Lớp 10
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Ngọc

vì sao phong hoá sinh học lại làm cho đá và khoáng vật bị phá huỷ cả bề mặt cơ giới và mặt hoá học  
Mọi người ơi, mình đang bí câu này quá, có ai có thể chỉ cho mình cách giải quyết không? Mình sẽ biết ơn lắm!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Xác định khái niệm "phong hoá sinh học".
2. Tìm hiểu về quá trình phong hoá sinh học và cơ chế hoạt động của nó.
3. Nghiên cứu về tác động của phong hoá sinh học đối với đá và khoáng vật.
4. Phân tích các yếu tố và quá trình sinh hoá gây phá huỷ đá và khoáng vật.

Câu trả lời:
Phong hoá sinh học là quá trình tác động của sinh vật lên môi trường và các thay đổi trong hóa thạch, đá và khoáng vật do sự sinh hoạt của sinh vật.

Có nhiều nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp dẫn đến sự phá huỷ của đá và khoáng vật do phong hoá sinh học. Đầu tiên, các vi khuẩn, nấm và các sinh vật khác có thể tiết ra các enzim và acid hữu cơ để phân hủy các khoáng chất trong đá và khoáng vật. Ngoài ra, sinh vật cũng có khả năng tạo ra các sản phẩm chất lượng cao như tạo ra áp suất và sự tiếp xúc với các khoáng vật khác nhau, làm cho bề mặt cơ giới và mặt hoá học bị phá vỡ.

Ngoài ra, sinh vật còn có khả năng tạo ra chất tạo kết cấu, làm mất đi cấu trúc ban đầu của đá và khoáng vật. Sự tác động kéo dài của phong hoá sinh học cũng có thể dẫn đến sự biến đổi và thay đổi chất lượng của đá và khoáng vật theo thời gian.

Tóm lại, phong hoá sinh học làm cho đá và khoáng vật bị phá huỷ cả bề mặt cơ giới và mặt hoá học do tác động của các enzim, acid hữu cơ và chất tạo kết cấu được tạo ra bởi sinh vật.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Phong hoá sinh học là quá trình nhờ vào sự tác động của các sinh vật sống như rong biển, vi khuẩn và nấm mốc. Khi sinh vật sống tiếp xúc với đá và khoáng vật, chúng tạo ra các phân tử acid và enzym để phá hủy thành phần của đá và khoáng vật, làm cho chúng bị phá huỷ từ bên trong.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Phong hoá sinh học ảnh hưởng đến đá và khoáng vật do tác động của sinh vật sống và sản phẩm giải phóng ra như các loại axit. Sinh vật sống như vi khuẩn và nấm mốc tiếp xúc với đá và khoáng vật và phân hủy chúng bằng cách tạo ra các enzym và axit đồng thời tiến hành hấp thụ các dưỡng chất từ đá và khoáng vật.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Phong hoá sinh học là quá trình hoạt động của các sinh vật sống như vi khuẩn, nấm mốc, rêu và cây cối khi tiếp xúc với các đá và khoáng vật. Các sinh vật này sinh sống trên bề mặt đá và ngấm vào bên trong nó, tạo ra những enzym và axit hữu cơ dùng để phân hủy thành phần của đá. Quá trình này làm cho đá và khoáng vật bị phá huỷ từ bên trong.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phương pháp làm bài:

1. Xác định từ trong ngoặc đơn trong mỗi câu và chia động từ thích hợp theo ngôi của chủ ngữ.
2. Sử dụng các quy tắc chia động từ tương ứng với thì và ngôi của chủ ngữ.

Câu trả lời:

1. Bad driving causes many accidents.
2. Mai and Lan will see a movie tonight.
3. Mozart wrote more than 600 pieces of music.
4. "How did you learn to drive?" - "My father taught me."
5. We usually go to the library three times a week, but last week we went twice.
6. Alexander introduced the telephone in 1876.
7. Yesterday I was busy, so I didn't have time to phone you.
8. Would you like to come to dinner tomorrow?

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Địa lý Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48688 sec| 2260.633 kb