Giải bài tập Chuyên đề Hoá học 10 chân trời sáng tạo bài 7 Hoá học về phản ứng cháy, nổ

Hướng dẫn giải bài 7 Hoá học về phản ứng cháy, nổ

Trong chuyên đề bài 7 Hoá học về phản ứng cháy, nổ trang 44, sách Chuyên đề Hoá học lớp 10 Chân trời sáng tạo, việc hướng dẫn giải chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức một cách tốt hơn. Bộ sách này được biên soạn nhằm phát triển năng lực vận dụng trí thức cho học sinh. Hy vọng rằng, cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết sẽ giúp học sinh hiểu bài học một cách dễ dàng và chắc chắn hơn.

Bài tập và hướng dẫn giải

1. BIẾN THIÊN ENTHALPY (∆rH°) CỦA MỘT SỐ PHẢN ỨNG CHÁY, NỔ

Câu hỏi 1. Dựa vào dữ liệu bảng 7.1 và 7.2, em hãy tính biến thiên enthalpy của phản ứng đốt cháy 1 mol ethanol và 1 mol khí gas

Câu hỏi 2. Tính biến thiên ethanol của phản ứng đốt cháy 1 mol octane (C8H18, chất có trong xăng) và 1 mol methane (thành phần chính của khí thiên nhiên). Dự đoán mức độ mãnh liệt của các phản ứng này.

Trả lời: Để tính biến thiên enthalpy của phản ứng đốt cháy 1 mol ethanol, ta sử dụng công thức:ΔrH° =... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG CHÁY

Câu hỏi 3. Ở điều kiện thường (298K) oxygen chiếm khoảng 20,9% theo thể tích trong không khí tương đương với áp suất 0,209 atm. Tính nồng độ mol/L của oxygen trong không khí

Câu hỏi 4. Khi thể tích khí oxygen giảm có 15% thể tích không khí thì nồng độ mol/lít của oxygen là bao nhiêu?

Câu hỏi 5. Hãy cho biết tốc độ phản ứng cháy của than đá tăng hay giảm bao nhiêu lần khi thành phần phần trăm theo thể tích của oxygen trong không khí giảm từ 20,9% xuống 15%

Câu hỏi 6. Giả sử một căn phòng có thành phần phần trăm theo thể tích của oxygen trong không khí là 17%. Tốc độ "phản ứng hô hấp" của người ở trong phòng tăng hay giảm bao nhiêu lần so với ở ngoài phòng? Biết rằng oxygen chiếm khoảng 20,9% theo thể tích của không khí.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta sẽ sử dụng công thức tính nồng độ mol/lít và áp suất của khí:1. Tính nồng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. NGUYÊN TẮC CHỮA CHÁY

Câu hỏi 7. Nêu những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng cháy từ đó hãy nêu một số biện pháp dập tắt đám cháy

Câu hỏi 8. Hãy cho ví dụ về một số chất cháy thuộc từng loại đám cháy trong bảng 7.3

Câu hỏi 9 Vì sao trong một số trường hợp không dùng được nước để dập để chữa cháy (cháy xăng, dầu,...)

Câu hỏi vận dụng

Giải thích tại sao đám cháy có mặt các kim loại hoạt động mạnh như kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm không sử dụng được nước, CO2, cát (thành phần chính là khí SiO2), bọt chữa cháy (hỗn hợp không khí, nước và chất hoạt động bề mặt) để dập tắt đám cháy?

Trả lời: Câu hỏi 7: Để giải quyet câu hỏi này, ta cần nêu ra các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng cháy,... Xem hướng dẫn giải chi tiết

BÀI TẬP

1. Tốc độ phản ứng cháy phụ thuộc nồng độ oxygen. Khi nồng độ Oxygen giảm

thì tốc độ phản ứng cháy thay đổi như thế nào?

2. Tốc độ phản ứng hô hấp phụ thuộc nồng độ oxygen. Khi nồng độ oxygen tăng thì tốc đệ “phản ứng hô hấp” thay đổi như thế nào?

3. Không khí trên đỉnh ngọn núi cao rất loãng. Điều này có thể gây ảnh hưởng xấu đến những người leo núi. Vì vậy, những nhà leo núi luôn trang bị bình dưỡng khi khi họ leo lên những đỉnh núi cao. Giả sử không khí trên đỉnh núi đó có 16% oxvpen theo thể tích. Tốc độ “phản ứng hô hấp” tăng hay giảm bao nhiều lấn so với nơi mà không khí có 20,9% oxygen theo thể tích?

4. Hãy kể tên mội số chất có thể sử dụng để dập tắt đám cháy khi xảy ra hoả hoạn ở 

a) xưởng gỗ.           b) trạm xăng, dầu.

5. Trong một đám cháy do xăng, dầu, người ta có thể dùng một chiếc chăn thấm ướt hoặc cát để đập tắt đám cháy. Giải thích tại sao có thể làm như vậy.

Trả lời: 1. Để trả lời câu hỏi số 1, ta cần lập một mối quan hệ giữa tốc độ phản ứng cháy và nồng độ oxygen.... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.52383 sec| 2197.352 kb