Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Hưng

Xếp các từ:Hốt hoảng,nhẹ nhàng,hào hiệp,cong queo,tham lam,cần mẫn,cập kênh,mặt mũi,xinh xắn,thành thực,chân chính,buôn bán, bình minh, nhỏ nhẹ vào 2 nhóm: a)Từ ghép b)Từ láy.
Mọi người thân mến, mình rất cần một chút trợ giúp từ Mọi người. Mọi người có thể dành ít phút để giúp mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Thông qua ý nghĩa của từ để xác định từ ghép và từ lấy.

- Từ ghép: Là những từ được kết hợp từ 2 từ độc lập để tạo thành một ý nghĩa mới. Ví dụ: hốt hoảng (hoảng loạn, hết sức), hào hiệp (dũng cảm, gan dạ), cần mẫn (cẩn trọng, chăm chỉ), cập kênh (đi qua đường kênh), mặt mũi (gương mặt), xinh xắn (đáng yêu, dễ thương), buôn bán (mua bán, kinh doanh).

- Từ lấy: Là những từ chỉ tình trạng, đặc điểm của sự vật, con người. Ví dụ: nhẹ nhàng (nhẹ nhàng, ý nhẹ nhàng), cong queo (cong, uốn cong), tham lam (thèm thuồng, tham ăn), công việc (vật việc, việc làm), thành thực (thành thật, chân thật), chân chính (chân chính, chân thành), bình minh (bình minh, ánh sáng sáng sớm).

2. Chia thành 2 nhóm:

a) Từ ghép: hốt hoảng, hào hiệp, cần mẫn, cập kênh, mặt mũi, xinh xắn, buôn bán.
b) Từ lấy: nhẹ nhàng, cong queo, tham lam, thành thực, chân chính, bình minh.

Câu trả lời:

a) Từ ghép: hốt hoảng, hào hiệp, cần mẫn, cập kênh, mặt mũi, xinh xắn, buôn bán.
b) Từ lấy: nhẹ nhàng, cong queo, tham lam, thành thực, chân chính, bình minh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46267 sec| 2237.508 kb