Sách giáo viên (SGV) - Mĩ thuật lớp 1 -

Sách giáo viên (SGV) - Mĩ thuật lớp 1 -
 • Danh mục

  Sách giáo viên (SGV) lớp 1

 • Tình trạng Tóm tắt

  Sách giáo viên (SGV) - Mĩ thuật lớp 1 - - bản PDF online - Link download - Bản PDF + Drive - Sách mới 2024. Bạn có thể mua trực tiếp tại hiệu sách

Nội dung Sách giáo viên (SGV) - Mĩ thuật lớp 1 - Bản PDF

 

Sách Giáo Viên Mĩ Thuật Lớp 1 – Chân Trời Sáng Tạo

Sách Giáo Viên Mĩ Thuật Lớp 1 – Chân Trời Sáng Tạo gồm các bài sau:

MỤC LỤC

  Phần một: Những vấn đề chung

  • I. Mục tiêu môn học
  • II. Yêu cầu cần đạt
  • III. Phương pháp giáo dục
  • IV. Quan điểm biên soạn chương trình
  • V. Phương pháp dạy và học Mĩ thuật
  • VI. Thiết bị dạy học
  • VII. Nhận xét, đánh giá
  • VIII. Thời lượng và nội dung môn học

  Phần hai: Nội dung bài học

  • 1. Thế giới mĩ thuật
  • 2. Ngôi nhà của em
  • 3. Thiên nhiên và bầu trời
  • 4. Khu vườn của em
  • 5. Khéo tay hay làm
  • 6. Những người bạn
  • 7. Con vật em yêu
  • 8. Phong cảnh quê hương

  Phần ba: Đánh giá kết quả giáo dục

  • I. Mục tiêu
  • II. Hình thức kiểm tra đánh giá
  • III. Gợi ý cách thực hiện
  Cuốn sách "Sách giáo viên (SGV) - Mĩ thuật lớp 1 - Chân Trời Sáng Tạo" có mục lục gồm ba phần chính. Phần một là "Những vấn đề chung" bao gồm các mục tiêu môn học, yêu cầu cần đạt, phương pháp giáo dục, quan điểm biên soạn chương trình, phương pháp dạy học Mĩ thuật, thiết bị dạy học, nhận xét đánh giá và thời lượng nội dung môn học. Phần hai là "Nội dung bài học" bao gồm tám bài học: Thế giới mĩ thuật, Ngôi nhà của em, Thiên nhiên và bầu trời, Khu vườn của em, Khéo tay hay làm, Những người bạn, Con vật em yêu và Phong cảnh quê hương. Phần ba là "Đánh giá kết quả giáo dục" bao gồm mục tiêu, hình thức kiểm tra đánh giá và gợi ý cách thực hiện. Cuốn sách chủ yếu dùng để hướng dẫn giáo viên giảng dạy môn Mĩ thuật cho học sinh lớp 1. Mục tiêu của sách là giúp học sinh phát triển khả năng vẽ tranh và sáng tạo nghệ thuật từ những nguyên liệu đơn giản trong xung quanh môi trường sống. Sách cung cấp các yêu cầu cần đạt, phương pháp giáo dục và quan điểm biên soạn chương trình để giáo viên có thể áp dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Cuốn sách cung cấp các bài học chi tiết với các chủ đề như thế giới mĩ thuật, ngôi nhà, thiên nhiên, khu vườn, khéo tay, những người bạn, con vật yêu thích và phong cảnh quê hương. Các bài học được thiết kế để khuyến khích học sinh phát triển khả năng sáng tạo, tư duy nghệ thuật và khéo léo trong việc sử dụng các nguyên liệu và công cụ đơn giản. Cuốn sách cũng cung cấp phần đánh giá kết quả giáo dục với mục tiêu rõ ràng và hình thức kiểm tra đánh giá. Ngoài ra, sách cũng gợi ý cách thực hiện để giáo viên có thể đạt được hiệu quả tốt nhất khi giảng dạy môn Mĩ thuật. Tổng quát, cuốn sách "Sách giáo viên (SGV) - Mĩ thuật lớp 1 - Chân Trời Sáng Tạo" là một nguồn tài liệu hữu ích cho giáo viên lớp 1 trong việc giảng dạy môn Mĩ thuật. Sách cung cấp cho giáo viên các phương pháp giảng dạy, mục tiêu, nội dung bài học và cách đánh giá kết quả giáo dục, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh phát triển khả năng sáng tạo và tư duy nghệ thuật từ những nguyên liệu đơn giản xung quanh họ.
  Bình luận (0)
  Nhấn vào đây để đánh giá
  Thông tin người gửi
  Đặt câu hỏi
  0.08714 sec| 2134.5 kb