Giải bài tập chuyên đề công nghệ lớp 10 cánh diều chủ đề 1 bài 3 Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng

Giải chủ đề 1 về Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng

Trong sách Giải bài tập chuyên đề công nghệ lớp 10 cánh diều, có cung cấp phần đáp án chuẩn và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập về việc ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng. Đây là một chủ đề quan trọng giúp học sinh nắm vững kiến thức và hiểu rõ về cách áp dụng công nghệ sinh học vào việc cải thiện chất lượng cây trồng.

Thông qua việc hướng dẫn giải chi tiết, các học sinh sẽ hiểu rõ hơn về quy trình chọn tạo giống cây trồng bằng công nghệ sinh học, từ việc chọn lọc gen, lai tạo cây trồng mới đến việc sử dụng phương pháp di truyền để cải thiện cây trồng hiện tại. Điều này giúp họ áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn một cách hiệu quả.

Mục tiêu của sách Giải bài tập chuyên đề công nghệ lớp 10 cánh diều là giúp học sinh hiểu và áp dụng các kiến thức về công nghệ sinh học vào việc chọn tạo giống cây trồng một cách thành thạo. Hy vọng rằng thông qua việc giải các bài tập, học sinh sẽ nâng cao khả năng lí luận và học tập của mình trong lĩnh vực này.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu hỏi: Nêu một số ví dụ về ứng dụng của công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định nhu cầu và mục tiêu của việc chọn tạo giống cây trồng.2. Thu thập thông tin về... Xem hướng dẫn giải chi tiết

1. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG

Câu hỏi: Quan sát hình 3.1 và cho biết: bước nào giúp tạo ra giống cây trồng sạch bệnh? Bước nào giúp tăng số lượng giống cây trồng?

Trả lời: Cách làm:1. Quan sát hình 3.1 và xác định bước nào giúp tạo ra giống cây trồng sạch bệnh.2. Xác định... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi: Vì sao nuôi cấy mô tế bào thường áp dụng cho cây nhân giống vô tính?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định điểm cần trả lời trong câu hỏi: Nuôi cấy mô tế bào thường áp dụng cho cây nhân... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG

2.1. Tạo dòng thuần

Câu hỏi: Hãy quan sát hình 3.2 và mô tả cách tạo ra dòng thuần cho cây trồng từ nuôi cấy hạt phấn?

Trả lời: Để tạo dòng thuần cho cây trồng từ nuôi cấy hạt phấn, ta thực hiện như sau:1. Lấy hạt phấn từ cây... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi: Em hãy cho biết dòng thuần có vai trò như thế nào trong chọn tạo giống cây trông?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định vai trò của dòng thuần chủng trong chọn tạo giống cây trồng.2. Trình bày các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. 2. Tạo giống đột biến

Câu hỏi: Kể tên một số giống cây trồng đột biến. Những giống cây trồng này có đặc điểm nổi bật gì?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định những giống cây trồng đột biến được nêu trong câu hỏi.2. Tìm hiểu về đặc điểm... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2.3. Tạo giống cây trồng đa bội

Câu hỏi: Vì sao giống cây trồng đa bội là có năng suất, sức sống cao hơn so với giống cây trồng lưỡng bội?

Trả lời: Thể đa bội thường gặp ở Thực vật, bởi Thể đa bội ở thực vật tế bào thường có lượng ADN tăng lên gấp... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi: Địa phương em đang sử dụng các giống cây trồng đa bội nào trong sản xuất?

Trả lời: Ở địa phương em đã sử dụng giống cây Bắp. Giống cây trồng đó đạt những tiêu chí: Sinh trưởng tốt... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi: So sánh đặc điểm lá và hoa của loài mới(thể song nhị bội) và cây bố mẹ(cải bắp, cải củ) trong hình 3.5.

Trả lời: Cách làm:1. Xem xét sự khác biệt giữa đặc điểm lá và hoa của loài mới và cây bố mẹ dựa trên hình... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. 4. Tạo giống cây trồng chuyển gen

Câu hỏi: Kẻ tên một giống cây trồng chuyển gen. Những gen nào được chuyển vào giống cây trồng này?

Trả lời: Cách 1: 1. Xác định giống cây trồng chuyển gen là ngô (Zea mays L).2. Tìm hiểu về gen đã được chuyển... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi: Nếu em là một nhà tạo giống lúa chuyển gen, khi phát hiện ra một gen có khả năng kháng thuốc trừ cỏ, em có sử dụng gen đó để tạo ra giống lúa chuyển gen nhằm phục vụ sản xuất không?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định gen có khả năng kháng thuốc trừ cỏ trong lúa.2. Thu thập và biến đổi gen đó vào... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2.5. Tạo cây lai khác loài

Câu hỏi: Em hãy mô tả cách tạo ra cây lai bằng phương pháp dung hợp tế bào trần được thể hiện trong hinh 3.8.

Trả lời: Cách 1:1. Lấy tế bào trần 2n từ cây loài A và tế bào trần 2n từ cây loài B.2. Loại bỏ thành phần... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi: Em hãy sưu tầm thông tin về một giống cây trồng được tạo ra bằng phương pháp dung hợp tế bào trần.

Trả lời: Cách làm:- Tìm kiếm trên internet, sách vở hoặc tìm hiểu thông qua các nguồn thông tin đáng tin cậy... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG BẢO TỒN VÀ KHAI THÁC NGUỒN GEN CÂY TRỒNG

Câu hỏi: Vì sao cần bảo tồn nguồn gen của cây trồng?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định mục tiêu của việc bảo tồn nguồn gen của cây trồng.2. Tìm hiểu về các phương... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi: Tìm hiểu các giống cây trồng đang được bảo tồn nguồn gen nhờ ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam và trên thế giới?

Trả lời: Cách làm:1. Tìm hiểu về các công nghệ sinh học được áp dụng trong bảo tồn nguồn gen của cây trồng,... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi: Nếu là người quản lí phòng thí nghiệm công nghệ sinh học ứng dụng trong chọn giống cây trồng, em sẽ đưa ra những quy định gì để đảm bảo an toàn lao động cho các cán bộ nghiên cứu?

Trả lời: Cách làm:1. Xem xét các yếu tố nguy cơ lao động trong phòng thí nghiệm, bao gồm các chất hóa học, vi... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.49037 sec| 2246.844 kb