Giải bài tập Chuyên đề vật lí lớp 10 chân trời sáng tạo bài 7 Môi trường và bảo vệ môi trường

Hướng dẫn giải bài 7 Môi trường và bảo vệ môi trường

Trong chuyên đề bài 7 Môi trường và bảo vệ môi trường trang 57, sách chuyên đề Vật lí chân trời sáng tạo, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách bảo vệ môi trường và tại sao điều này lại quan trọng. Bộ sách này được biên soạn nhằm giúp các em phát triển năng lực vận dụng trí thức và hi vọng rằng thông qua hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết, học sinh sẽ hiểu bài học tốt hơn.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu hỏi khởi động

Trong những năm gần đây, các chiến lược bảo vệ môi trường đang ngày càng được quan tâm và triển khai tại Việt Nam và trên thế giới nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu. Vậy môi trường là gì? Môi trường đóng vai trò như thế nào đối với sự an toàn phát triển của bản thân và xã hội? Điều kiện để phát triển bền vững là gì?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định môi trường là gì và vai trò của nó đối với sự an toàn phát triển của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

1. Môi Trường

Câu hỏi 1. Dựa vào kiến thức đã học ở môn khoa học tự nhiên, hãy trình bày những hiểu biết của em về môi trường và cho một số ví dụ về các loại môi trường trong tự nhiên

Trả lời: Phương pháp giải:Bước 1: Định nghĩa môi trường và liệt kê các loại môi trường chính.Bước 2: Cho ví... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2. Dựa vào định nghĩa về môi trường của Luật Bảo vệ môi trường. Em hãy nhận xét về mức độ đóng góp của môn Vật lí trong bảo vệ môi trường?

Trả lời: Phương pháp giải: 1. Phân tích nội dung của định nghĩa về môi trường của Luật Bảo vệ môi trường.2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3. Liệt kê những yếu tố đang ảnh hưởng đến môi trường sống của chúng ta? Những yếu tố này có tác động tích cực hay tiêu cực đến môi trường?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Liệt kê các yếu tố đang ảnh hưởng đến môi trường sống2. Xác định tác động tích... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Vận dụng 1. Kể tên một số chiến dịch bảo vệ môi trường mà em biết? Chia sẻ trải nghiệm hoặc dự định của em về việc tham gia vào những chiến dịch có ý nghĩa quan trọng này.

Trả lời: Phương pháp giải:- Xác định các chiến dịch bảo vệ môi trường mà em biết.- Chia sẻ trải nghiệm hoặc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Bảo vệ môi trường

Câu hỏi 4. Phân tích sự cần thiết của việc bảo vệ môi trường.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Phân tích các ảnh hưởng tiêu cực của việc không bảo vệ môi trường: ô nhiễm không... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 5. Hãy nhận xét về việc các chính phủ ở các nước kể cả Việt Nam tham gia vào hành động bảo vệ môi trường (Hình 7.4).

Hãy nhận xét về việc các chính phủ ở các nước kể cả Việt Nam tham gia vào hành động bảo vệ môi trường (Hình 7.4).

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xem xét biểu đồ trong Hình 7.4 và so sánh sự tăng cường về lập Luật Bảo vệ môi... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Luyện tập 1. Tìm hiểu và trình bày hiểu biết của em về “Ngày Trái Đất”.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Tìm hiểu về Ngày Trái đất, nguồn gốc và ý nghĩa của ngày này.2. Nắm vững thông... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 6. Liệt kê một số ví dụ về ô nhiễm môi trường và cho biết hiểu biết của em về một số chiến lược bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Liệt kê một số ví dụ về ô nhiễm môi trường:- Xả rác bừa bãi và xử lý rác không... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 7. Hãy liệt kê một số hoạt động cụ thể để bảo vệ môi trường tại Việt Nam liên quan đến:

a) Xử lý rác.

b) Trồng rừng.

c) Xử lí nước thải đặc biệt là nước thải công nghiệp.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xử lý rác: triển khai các chương trình thu gom và tái sử dụng rác thải, áp dụng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Luyện tập 2. Liệt kê, sắp xếp theo thời gian thành lập và nêu ý nghĩa của các tổ chức hỗ trợ bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Liệt kê các tổ chức hỗ trợ bảo vệ môi trường ở Việt Nam theo thời gian thành... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Vận dụng 2. Tìm hiểu và viết bài luận ngắn về quy trình xử lí chất thải của một số nước trên thế giới hoặc ở Việt Nam.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Tìm hiểu về quy trình xử lí chất thải của các nước trên thế giới và ở Việt Nam:... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Cá nhân và cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

Câu hỏi 8. Liệt kê một số việc làm thiết thực mà em có thể thực hiện hàng ngày để bảo vệ môi trường.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Nêu các hành động mà mọi người có thể thực hiện hàng ngày để bảo vệ môi... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 9. Tìm hiểu và phân tích tác động tiêu cực của rác thải nhựa đến môi trường.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Nghiên cứu về thời gian phân hủy của nhựa và tác động của hạt vi nhựa đến môi... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Luyện tập 3. Hãy sáng tạo một câu khẩu hiệu để phát động phong trào bảo vệ môi trường ở trường em.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Đưa ra các yếu tố cần xem xét khi sáng tạo khẩu hiệu bảo vệ môi trường.2. Tìm... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Vận dụng 3. Hãy tái chế rác thải nhựa thành một vật dụng mà em có thể dùng trong học tập.

Trả lời: Để tái chế rác thải nhựa thành một vật dụng mà em có thể dùng trong học tập, bạn có thể làm hộp đựng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập

Bài 1. Sáng ngày 29/6/2021, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh”.

a) Trình bày ý nghĩa của việc trồng cây đối với việc bảo vệ môi trường.

b) Em sẽ tham gia chương trình này như thế nào?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Tính nhận thức: Em cần hiểu rõ ý nghĩa của việc trồng cây đối với việc bảo vệ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 2. Phân loại rác sinh hoạt tại nguồn.

a) Có bao nhiêu loại rác sinh hoạt? Em cho ví dụ mỗi loại rác này.

b) Tại sao chúng ta cần phải thực hiện cách phân loại này? Gia đình em có thường xuyên phân loại rác sinh hoạt ở nhà không? Có những khó khăn, thuận lợi gì?

Trả lời: Phương pháp giải:- Xác định số loại rác sinh hoạt và cho ví dụ về mỗi loại rác.- Liệt kê lý do cần... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 3. Tìm hiểu về mô hình “Nông nghiệp không chất thải” ở Việt Nam và trình bày những ưu, nhược điểm của mô hình này

Trả lời: Phương pháp giải 1:1. Tìm hiểu về mô hình “Nông nghiệp không chất thải” ở Việt Nam, hiểu rõ cơ chế... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.55558 sec| 2257.648 kb