Sách giáo viên (SGV) - Âm nhạc lớp 1 -

Sách giáo viên (SGV) - Âm nhạc lớp 1 -
 • Danh mục

  Sách giáo viên (SGV) lớp 1

 • Tình trạng Tóm tắt

  Sách giáo viên (SGV) - Âm nhạc lớp 1 - - bản PDF online - Link download - Bản PDF + Drive - Sách mới 2024. Bạn có thể mua trực tiếp tại hiệu sách

Nội dung Sách giáo viên (SGV) - Âm nhạc lớp 1 - Bản PDF

 

Sách Giáo Viên Âm Nhạc Lớp 1 – Chân Trời Sáng Tạo

Sách Giáo Viên Âm Nhạc Lớp 1 – Chân Trời Sáng Tạo gồm các bài sau:

MỤC LỤC

 • PHẦN MỘT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO SÁCH GIÁO KHOA ÂM NHẠC 1
 • I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ÂM NHẠC CẤP TIỂU HỌC
 • II. PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC CẦN ĐẠT Ở HỌC SINH TIỂU HỌC
 • III. GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Ở CẤP TIỂU HỌC
 • IV. GIỚI THIỆU CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC TIÊN TIẾN CỦA THẾ GIỚI
 • V. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ÂM NHẠC Ở LỚP 1
 • VI. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ
 • PHẦN HAI: HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO SÁCH GIÁO KHOA ÂM NHẠC 1
 • CHỦ ĐỀ 1: ÂM THANH NGÀY MỚI
 • CHỦ ĐỀ 2: NHỊP ĐIỆU TUỔI THƠ
 • CHỦ ĐỀ 3: BÀI CA LAO ĐỘNG
 • CHỦ ĐỀ 4: TIẾNG CA MUÔN LOÀI
 • ÔN TẬP HỌC KÌ
 • CHỦ ĐỀ 5: ÂM THANH NGÀY TẾT
 • CHỦ ĐỀ 6: ÂM NHẠC QUANH EM
 • CHỦ ĐỀ 7: GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG
 • CHỦ ĐỀ 8: VUI CÙNG ÂM NHẠC
 • ÔN TẬP HỌC KÌ II

PHỤ LỤC:

 • BẢN NHẠC DÙNG TRONG PHẦN NGHE NHẠC
 • BÀI HÁT THAY THẾ
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
Cuốn "Sách giáo viên (SGV) - Âm nhạc lớp 1 - Chân Trời Sáng Tạo" bao gồm hai phần chính: Phần một tập trung vào những vấn đề chung về chương trình và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học theo sách giáo khoa Âm nhạc lớp 1. Phần hai là hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học theo sách giáo khoa Âm nhạc lớp 1. Trước hết, phần một giới thiệu mục tiêu của chương trình môn học Âm nhạc cấp tiểu học, nhấn mạnh phẩm chất và năng lực cần đạt ở học sinh tiểu học. Cuốn sách cũng giới thiệu phương pháp và kỹ thuật dạy học ở cấp tiểu học, cùng các phương pháp dạy học tiên tiến được áp dụng trên toàn thế giới. Ngoài ra, sách cung cấp hướng dẫn về tổ chức hoạt động dạy học và đánh giá năng lực âm nhạc ở lớp 1. Cuối cùng, sách cung cấp hướng dẫn về kiểm tra và đánh giá cuối học kì. Phần hai của sách tập trung vào hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học theo sách giáo khoa Âm nhạc lớp 1. Cuốn sách chia thành 8 chủ đề chính, bắt đầu với chủ đề "Âm thanh ngày mới" và kết thúc với chủ đề "Vui cùng Âm nhạc". Mỗi chủ đề có nội dung riêng, như "Nhịp điệu tuổi thơ", "Bài ca lao động", "Tiếng ca muôn loài", "Âm thanh ngày Tết", "Âm nhạc quanh em", "Giai điệu quê hương". Cuốn sách cũng bao gồm phần ôn tập học kì và các bản nhạc được sử dụng trong phần nghe nhạc của cuốn sách. Ngoài những phần chính, sách còn đi kèm với phụ lục gồm các bản nhạc được sử dụng trong phần nghe nhạc và danh sách các bài hát thay thế cho tài liệu tham khảo. Tổng kết lại, cuốn "Sách giáo viên (SGV) - Âm nhạc lớp 1 - Chân Trời Sáng Tạo" là một tài liệu hướng dẫn giáo viên tổ chức hoạt động dạy học Âm nhạc theo sách giáo khoa lớp 1. Cuốn sách chứa đựng những kiến thức đa dạng về chương trình môn học Âm nhạc cấp tiểu học, phương pháp và kỹ thuật dạy học, cùng với các bài hát và bài tập thực hành.
Bình luận (0)
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Đặt câu hỏi
0.07993 sec| 2134.438 kb