Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Phương

số phân tử trong 1kg nước lỏng so với số phân tử 1kg hơi nước, số phân tử nào nhiều hơn, giải thích?
Xin chào cả nhà, mình đang làm một dự án và vướng mắc một vấn đề nan giải. Bạn nào có thể đóng góp ý kiến để giúp mình vượt qua không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta cần biết công thức tính số phân tử trong 1 chất bất kỳ. Công thức này được viết như sau:
Số phân tử = (khối lượng chất) / (khối lượng mol)

Đối với nước lỏng, khối lượng chất là 1 kg. Để tính khối lượng mol, ta cần biết khối lượng mol của phân tử nước, được biết là 18 g/mol.

Vậy số phân tử trong 1 kg nước lỏng là: (1 kg) / (18 g/mol) = 55,56 mol

Đối với hơi nước, cũng sử dụng công thức trên, nhưng khối lượng chất là 1 kg. Khối lượng mol của phân tử nước vẫn là 18 g/mol.

Số phân tử trong 1 kg hơi nước là: (1 kg) / (18 g/mol) = 55,56 mol

Vậy số phân tử trong 1 kg nước lỏng và 1 kg hơi nước là bằng nhau, đều là 55,56 mol.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Số phân tử trong 1kg nước lỏng là nTrong1kg, trong khi số phân tử trong 1kg hơi nước là nTrong1kg nước hơi. Theo quy tắc Avogadro, số khối lượng chất tương ứng với số mol của nó là không đổi. Vì trạng thái nước lỏng có mật độ cao hơn trạng thái nước hơi, có thể suy ra số phân tử trong 1kg nước lỏng sẽ lớn hơn số phân tử trong 1kg hơi nước.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Số phân tử trong 1kg nước lỏng là nTrong1kg, trong khi số phân tử trong 1kg hơi nước là nTrong1kg nước hơi. Theo lý thuyết động học phân tử, nhiệt độ càng cao, cường độ tương tác giữa các phân tử càng giảm. Khi nước được làm lạnh, năng lượng liên kết tăng lên và các phân tử nước tiếp xúc gần hơn, do đó số phân tử trong 1kg nước lỏng sẽ lớn hơn số phân tử trong 1kg hơi nước.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Số phân tử trong 1kg nước lỏng là nTrong1kg, trong khi số phân tử trong 1kg hơi nước là nTrong1kg nước hơi. Với cùng một chất lượng (1kg), nước lỏng có trạng thái phân tử rời rạc, trong đó các phân tử nước tương tác với nhau bằng liên kết hidro. Trong khi đó, nước hơi có trạng thái phân tử tự do, các phân tử nước di chuyển độc lập và không có liên kết hidro. Vì vậy, số phân tử trong 1kg nước lỏng sẽ lớn hơn số phân tử trong 1kg hơi nước.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47193 sec| 2248.648 kb