Giải bài tập sách bài tập (SBT) chủ đề 6: Bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên

Hướng dẫn giải chủ đề 6: Bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên sách bài tập (SBT)

Trong sách bài tập chủ đề 6 "Bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên" của hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 bản 2, chúng ta sẽ được hướng dẫn cụ thể và chi tiết về vấn đề bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên. Bộ sách "Chân trời sáng tạo" đã được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục, nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên.

Hi vọng rằng bằng cách hướng dẫn đầy đủ và giải chi tiết, học sinh sẽ có cơ hội nắm bắt bài học một cách tốt nhất, từ đó thấu hiểu và thực hành để bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên một cách tích cực và hiệu quả hơn.

Bài tập và hướng dẫn giải

Hoạt động 1: Phân tích thực trạng môi trường tự nhiên tại địa phương và tác động của con người tới môi trường tự nhiên.

Bài tập 1: Chỉ ra và phân tích thực trạng môi trường tự nhiên xung quanh em trong các hình dưới đây:

Chỉ ra và phân tích thực trạng môi trường tự nhiên xung quanh em trong các hình dưới đây

Chỉ ra và phân tích thực trạng môi trường tự nhiên xung quanh em trong các hình dưới đây

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các hình ảnh thực trạng môi trường tự nhiên xung quanh em.2. Phân tích tác động... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 2: Đánh dấu X vào mức độ ảnh hưởng từ tác động tích cực của con người tới môi trường tự nhiên.

Môi trường

Tác động tích cực

Mức độ

Nhiều ảnh hưởng

Ít ảnh hưởng

Không ảnh hưởng

Đất

Trồng cây, gây rừng.

 

 

 

Nước

Tiết kiệm nước trong sản xuất và sinh hoạt.

 

 

 

Không khí

Sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

 

 

 

Sinh vật

Đánh bắt thủy – hải sản đúng quy định.

 

 

 

Trả lời: Để giải bài tập này, bạn cần xác định mức độ ảnh hưởng từ tác động tích cực của con người tới môi... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 3: Đánh dấu X vào mức độ ảnh hưởng từ tác động tiêu cực của con người tới môi trường tự nhiên.

Môi trường

Tác động tích cực

Mức độ

Nhiều ảnh hưởng

Ít ảnh hưởng

Không ảnh hưởng

Đất

Lạm dụng phân bón hóa học trong nông nghiệp.

 

 

 

Nước

Xả trực tiếp các chất thải chưa được xử lí vào nguồn nước.

 

 

 

Không khí

Các khu công nghiệp có hệ thống xử lí khí thải không đạt chuẩn.

 

 

 

Sinh vật

Săn, bắt, tận diệt động vật quý hiếm.

 

 

 

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ yêu cầu của bài tập và phân tích từng dòng để xác định mức độ ảnh hưởng từ tác... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 2: Đánh giá những hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên

Bài tập 1: Liệt kê các việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên mà em biết.

Trả lời: Quỹ động vật hoang dã thế giới (WWF): nghiên cứu, bảo tồn và phục hồi môi trường, phát triển... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 2: Khoanh tròn vào ý nghĩa của những hoạt động bảo tổn cảnh quan thiên nhiên mà em cho là đúng.

Hoạt động bảo tồn cảnh quan

Ý nghĩa của hoạt động

1. Sự kiện "Giờ Trái Đất" đã được tổ chức ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

A. Góp phần giảm tiêu thụ năng lượng.

B. Bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.

C. Rèn luyện thói quen tiết kiệm điện năng, tắt những thiết bị điện không cần thiết...

D. Nâng cao nhận thức, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên của người dân.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập các khu bảo tổn đất ngập nước ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và hệ đầm phá Tam Giang — Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên — Huêẽ.

A. Bảo vệ và duy trì sự cân bằng của các hệ sinh thái.

B. Giữ gìn môi trường sống cho sinh vật ở các hệ sinh thái đang suy giảm.

C. Khai thác các loài sinh vật nơi đây.

D. Bảo vệ, duy trì sự cân bằng của các hệ sinh thái và giữ gìn môi trường sống của sinh vật.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ từng yếu tố của hoạt động bảo tồn cảnh quan thiên nhiên được nêu ra trong câu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 3:  Đề xuất và tham gia thực hiện một số giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên

Bài tập 1: Đề xuất các việc làm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở địa phương em.

Trả lời: Cách làm:1. Quét đường làng ngõ xóm: Dọn dẹp, vệ sinh các con đường trong làng, ngõ xóm để giữ cho... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Việc làm

 

1. rồng nhiều cây xanh.

 

2. Sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

 

3. Tiết kiệm điện, nước và các tài  nguyên khác.

 

4. Đi bộ hoặc đi xe đạp.

 

5. Phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định.

 

.....

Kết quả

 

 

   
Trả lời: Cách làm:1. Rồng nhiều cây xanh: Trồng cây hoa, cây cỏ, cây xanh trong khu vườn, sân trường, hoặc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 3: Đánh dấu X vào các giải pháp phù hợp để bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên (em có thể viết thêm).

Giải pháp

Kết quả

1. Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên.

 

2. Tham gia chiến dịch trồng cây, gây rừng.

 

3. Tổng vệ sinh, làm đẹp môi trường và cảnh quan.

 

4. Xây dựng quỹ bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường tự nhiên.

 

5. Thiết kế trang thông tin về bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên.

 

6. .....

 

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ đề bài để hiểu yêu cầu.- Xem xét từng giải pháp để đánh giá tính khả thi và hiệu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 4: Khoanh tròn vào cách giải quyết của em trong tình huống sau (em có thể viết thêm).

Khoanh tròn vào cách giải quyết của em trong tình huống sau (em có thể viết thêm)

Cách giải quyết:

A. Góp ý với bố về việc xả nước thải rửa xe trực tiếp xuống kênh sẽ gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường.

B. Khuyên bố lắp đặt đường ống nước thải cho tiệm rửa xe theo đường nước thải sinh hoạt của các gia đình ở địa phương.

C. Nghiên cứu, tìm hiểu và thiết kế đường ống nước thải cho tiệm rửa xe của bố theo đúng quy định.

D. Đó không phải việc của em và em cũng không có khả năng giải quyết vấn đề.

E. .....

Trả lời: Cách làm:1. Phân tích tình huống: Bố của em đang xả nước thải rửa xe trực tiếp xuống kênh, gây ô... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 4: Tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường tự nhiên

Bài tập 1: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo hướng dẫn sau:

  • Tên hoạt động:
  • Mục tiêu:
  • Kế hoạch chi tiết:
  • Thời gian, địa điểm:
Trả lời: Có nhiều cách để xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường tự nhiên,... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 2: Xây dựng bài thuyết trình về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên.

  • Đối tượng thuyết trình:
  • Hình thức thuyết trình:
  • Thời gian, địa điểm thuyết trình:
  • Nội dung thuyết trình:
Trả lời: Cách làm:1. Xác định đối tượng thuyết trình: Có thể đối tượng thuyết trình là các bạn học sinh cùng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 2: Đánh dấu X vào mức độ em đạt được ở mỗi nội dung đánh giá sau:

Nội dung

Tốt

Đạt

Chưa đạt

1. Phân tích được thực trạng môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên tại địa phương.

 

 

 

2. Nhận xét, đánh giá được các hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.

 

 

 

3. Đề xuất được một số giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên.

 

 

 

4. Xây dựng và thực hiện được kế hoạch tuyên truyền, kêu gọi được mọi người chung tay bảo vệ môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên.

 

 

 

5. Thuyết trình được với các đối tượng khác nhau về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên.

 

 

 

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ từng nội dung đánh giá.2. Đánh dấu X vào mức độ em đạt được ở mỗi nội dung theo... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 3: Viết ý kiến của nhóm dành cho em.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi để hiểu rõ yêu cầu.2. Xác định ý kiến của nhóm về bài thuyết trình của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 4: Viết ý kiến của giáo viên dành cho cả lớp và cho em (nếu có).

Trả lời: Cách làm:1. Đọc và hiểu yêu cầu của bài tập.2. Xác định ý kiến của giáo viên dành cho cả lớp và cho... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 5: Viết ý kiến của gia đình, người thân dành cho em.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định ý kiến của gia đình và người thân đối với việc cháu tham gia các hoạt động bảo... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.44249 sec| 2270.086 kb