Lớp 9
20điểm
3 năm trước
!Lần đầu hỏi
Vũ Văn Đạt

Vì sao người ta không điều chế khí CO2 bằng cách cho CaCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 ?
Ai đó có thể chia sẻ kiến thức của mình để giúp tôi giải quyết vấn đề này không? Tôi sẽ rất biết ơn sự gián đoạn của Mọi người!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
1. Sử dụng kiến thức về tính chất hóa học của các chất liên quan.
2. Xem xét quá trình phản ứng giữa CaCO3 và H2SO4.
3. Đưa ra rà soát các thông tin về tính chất của các chất trong phản ứng.

Câu trả lời:
Người ta không điều chế khí CO2 bằng cách cho CaCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 vì quá trình này không tạo ra CO2 mà tạo ra khí SO2 (sunfur dioxide) thay vì CO2. Quá trình phản ứng giữa CaCO3 và H2SO4 có công thức chung như sau: CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + H2O + SO2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

CaCO3 không phản ứng trực tiếp với dung dịch H2SO4 để sinh ra khí CO2 vì hai chất này không có một phản ứng trực tiếp nào tạo ra khí CO2. Để điều chế khí CO2 từ CaCO3, ta cần sử dụng phương pháp khác như đun nóng CaCO3 để tạo ra khí CO2 và chất rắn còn lại là CaO.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Phản ứng giữa CaCO3 và H2SO4 là phản ứng axit-bazo, trong đó CaCO3 là một bazơ và H2SO4 là một axit. Phản ứng này tạo ra muối kết tủa (CaSO4) và nước, không tạo ra khí CO2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Việc cho CaCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 không tạo ra được khí CO2 vì phản ứng giữa CaCO3 và H2SO4 chỉ tạo ra muối kết tủa và nước.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Không thể điều chế khí CO2 bằng cách cho CaCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 vì CaCO3 không phản ứng trực tiếp với H2SO4.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48244 sec| 2260.383 kb