Giải bài tập Chuyên đề vật lí lớp 10 chân trời sáng tạo bài 1 Sơ lược về sự phát triển của vật lí

Hướng dẫn giải bài 1 về sự phát triển của vật lí trong sách Giải bài tập Chuyên đề vật lí lớp 10 chân trời sáng tạo

Trên trang 5 của cuốn sách chuyên đề Vật lí chân trời sáng tạo, có hướng dẫn chi tiết và giải thích cụ thể cho bài 1 về sự phát triển của vật lí. Đây là một phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh trung học. Sự minh họa rõ ràng và cách giải chi tiết sẽ giúp học sinh hiểu rõ bài học và áp dụng linh hoạt hơn.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu hỏi khởi động

Trong bài 1 sách giáo khoa vật lí lớp 10 các em đã tìm hiểu khái quát về đối tượng, mục tiêu và một số phương pháp nghiên cứu vật lí cũng như ảnh hưởng của vật lí đến các lĩnh vực khác nhau trong đời sống hàng ngày. Để đạt được những thành tựu và ảnh hưởng sâu rộng như hiện nay vật lí đã trải qua những giai đoạn phát triển và vượt qua những khó khăn nào? Trong những thập niên đầu của thế kỷ XXI, vật lí đã đạt được những thành tựu nổi bật nào và một số lĩnh vực của vật lí hiện đại là gì?

Trả lời: Câu trả lời cho câu hỏi vật lí lớp 10:Để đạt được những thành tựu và ảnh hưởng sâu rộng như hiện nay... Xem hướng dẫn giải chi tiết

1. Sơ lược về lịch sử hình thành của Vật lí thực nghiệm và một số thành tựu

Câu hỏi 1. Trình bày một số kết quả nổi bật của vật lí thực nghiệm từ đó phân tích được vai trò của vật lí thực nghiệm trong sự phát triển của vật lí. 

Trả lời: Phương pháp giải 1: Trình bày các thành tựu quan trọng của vật lí thực nghiệm như kính thiên văn của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2. Tiến hành thí nghiệm để chứng minh quan điểm vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ của Aristotle là không chính xác.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Thí nghiệm 1: Đặt hai vật có khối lượng khác nhau lên một cái cân và chắc chắn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Luyện tập 1. Nêu vai trò của vật lí thực nghiệm trong quá trình phát triển của khoa học

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định vai trò của vật lí thực nghiệm trong quá trình phát triển của khoa... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Vai trò của cơ học Newton trong sự phát triển của vật lí

Câu hỏi 3. Tìm hiểu và trình bày những đóng góp quan trọng của Newton trong các lĩnh vực nghiên cứu khác

Trả lời: Phương pháp giải:1. Lấy thông tin về các đóng góp quan trọng của Newton trong các lĩnh vực nghiên... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Một số nhánh nghiên cứu chính của vật lí cổ điển

Câu hỏi 4. Quan sát hình 1.4 và kết nối với từng trường hợp với những nhánh nghiên cứu chính của vật lí cổ điển

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần nhận diện từng hình trong hình 1.4 và kết nối chúng với những nhánh... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Luyện tập 2. Hệ thống hóa các nhánh nghiên cứu chính của vật lý cổ điển bằng sơ đồ tư duy trong đó nêu rõ ví dụ thực tiễn để minh họa cho từng nhánh nghiên cứu.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định các nhánh nghiên cứu chính của vật lý cổ điển như cơ học, nhiệt độ,... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Vận dụng 1. Tìm hiểu và viết một bài luận ngắn về một thành tựu của vật lí cổ điển mà em tâm đắc

Trả lời: Để trả lời câu hỏi về một thành tựu của vật lí cổ điển mà em tâm đắc, bạn có thể tiến hành như... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4. Sự khủng hoảng của vật lí cuối thế kỉ XIX và sự ra đời của vật lí hiện đại

Câu hỏi 5. Trình bày hiểu biết của em về vật đen tuyệt đối. Theo em tốc độ truyền ánh sáng có phụ thuộc vào tốc độ của nguồn sáng hay không? Tại sao?

Trả lời: Để trả lời câu hỏi về vật đen tuyệt đối và tốc độ truyền ánh sáng, ta có thể giải theo các bước... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 6. Trình bày những hiểu biết của em về một số lĩnh vực nghiên cứu chính của vật lí hiện đại.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Tìm hiểu về các lĩnh vực nghiên cứu chính của vật lí hiện đại bằng cách đọc sách... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Luyện tập 2. Kết hợp với câu thảo luận 6, hệ thống hóa các hướng nghiên cứu chính của vật lí hiện đại bằng sơ đồ tư duy

Trả lời: Phương pháp giải:Bước 1: Xác định các hướng nghiên cứu chính của vật lí hiện đại như: cơ học lượng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Vận dụng 2. Ngoài thành tựu tiêu biểu trên, các em hãy tìm hiểu và viết bài luận ngắn về một số thành tựu nổi bật của vật lí trong thế kỷ XXI

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định các thành tựu nổi bật của vật lí trong thế kỷ XXI, ví dụ: laser, ứng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập

Bài 1. Tìm hiểu và vẽ sơ đồ một số mốc quan trọng trong sự hình thành và phát triển của Vật lí

Trả lời: Phương pháp giải:- Đầu tiên, bạn cần tìm hiểu và nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của Vật... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 2. Cho ví dụ về ứng dụng của một số lĩnh vực nghiên cứu của Vật lí hiện đại trong thực tiễn cuộc sống.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Trình bày ứng dụng của vật lí hạt nhân trong việc sản xuất điện và chẩn đoán y... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.46757 sec| 2233.766 kb