Phiếu bài tập ôn luyện cuối tuần toán lớp 4 cả tập 1 và tập 2. Theo đó, sau mỗi tuần học, các em học sinh có 2 phiếu học tập (A và B) để ôn luyện và củng cố lại các dạng toán đã học tuần. Hi vọng, phiếu học tập sẽ giúp các em nắm chắc hơn môn toán và đạt được kết quả cao hơn.

PHIẾU BT CUỐI TUẦN TOÁN 4 - TẬP 1

PHIẾU BT CUỐI TUẦN TOÁN 4 - TẬP 2

FREE học Tiếng Anh
0.47140 sec| 3350.992 kb