Giải bài tập sách bài tập (SBT) chủ đề 8: Rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp

Hướng dẫn giải bài tập chủ đề 8: Rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp

Sách bài tập (SBT) chủ đề 8: Rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp là một phần của bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Cuốn sách này hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 bản 2, giúp học sinh khám phá và phát triển bản thân theo đúng định hướng nghề nghiệp của mình.

Trong sách bài tập này, hướng dẫn giải chi tiết và cụ thể giúp học sinh hiểu rõ hơn về cách rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp. Thông qua các bài tập, học sinh sẽ được khuyến khích phát huy tối đa kỹ năng và năng lực cá nhân, từ đó xác định và theo đuổi con đường nghề nghiệp phù hợp với mình.

Hi vọng rằng, thông qua việc hướng dẫn chi tiết trong sách bài tập này, học sinh sẽ có cơ hội tự khám phá và phát triển bản thân theo đúng định hướng nghề nghiệp của mình, từ đó định hình được tương lai sáng sủa và thành công.

Bài tập và hướng dẫn giải

Hoạt động 1: Xác định sự phù hợp của bản thân với nhóm nghề định lựa chọn

Bài tập 1: Giới thiệu một số nhóm nghề và chỉ ra yêu cầu cơ bản về phẩm chất và năng lực đối với người lao động trong nhóm nghề định lựa chọn.

a. Thông qua giới thiệu mội số nhóm nghề, em hãy trình bày yêu cầu cơ bản về phẩm chất và năng lực đối với những nhóm nghề sau:

Nhóm nghề

Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

Nhóm nghề liên quan đến quản lí

 

Nhóm nghề liên quan đến nghiệp vụ văn phòng

 

Nhóm nghề liên quan đến kĩ thuật

 

Nhóm nghề liên quan đến nghiên cứu

.

Nhóm nghề liên quan đến nghệ thuật

 

Nhóm nghề liên quan đến quan hệ xã hội

 

b. Ngoài những nhóm nghề trên, hãy kể thêm những nhóm nghề mà em biết.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định nhóm nghề mà bạn biết và viết ra yêu cầu cơ bản về phẩm chất và năng lực của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 2: Tự đánh giá phù hợp về phẩm chất và năng lực của bản thân theo nhóm nghề định lựa chọn.

a. Viết những phẩm chất và năng lực của bản thân phù hợp với nhóm nghề định lựa chọn.

b. Trong các nhóm nghề nêu trên, em thích nhóm nghề nào? Vì sao?

c. Đánh dấu X vào sự phù hợp hoặc chưa phù hợp của bản thân từ các phẩm chất và năng lực sau (em có thể viết thêm).

Một số phẩm chất

Phù hợp

Chưa phù hợp

Kiềm chế bản thân

 

 

Linh hoạt, trách nhiệm với công việc

 

 

Kiên trì, khắc phục khó khăn

 

 

Quyết đoán

 

 

.....

 

 

Một số năng lực

 

 

Hoạch định mục tiêu

 

 

Năng lực kế hoạch hóa

 

 

Giao tiếp, hợp tác tốt với mọi người

 

 

.....

 

 

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ yêu cầu của bài tập để hiểu rõ vấn đề cần giải quyết.2. Liệt kê các phẩm chất và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 3: Chia sẻ những lí do về sự phù hợp của bản thân với nhóm nghề sự định lựa chọn. 

Trả lời: Cách làm:1. Liệt kê các đặc điểm tích cực của bản thân liên quan đến nhóm nghề mà bạn muốn chọn.2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 2: Tham vấn ý kiến về nghề định lựa chọn và định hướng học tập

Bài tập 1: Viết những vai trò trong việc tham vấn ý kiến về định hướng nghề nghiệp của bản thân.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định mục tiêu nghề nghiệp: Để tham vấn ý kiến về định hướng nghề nghiệp, bản thân... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 2: Thực hành tham vấn định hướng nghề nghiệp bằng cách viết lại những ý kiến tham vấn và suy nghĩ của em về vấn đề đó.

Các bên xin tham vấn

Ý kiến được tham vấn

Suy nghĩ của em

Bố, mẹ và người thân trong gia đình.

 

 

Thầy, cô giáo

 

 

Anh chị khóa trước và các bạn

 

 

Trả lời: Cách làm:1. Xác định ý kiến được tham vấn từ các đối tượng: bố, mẹ và người thân trong gia đình,... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 3: Trải nghiệm nghề em quan tâm

Bài tập 1: Xác định những yêu cầu khi chuẩn bị trải nghiệm với nghề lựa chọn phù hợp với bản thân.

Mục đích trải nghiệm:

Nội dung trải nghiệm:

Những đúc kết từ trải nghiệm:

Trả lời: Cách làm:1. Xác định mục đích trải nghiệm: Tìm hiểu xem nghề định chọn làm có phù hợp với bản thân... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 2: Phỏng vấn nhà tuyển dụng về yêu cầu phẩm chất, năng lực cần có của nghề.

Những mong đợi của nhà tuyển dụng về phẩm chất cần có ở người lao động:

Những mong đợi của nhà tuyển dụng về năng lực cần có ở người lao động:

Em rút ra bài học kinh nghiệm gì cho bản thân sau khi trải nghiệm phỏng vấn nhà tuyển dụng:

Trả lời: Cách làm:- Bước 1: Liệt kê các yếu tố về phẩm chất và năng lực mà nhà tuyển dụng mong đợi.- Bước 2:... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 4: Tìm hiểu thông tin cơ bản về hệ thống trường đào tạoliên quan đến nghề định lựa chọn

Bài tập 1: Xác định và lựa chọn những thông tin cơ bản về hệ thống trường đào tạo liên quan đến nghề lựa chọn.

Tên trường:

Tên ngành, nghề định lựa chọn:

Các thông tin cơ bản khác:

  • Cơ hội việc làm:
  • Mức học phí:
  • Đội ngũ giáo viên và truyền thống của nhà trường:
  • Điều kiện thi, xét tuyển:
Trả lời: Cách làm:1. Tìm kiếm thông tin về các trường đào tạo liên quan đến nghề mà bạn định lựa chọn.2. Xác... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 2: Viết những thông tin tìm hiểu được về trường đào tạo có nhóm nghề định lựa chọn.

Trả lời: Cách làm:1. Tìm kiếm thông tin về trường đào tạo có nhóm nghề định lựa chọn trên internet, trang web... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 5: Xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập theo nhóm nghề lựa chọn

Bài tập 1: Thông qua xây dựng kế hoạch học tập theo định hướng nghề nghiệp tương lai, hãy trình bày các biện pháp để thực hiện kế hoạch (em có thể viết thêm).

Yêu cầu khi thực hiện kế hoạch

Biện pháp

Mục tiêu học tập

 

Tổ hợp môn

 

Thời gian thực hiện

 

Phương pháp học tập

 

Hình thức học tập

 

Kết quả

 

Em có nhận xét gì về kế hoạch học tập ở bảng trên (hợp lí hay chưa hợp lí)? Vì sao?

Trả lời: Cách làm:1. Đọc và hiểu câu hỏi, xác định yêu cầu cần thiết của bài tập.2. Liệt kê ra các biện pháp... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 2: Chia sẻ về các loại kế hoạch học tập của cá nhân.

Loại kế hoạch

Mục tiêu

Cách thức đạt mục tiêu

Kế hoạch ngắn hạn (dưới 3 tháng)

 

 

Kế hoạch trung hạn (từ 3 – 6 tháng)

 

 

Kế hoạch dài hạn (trên 6 tháng)

 

 

Lập kế hoạch học tập của bản thân theo nhóm nghề lựa chọn có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định mục tiêu: Hãy xác định rõ mục tiêu học tập của bản thân, ví dụ như nâng cao... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 3: Đánh giá việc thực hiện kế hoạch và hướng phát triển tiếp theo.

  • Em có bao nhiêu nhiệm vụ trong kế hoạch học tập?
  • Nhiệm vụ có được thực hiện đúng kế hoạch không? Lí do nhiệm vụ không được hoàn thành?
  • Em nhận được những gì khi thực hiện kế hoạch?
Trả lời: Cách làm:1. Đọc câu hỏi kỹ để hiểu rõ yêu cầu và trả lời từng phần một.2. Xem xét kế hoạch học tập... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 6: Rèn luyện bản thân theo định hướng nghể nghiệp

Bài tập 1: Xây dựng kế hoạch rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp.

Bước 1: Phân tích tình huống hiện tại của bản thân theo định hướng nhóm nghề định lựa chọn

Bước 2: Xác định mục tiêu cần đạt

Bước 3: Xây dựng kế hoạch

Bước 4: Đánh giá, lựa chọn kế hoạch tối ưu

Bước 5: Quyết định thực hiện kế hoạch

Trả lời: Câu trả lời chi tiết hơn cho câu hỏi "Hoạt động 6: Rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp -... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 2: Thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất và năng lực theo các gợi ý sau:

Cách rèn luyện

Phẩm chất và năng lực

1. Tự mình học tập, rèn luyện

 

2. Học các môn học trong nhà trường

 

3. Hoạt động sinh hoạt trong gia đình

 

4. Tham gia vào các hoạt động xã hội

 

5. Hoạt động trải nghiệm trên lớp

 

Ngoài các cách rèn luyện nêu trên, hãy đề xuất những cách khác mà em đã thực hiện (nếu có) để rèn luyện phẩm chất, năng lực theo nhóm nghề định lựa chọn.

Trả lời: Cách rèn luyện phẩm chất và năng lực:1. Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa trong trường học2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 3: Đánh giá và chia sẻ kết quả rèn luyện theo cách mà em đã thực hiện.

Khi thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, năng lực theo nhóm nghề định lựa chọn, em gặp những thuận lợi và khó khăn gì?

  • Thuận lợi:
  • Khó khăn:

Chia sẻ với các bạn về kết quả đạt được khi thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, năng lực theo nhóm nghề định lựa chọn.

Trả lời: Cách 1:1. Thuận lợi:- Được sự hỗ trợ nhiệt tình từ thầy cô và cha mẹ.- Có nguồn thông tin đa dạng và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 7: Đánh giá kết trải nghiệm

Bài tập 1: Đánh dấu X vào mức độ em đạt được ở mỗi nội dung đánh giá sau:

Nội dung

Tốt

Đạt

Chưa đạt

1. Đánh giá được sự phù hợp của bản thân với nhóm nghề định lựa chọn.

 

 

 

2. Tham vấn được ý kiến thầy cô, gia đình, các bạn về dự định lựa chọn nghề và định hướng học tập của bản thân.

 

 

 

3. Phân tích được phẩm chất và năng lực cần có của người lao động thông qua trải nghiệm một nghể cụ thể.

 

 

 

4. Phỏng vấn được yêu cầu của nhà tuyển dụng về năng lực và phẩm chất cần có của nghề.

 

 

 

5. Tìm hiểu được các thông tin cơ bản về hệ thống trường đào tạo liên quan đến ngành nghề mà mình quan tâm.

 

 

 

6. Xây dựng và thực hiện được kế hoạch rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp.

 

 

 

7. Xây dựng và thực hiện được kế hoạch học tập, rèn luyện theo nhóm nghề lựa chọn

 

 

 

8. Lựa chọn được cách rèn luyện phù hợp về phẩm chất và năng lực cần thiết cho nhóm nghề định lựa chọn.

 

 

 

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ các nội dung cần đánh giá.- Đánh dấu X vào ô tương ứng với mức độ đạt được của bạn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 2: Viết ý kiến của nhóm dành cho em.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đọc kỹ câu hỏi để hiểu rõ yêu cầu.Bước 2: Xác định ý kiến của nhóm dành cho em phải... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 3: Viết ý kiến của giáo viên dành cho cả lớp và cho em (nếu có).

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi để hiểu rõ yêu cầu.2. Xác định ý kiến của giáo viên dành cho cả lớp và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 4: Viết ý kiến của gia đình, người thân dành cho em.  

Trả lời: Cách làm:1. Đầu tiên, bạn cần xác định ý kiến của gia đình, người thân về việc lựa chọn nhóm ngành... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.45388 sec| 2294.359 kb