Lớp 9
10điểm
3 năm trước
Mai Hoa

Nêu những hoạt động chính của Nguyễn Tất Thành từ năm 1911 đến 1917 ?
Có ai ở đây không? Mình đang tìm cách giải quyết câu hỏi khó nhằn này. Bất cứ sự giúp đỡ nào cũng sẽ rất quý giá! Cảm ơn mọi người.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Đọc và hiểu kỹ câu hỏi để xác định nội dung cần tìm.
2. Tìm kiếm và tập trung vào thông tin liên quan đến Nguyễn Tất Thành trong khoảng thời gian từ năm 1911 đến 1917.
3. Tổ chức các thông tin có được theo thời gian để trả lời câu hỏi.

Câu trả lời:
Trong khoảng thời gian từ năm 1911 đến 1917, Nguyễn Tất Thành (tên sau này là Hồ Chí Minh) đã tham gia và thực hiện nhiều hoạt động chính như sau:

1. Năm 1911: Nguyễn Tất Thành gia nhập Hội Bách Khoa, một tổ chức đấu tranh và nâng cao tri thức cho sinh viên Việt Nam tại thành phố Huế.
2. Năm 1913: Sau khi bị sinh viên Cao Đẳng Quốc olaria ở Lião bỏ chốn, Nguyễn Tất Thành chuyển đến thành phố Paris, Pháp, và gia nhập Hội Thanh niên Cách mạng Việt Nam.
3. Năm 1917: Nguyễn Tất Thành tham gia việc thành lập Việt Nam Thanh niên Cứu quốc Đoàn (tức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên), tổ chức có mục tiêu chống đế quốc và giành độc lập cho Việt Nam.

Cách làm 2:

1. Năm 1911: Nguyễn Tất Thành gia nhập Hội Pháp Việt và tham gia việc tổ chức công tác tuyên truyền cho sinh viên Việt Nam nhằm gia tăng nhận thức tự do và độc lập của người Việt.
2. Năm 1913: Nguyễn Tất Thành chuyển đến thành phố Paris, Pháp, và gia nhập Hội Thanh niên Việt Nam Cách mạng, tổ chức chính trị nâng cao nhận thức chính trị của sinh viên Việt Nam.
3. Năm 1917: Nguyễn Tất Thành cùng với một nhóm sinh viên Việt Nam thành lập Việt Nam Thanh niên Cứu quốc Đoàn, tổ chức có mục tiêu chống đế quốc Pháp và giành độc lập cho Việt Nam.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Trong giai đoạn từ năm 1911 đến 1917, Nguyễn Tất Thành đã tham gia nhiều hoạt động quan trọng như: thành lập tổ chức Đông Dương trái hợp pháp (1912), tham gia phong trào Phổ thông tập sách (1***), điều hành tờ báo Thanh niên (1914), tổ chức Hội phụ nữ tiến đến giai cấp (1915), thành lập Hội thanh niên tiến đến giai cấp (1916) và tham gia phong trào Bình Xuyên (1917).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Từ năm 1911 đến 1917, Nguyễn Tất Thành tham gia nhiều hoạt động chính như: nhậm chức chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Sơn Tây (1912), tham gia thành lập Việt Nam Thanh niên Cứu quốc Đoàn (1912), tham gia phong trào Xích quyết (1913), tham gia tổ chức Sinh viên An Nam (1914), tham gia phong trào Duy tân và thành lập tổ chức Thanh niên cứu quốc (1915) và tham gia phong trào Bình Xuyên (1916).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46131 sec| 2251.57 kb