Lớp 9
30điểm
3 năm trước
Mai Hoa

Nêu những chính sách cai trị của nhà Đường đối với nước ta ? Jup mih nhé
Xin chào các Bạn, mình đang gặp một chút rắc rối ở đây và thực sự cần sự hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian để giúp mình giải quyết vấn đề này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Tìm kiếm thông tin về nhà Đường và chính sách cai trị của họ đối với nước ta trong sách giáo trình hoặc tìm các nguồn thông tin uy tín trên internet.
2. Đọc và hiểu thông tin đã tìm được, tập trung vào những chính sách cai trị của nhà Đường đối với nước ta.
3. Tổ chức và cấu trúc câu trả lời một cách rõ ràng và logic, sắp xếp các thông tin một cách theo thứ tự hợp lý.

Câu trả lời:

Nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc đã thể hiện một số chính sách cai trị đối với nước ta như sau:

1. Chính sách hòa âm thiên tai: Nhà Đường thực hiện chính sách hòa âm thiên tai, tập trung vào việc tái thiết sau thiên tai để đảm bảo an ninh và phục hồi kinh tế. Họ đã đầu tư vào việc xây*** cống ngạch, các công trình cơ sở hạ tầng khác và khuyến khích người dân khai thác đất đai.

2. Chính sách quan trị phong kiến: Nhà Đường tạo ra một hệ thống quản lý và cai trị phong kiến vững mạnh. Họ ưu tiên bổ nhiệm các quan chức công chức dựa trên quyền lực chính trị, tri thức và đạo đức. Hệ thống này đã giúp nhà Đường duy trì sự ổn định và điều chỉnh quyền lực trong xã hội.

3. Chính sách đại hoạch: Nhà Đường thực hiện chính sách đại hoạch, tập trung vào việc xây*** và phát triển các công trình quan trọng như hệ thống đường bộ, cầu đường và hợp pháp hoá kinh tế. Nhờ vào chính sách này, nước ta đã phát triển mạnh mẽ, giao thông được cải thiện và thương mại phát triển.

4. Chính sách quân sự: Nhà Đường rất chú trọng đến quân sự và đã xây*** và phát triển một quân đội mạnh mẽ. Họ sử dụng quân lực để kiểm soát và đàn áp các cuộc nổi dậy và xâm lược các nước láng giềng nhằm mở rộng các vùng lãnh thổ của nhà Đường.

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không có thông tin về nội dung này, hãy cho biết và không nhất thiết phải viết câu trả lời về nó.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Nhà Đường cũng thực hiện chính sách khai phá và khai thác tài nguyên, đặc biệt là khai thác nông nghiệp và duy trì hệ thống thuế thu vào ngân sách nhà nước. Điều này giúp họ xây*** và phát triển kinh tế quốc gia.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Nhà Đường thiết lập quy chế hành chính gồm hệ thống đô hộ và lập châu làm đơn vị hành chính cấp trên, lấy quê hương làm đơn vị hành chính cấp dưới. Điều này giúp họ duy trì trật tự và kiểm soát quyền lực tốt hơn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Trong thời kỳ nhà Đường, chính sách cai trị của họ đối với nước ta bao gồm việc xây*** và duy trì hệ thống quản lý nước địa phương, sắm sửa cơ quan và cơ sở hạ tầng công cộng để tăng cường quyền lực và kiểm soát.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47934 sec| 2251.633 kb