để ức chế hoặc tiêu diệt virus?

Trả lời: Cách làm 1:Bước 1: Tìm hiểu về cơ chế hoạt động của kháng sinh và của virus.Bước 2: So sánh cơ chế... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.24. Những vật dụng như chum, vại (lu) khi chưa sử dụng, nếu để ngoài trời thì nên đậy nắp hoặc úp xuống chứ không nên để ngửa. Em hãy giải thích vì sao.

Trả lời: Cách làm:1. Xem xét vật dụng chum, vại là gì và tại sao cần phải đậy nắp hoặc úp xuống khi chưa sử... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.25. So sánh thuốc trừ sâu sinh học (chế phẩm virus) và thuốc trừ sâu hóa học, cho biết nên sử dụng thuốc trừ sâu nào trong nông nghiệp.

Trả lời: Có nhiều cách để làm câu hỏi trên, dưới đây là một cách tiếp cận:Cách 1:1. Để so sánh thuốc trừ sâu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.26. Hình sau mô tả thí nghiệm của Franenkel-Conrat và Singer (1957) nhằm chứng minh vai trò của vỏ capsid và lõi nucleic acid. Em hãy giải thích kết quả thí nghiệm. Nếu lấy RNA của chủng A trộn với hỗn hợp chứa 1/2 protein của chủng A và 1/2 protein của chủng B thì kết quả thí nghiệm sẽ thế nào?

Trả lời: Cách làm:1. Phân tích hình và thông tin về thí nghiệm Franenkel-Conrat và Singer (1957).2. Hiểu rõ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.27. Vì sao mỗi loại virus thường chỉ có thể xâm nhiễm vào một số tế bào nhất định?

Trả lời: Cách 1: Mỗi loại virus chỉ có thể xâm nhiễm vào một số tế bào nhất định vì chúng phải có sự tương... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.28. Bệnh cơ hội là gì? Tại sao khi nhiễm HIV thì dễ mắc bệnh cơ hội?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định bệnh cơ hội là những bệnh gì, và nguyên nhân khiến cơ thể dễ mắc bệnh cơ hội.2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.29. Ba bệnh sốt phổ biến ở Việt Nam do muỗi là vật trung gian truyền bệnh là sốt rét, sốt xuất huyết và viêm não Nhật Bản. Theo em, bệnh nào do virus? Chúng ta nên làm gì để phòng các bệnh này?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các bệnh sốt rét, sốt xuất huyết và viêm não Nhật Bản là do muỗi là vật trung... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10.30. Tại sao cho đến nay chúng ta vẫn chưa có thuốc đặc trị hay chế tạo được vaccine phòng HIV?

Trả lời: **Cách làm:**1. Nghiên cứu về cấu trúc và chuỗi gen của virus HIV để hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.45753 sec| 2304.945 kb